Vasait får äng uppkallad efter sig i Uppsala


2019-08-04


För den biologiska mångfalden i stadsmiljö

Han föddes närmast in i Vasaskolan där hans far var lektor i historia och även hans mor var lärare på skolan i svenska och engelska. Efter grundskolan kom också Anders Ödeen till Vasaskolan där han tillbringade tre år den naturvetenskapliga linjen. Under sin tid vid Vasaskolan var han medlem i de flesta elevföreningar och styrelseledamot i de flesta av dem och ordförande i Verdandi, Urd, Fotografiska för att nämna några.

Efter studentexamen hamnade han efter en tid vid Uppsala universitet och tänkte bli geolog men sadlade om och inriktade sig på biologi. 2001 disputerade han med avhandlingen ”Effects of Post-Glacial Range Expansions and Population Bottlenecks on Species Richness.”

Efter en tid I Vancouver återkom han till Uppsala och fortsatte sin forskning vid Institutionen för Ekologi och genetik. 

Anders avled 2016 bara 47 år gammal. Under sina sista år hade han föreslagit att man skulle sluta klippa gräset på en äng nära hans arbetsplats för att låta den naturliga vegetationen ta över så att den biologiska mångfalden i stadsmiljö skulle påverkas positivt.

 

Tre år efter sin död hedrades han i sommar med att ge sitt namn åt den äng han utpekat. Nu heter den Ödeenska ängen, något som Anders Ödeen säkert hade uppskattat. Ett minne av en initiativrik forskare och vasait.


Anders Ödeen (1969-2016) som nu har en äng i Uppsala med hans namn
Anders Ödeen (1969-2016) som nu har en äng i Uppsala med hans namn