Fiberåtgärd kan kräva kort avbrott 1 oktober för några skåp i Flistad


Ingela Eriksson 2020-09-30


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Väring sydost fiber har fått skador på ett par fibrer i Flistad. Dessa kommer att lagas på morgonen den 1 oktober och då kan kortare avbrott inträffa för fler kunder.

Vi beklagar olägenheter!