Årets Uppsalastudent 2020 är en tidigare Vasaelev!


Olle Käll 2020-12-28


Har fått Anders Walls stipendium ”Årets Uppsalastudent” på 100 000 kronor.

Årets Uppsalastudent 2020 blev den tidigare Vasa-eleven Mamduh Halawa, examinerad 2015. Han är nu inne på sitt femte år på psykologprogrammet och tar examen till sommaren.
Bakgrunden till priset är dels boken ”Like” som tar oss genom hur sociala medier påverkar oss och våra hjärnor. Mamduh skrev boken 2018 och sedan dess har den funnits tillgänglig hos flera fysiska- och internetbokhandlare. Mer nyligen har han även skapat en app kallad ”Zeeds”, vilken genom ACT-baserad psykologi hjälper oss att forma hållbara och värderingsgrundade beteenden. Projektet har fått stor finansiering och utöver att appen finns tillgänglig på app-marknaden för privat bruk, kan den även eventuellt kunna användas inom vård och hälsosektorn i framtiden, enligt Mamduh.

Förutom att ha utsetts till Årets Uppsalastudent 2020 erhöll Mamduh även lilla psykologpriset 2020 för sina engagemang, ett pris som delas ut av Psykologförbundet till en psykolog-student i Sverige som bidragit till att förbättra människors livskvalitet.

Hur känns det nu?
- Det är kul att det har gått relativt bra sedan tiden på gymnasiet. Då hade jag nog inte kunnat tänka mig att jag skulle få ett sådant pris - jag visste egentligen inte ens att det fanns. Samtidigt känner jag fortfarande att det finns mycket kvar att göra med applikationen, och mer generellt också.

Vad är dina tankar om framtiden?
- Inför framtiden hoppas jag att jag kan fortsätta hålla motivationen uppe för att göra saker som jag tycker är meningsfulla. Jag vet inte exakt vad jag ska göra ännu, menjag har några olika spår jag kan välja mellan.

Har du några tips till dagens Vasaelever som vill göra något liknande som du har gjort?
- Jag kan egentligen bara tala för mig själv, men något som har hjälpt mig mycket är att sikta efter att göra svåra saker, och bara slänga sig in i olika projekt, med vetskapen att det förmodligen kommer misslyckas. Oavsett kan man se det som en rolig process, där man lär sig mycket - jämfört med att hålla sig inom lite tryggare strukturer, vilket är lite mindre ångestframkallande men också tråkigare och mindre utvecklande.