Vasa stadigt i topp


2018-01-15


Ökade medelbetyget 2017

Vi har i alla år följt Gävle gymnasieskolors studentbetyg och kan nu redovisa hur det gick för de elever som avslutade sin utbildning 2017.

Stadiga skolor
De flesta skolor i Gävle ligger mycket stabilt från år till år. Polhemsskolan, Borgarskolan, Real och Yrkesgymnasiet har sedan 2000 haft resultat mellan 13 och 14 poäng. Praktiska pendlar kring 12 poäng medan Vasaskolan legat mellan 15 och 16. 
Bland dessa skolor ligger Borgis på exakt samma resultat som året innan, Polhem ökat med 0,1, Real med 0,4, Yrkes -0,3, Praktiska +0,2 och Vasa + 0,4. Små förändringar för alla.

Jojoskolan
I statistiken är det en skola som utmärker sig och det är Thoren. De ökade sitt resultat med 2,6 poäng en remarkabel uppgång. Men då skall sägas att man sjönk med 2,5 året innan. Ser man på lite längre sikt har man varit en varannat års skola då resultaten stiger och sjunker vartannat år och kasten har ökat under de senaste åren som framgår av bilden.

Ny skola på hög nivå
Förrförra året hade Plusgymnasiet sina första studenter och och de hade höga betyg. Den senaste studentkullen ökade betygsmedlet och ligger nu på andra plats, en positiv utveckling för den nya skolan.