Spexet 2018


EG 2018-05-31


Ett jubileumsspex?

Det var 80 år sedan det första spexet framfördes enligt Verdandi kronologin så är årets spex lite av ett jubileumsspex. En i det närmaste full teaterlokal väntade spänt på föreställningen på en fredag denna gång.

Spexet är till sin struktur mycket traditionellt. Soarén som statar föreställningen innehåller ett tal av ordföranden, Verdandimarschen, skriven för mindre blåsorkester av Oskar Möller men sedan länge har den framförts på piano. Sedan visar verdandisterna sin musikaliska förmåga genom ett antal musikaliska framföranden. Allt genomfördes enligt ritualen och men lyckades väl i sin minikonsert både vad gällde sång som musik.

Ridå och förberedelse för spexet. Under många år har det varit treorna som skrivit spexet som bygger på en eller flera böcker, filmer, eller andra kulturella förebilder. I år fick spexet titeln: Varn!ng för Vasaligan eller Sextiofyraåringen som klev ut ur Vasa-arkivet och försvann eller Maffiafröknar.

Ett traditionellt spex består att två grupperingar inom skolan står mot varandra och det framgår tidigt att det finns en ond och en god sida. De flesta år är det en diktatorisk rektor som vill öka sin makt och kanske rent av bli diktator och mot rektorn står en grupp goda lärare som vill hindra detta för skolans bästa. Även i år hade man detta upplägg, karaktären Direktor Wall-Enbrik tillsammans med hennes trogna maffiafröknarna har förtryckt alla skolans seder och bruk. Detta är såklart något som den trogne Vasaligan i styret av Kär-IEstetik Bacillklén inte tycker om och sätter därför fart på sin plan av att ta Wall-Enbriks glasögon och tillgångar för att ta över skolan. Sextiofyraåringen som klev ut ur Vasa-arkivet och försvann som det så fint står, denne går under namnet Allarne Svunnentid och är den lärare som varit på Vasaskolans längst av alla. Han rymmer från din älskade skola för att sedan resa tillbaka med några kollegor och störta den onde rektorn. Under spexets gång pågår det en kamp mellan dessa tre parter och äran att få styra skolan och därmed bära rektorsglasögonen. Fanatiska kupletter och en naken ettadans lättade upp den äventyrliga och hotfulla stämningen i kampen om Vasa under spexet. Vasaligen tar sig an ett försök av att ”fiska” upp glasögonen från rektorn medan denna låg och sov på bordet. Även sprängverktyg och andra hys prövades för att slutligen låta Allarne Svunnentid och Wall-Enbrik tappa sina glasögon och därmed blanda ihop de så att Svunnentid tar på sig de magiska glasögonen. 

Även avslutningen, som i år inte var helt enligt traditionen, är den samma år efter år. Alla dör men återuppstår när det dags att sluta och styra kosan mot ”spex festen”.

Årets spex var rappt och underhållande och kupletterna var riktigt bra med slagfärdiga texter och god sång. Särskilt före pausen var det ett högklassigt spex, efter pausen förlorade föreställningen lite av sitt tempo men kupletterna och dansen höll hög Verdandi standard genom föreställningen.

Hur var då detta spex i förhållande till andra? Det är inte lätt att veta men vi hittade en riktig expert i salongen som inte sett mindre än 38 spex. Han hävdade att det kanske inte var det bästa spexet han sett men att det låg mycket högt på listan och gratulerade verdandisterna till ett väl genomfört spex. Vi tyckte att detta spex var fylld med spänning och humor, några riktigt underhållande timmar på teatern för att avsluta denna termin och framhäva verdandisternas åsikter kring den nye rektorn och årets lärare på Vasa. Imitationerna av lärarna var visserligen bättre än tidigare år men det finns fortfarande ett antal frågetecken kring utklädande och dialekt. Årets sång och musik var däremot över förväntan och ett vackert gitarrspel av Herr Mickiewicz förgyllde den andra hälften. 

Det är bara att beklaga alla som inte tog chansen till denna kulturupplevelse men nästa år kommer chansen igen

Av: Arne och Elina