Torsdagen den 23 september 2021 - klockan 01:15

SPT utkommer varannan fredag.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SPT
NR 18
10/9 2021 • ÅRGÅNG 63


LEDARE

Kyrkans episkopala ordning ifrågasatt


ARTIKLAR

CHRISTIAN BRAW
Lär mig att vara sällsynt – om Hjalmar Gullberg
I år är det sextio år sedan Hjalmar Gullberg, en av svensk diktnings största, dog. Gullbergs lyrik kom att bli folklig, präglad av både distans och närhet till Gud, till den fördolde men också i Kristus uppenbarade. Gullberg hade en förmåga att skriva enkelt men aldrig naivt, tillgängligt men aldrig populistiskt utan med djup närvaro, inkännande av tiden, människans längtan och Guds närvaro. Christian Braw, präst och docent vid Åbo akademi, ger här en angelägen överblick över och påminnelse om Gullbergs diktning.

FREDRIK BROSCHÉ

Treenighetsläran i väst och öst – konsekvenser för synen på människan och samhället, II
I denna andra del av sin artikel behandlar författaren likheter och skillnader i synen på Treenigheten mellan öst- och västkyrkan och dess betydelse för synen på människan och hennes relation till Gud. Det handlar således inte bara om en dogmatisk skillnad i förståelsen av Guds väsen utan påverkar även människosynen och förståelsen av människan som syndare och försoningen i Kristus. Författaren är docent och har bl.a. varit studentpräst i Uppsala och föreståndare vid Kyrkans själavårdscentrum i Göteborgs stift.

STEN HIDAL

Gerhard von Rads gammaltestamentliga teologi
Författaren är professor em. i Gamla testamentets exegetik. Han belyser Gerhard von Rads betydelse för den gammaltestamentliga forskningen. I dag har GT i viss mån kommit att marginaliseras eftersom det är så komplext. von Rad såg dock att i GT:s centrum står bekännelsen som sammanhållande för det judiska folket. von Rad såg att GT vittnar om Guds handlingar i historien för att rädda och leda sitt folk. Och där pekar linjerna fram mot Nya testamentet och kyrkan.

REFLEX

Per Dahl möter oss med modern möteskultur


KOMMENTARER

SIFO-undersökning om svenskarnas tankar om Svenska kyrkan
Kyrkovalet och vigseltvång


FÖR PREDIKAN

BO JOHANNERYD
Sextonde söndagen efter Trefaldighet


BJÖRN BÄCKERSTEN

Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Tom