Klart med satsning på 220 miljoner på Örnsköldsviks sjukhus – här är nya skisserna


Isabelle Palo 2021-02-11

<span>Region Västernorrland gör miljonsatsning på &Ouml;rnsköldsviks sjukhus.</span>
Bild:Isabelle Palo
Region Västernorrland gör miljonsatsning på Örnsköldsviks sjukhus.

Gamla operationscentrum på Örnsköldsviks sjukhus ska moderniseras och byggas om för 220 miljoner kronor. En ombyggnation som ska vara färdig under andra halvan av 2024.
– Det är klart att det är jätteroligt att vi tar det här steget, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

 
 

Under onsdagen beslutade Regionstyrelsen att Regionfastigheter får i uppdrag att genomföra detaljprojektering av operationscentrum i Örnsköldsvik till en beräknad kostnad av 13 miljoner kronor. Den samlade kostnaden för ombyggnaden uppskattas till cirka 220 miljoner.

Utöver operationsavdelningen ingår även åtgärder i den befintliga sterilcentralen samt iordningställande av operationssal för ögonmottagningen.

Operationsdelen på Örnsköldsviks sjukhus invigdes 1979 och sedan dess har bara mindre insatser gjort. Nu behöver bland annat arbetsmiljön förbättras och en bättre planlösning behövs för bättre flöden och logistik. Många rum är även för små för dagens krav.


<span>Regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund tycker det är hög tid att arbetsmiljön förbättras på &Ouml;rnsköldsviks sjukhus.</span>
Bild:Isabelle Palo
Regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund tycker det är hög tid att arbetsmiljön förbättras på Örnsköldsviks sjukhus.

Enligt Nordlund är detta en direkt nödvändig investering.

– Man kan inte låta lokalerna förfalla. Vi kommer att få slåss för att behålla personal till slut, vi måste se till att vara attraktiva. Och en del i det är att se till att vi har moderna lokaler, säger regionstyrelsens ordförande.

Denna typ av lyft har tidigare genomförts i både Sundsvall och Sollefteå och nu är det alltså Örnsköldsviks tur.

När detaljprojekteringen är klar går beslutet upp till fullmäktige för att ett slutgiltigt beslut ska fattas.

– Det är efter det vi kan sätta igång med själva byggnationen men i och med att vi nu fattat detta beslut kan man säga att vi är väldigt nära att få ta nästa steg som handlar om den slutliga investeringen, säger Glenn Nordlund.

Läs mer: 250 miljoner till Ö-vik – ny hälsocentral och operationsavdelning på sjukhuset: "Det här skapar framtidstro"

Byggnationerna beräknas dra igång under halvårsskiftet 2022 och ska vara klara under 2024.

– Arbetet kommer att ta drygt två år så någon gång under andra halvåret 2024 räknar vi med att det ska vara klart. Det är enligt den plan som finns nu.


Vad betyder denna satsning för Örnsköldsviks sjukhus?

<span>\
Bild:Isabelle Palo
"Vi kommer att få slåss om personal till slut, vi måste se till att vara attraktiva", säger Glenn Nordlund.

– Det betyder att sjukhuset kommer att få moderna och effektiva lokaler med goda arbetsmiljöer. Lokalerna i dag är slitna och operationssalarna är trånga och utan dagsljus. Generellt är det utrymmesbrist nu.

Ser ni något som skulle kunna hindra dessa planer?

– Nä, egentligen inte. Men vi har en pandemi som gör att man inte alltid kan genomföra det man vill enligt en tidplan. Men vi må ju hoppas att vi kan få bukt med den i och med vaccinationen.

I Själevad ska det byggas ny hälsocentral för drygt 50 miljoner kronor vilket blir nästa stora satsning.

– Men där har vi inte fått upp detaljprojekteringsärendet ännu men det kommer nog relativt snart det också. Den ligger i investeringsplanen och har ungefär samma tidsspann som sjukhuset, säger Glenn Nordlund.


En del av planerna:

<span>Gamla operationscentrum på &Ouml;rnsköldsviks sjukhus ska moderniseras och byggas om för 220 miljoner kronor.</span>
Bild:Isabelle Palo
Gamla operationscentrum på Örnsköldsviks sjukhus ska moderniseras och byggas om för 220 miljoner kronor.

■ Operation och operations dagvårdsavdelning på plan 13 kommer att fungera som en enhet där operation placeras i byggnad 20 i nuvarande lokaler som byggs om i etapper. ODA planeras i intilliggande byggnad 22. Mellan dessa byggnader skapas en förbindelsegång.

■ I och med utökningen av Operations och operations dagvårdsavdelning lokaler till cirka 2 800 kvadratmeter kommer öron- näsa och halsmottagningen att flytta till den norra delen av byggnad 22. Hörcentralen flyttas till annan lokal.

■ Sammanlagt planeras sex lika stora operationssalar.

■ Huvuddelen av projektet är ombyggnad i befintliga byggnadskroppar. I projektet tillkommer komplement till ombyggnationen: fläktrum, hisstorn samt förbindelsegång som ligger visuellt synliga från sjukhusets huvudentré.


Skisser på ombyggnaden:

<span>Huvuddelen av projektet är ombyggnad i befintliga byggnadskroppar. Det tillkommer mindre volymer som komplement till ombyggnationen som fläktrum, hisstorn och förbinelsegång. </span>
Bild:Arkitema
Huvuddelen av projektet är ombyggnad i befintliga byggnadskroppar. Det tillkommer mindre volymer som komplement till ombyggnationen som fläktrum, hisstorn och förbinelsegång. 


<span>I projektet tillkommer komplement till ombyggnationen: fläktrum, hisstorn samt förbindelsegång som ligger visuellt synliga från sjukhusets huvudentré.</span>
Bild:Arkitema
I projektet tillkommer komplement till ombyggnationen: fläktrum, hisstorn samt förbindelsegång som ligger visuellt synliga från sjukhusets huvudentré.

<span>På operation avslutas korridorerna med stora fönster med utblick mot centrala &Ouml;rnsköldsvik. Fönstren ger även dagsljusinsläpp i korridorer på avdelningen.</span>
Bild:Arkitema
På operation avslutas korridorerna med stora fönster med utblick mot centrala Örnsköldsvik. Fönstren ger även dagsljusinsläpp i korridorer på avdelningen.


<span>I och med utökningen av Operations och operations dagvårdsavdelning lokaler till cirka 2 800 kvadratmeter kommer öron- näsa och halsmottagningen att flytta till den norra delen av byggnad 22. Bild: </span>
Bild:Arkitema
I och med utökningen av Operations och operations dagvårdsavdelning lokaler till cirka 2 800 kvadratmeter kommer öron- näsa och halsmottagningen att flytta till den norra delen av byggnad 22. Bild: 


<span><span>Denna typ av lyft har tidigare genomförts i både Sundsvall och Sollefteå och nu är det &Ouml;rnsköldsviks tur. <br /><br /></span></span><div class=\
Bild:Arkitema
Denna typ av lyft har tidigare genomförts i både Sundsvall och Sollefteå och nu är det Örnsköldsviks tur. 

Isabelle Palo
0660-295547isabelle.palo@mittmedia.se