Vasaskolan störst, bäst och troligen vackrast


Statistikgruppen 2019-04-01


Statistiken talar för Vasaskolan

Hur går det för gymnasieskolorna i Gävle? Vi har sammanställt statistik och kan konstatera att Vasaskolan förvisso inte är den största skolan när det gäller antalet elever men den har flest elever är också och vackraste. Men hsur kan vi då dra denna slutsats.

Störst!


När det gäller storleken beror det på hur och vad man mäter. Vi väljer att se på hur många elever som tog studeten förra året. Till vår förvåning visade det sig att det var Vasaskolan som hade flest elever som tog studenten efter att ha avslutat ett nationellt program.
Vasaskolan hade 286 studenter, Polhem ett trettiotal färre och Borgis ett femtiotal färre. De privata skolorna hade mellan en halvklass (16) till 113. Så Vasa hade fler studenter än alla friskolor tillsammans.


Bäst!


Gymnasiets uppgift är bland andra att förbereda eleverna för högskolan eller ett yrke. Betygen är ett  mått på hur studenterna klarat sin utbildning. Sedan de första studenterna enligt det nya gymnasiet tog studenten 2014 har Vasaskolan haft de högsta betygen i kommunen. De har leget strax över 15 vilket betyder att alla elever i snitt har lite över ett C i alla ämnen. De flesta skolor ligger en bit över D medan en skola ligger mellan E och D

Vackrast!


Skönhet brukar man säga ligger i betraktarens öga. Men med två typiska jugendbyggnader som innehåller konstskatter som Helmer Osslund 12 m2 stora tavla i aulan och en orgel från 1870-talet för att  nämna något kan man tala omskönhet.
Tre byggnader i det sena 1800-talats blandstilar eller som en del kallar det nyklassicism det gäller Norra, Norrtull och Östra och så den funtionalistiska gymnastiksalen med matsal som var en klassisk byggnad för sin tid, men nu helt sönderbyggd. Så jämför vi oss med andra skolor känner vi oss som den vackraste.