Tisdagen den 28 september 2021 - klockan 23:57

SPT utkommer varannan fredag.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


Utskickade exemplar av SPT nr 19 har på tryckeriet fått fel omslag (det för nr 17 i stället). Bl.a. har uppgifterna om tjänster och tillsättningar därför inte kommit med. De publiceras därför här på hemsidan efter förteckningen av numrets innehåll.

Tryckeriet skickar ut nya exemplar, som bl.a. innehåller aktuella uppgifter om lediga tjänster. Du kan redan nu läsa inlagan i det felaktiga exemplaret. Håll sedan ut några dagar, så kommer förhoppningsvis ett felfritt ex. i brevlådan!SPT

NR 19
24/9 2021 • ÅRGÅNG 63


LEDARE

Motionsfloden svämmar över inför årets kyrkomöte


ARTIKLAR

HANS S.A. ENGDAHL
Svenska kyrkans eskatologiska nu, I
Svenska kyrkans dagsläge innebär både bekymmer och möjligheter. Författaren analyserar här övergripande vad kyrkan förlorat under det senaste seklets enorma förändringar men reflekterar också över vilka möjligheter hon har. Det är en träffande och inte alltid bekväm beskrivning som ges – och den skrivs utifrån att författaren är teol. dr och under många år varit professor vid University of the Western Cape i Kapstaden.

MARIA ECKERDAL

Konstantin Nikolajevitj Leontiev – en bysantin i Moskva
Ryssland är det ständigt förbryllande och fascinerande landet präglat av den rysk-ortodoxa tron. Den ryska särprägeln som möter oss i dess litteratur, teologi och hos många tänkare är delvis känd genom de stora författarna – främst Tolstoj och Dostojevskij. I denna artikel lyfter Maria Eckerdal, teol. dr, fil. kand. i ryska och präst i Sigtuna, fram en i väst i stort sett okänd tänkare, Konstantin Nikolajevitj Leontiev. Hennes artikel är i vidare mening allmänbildande om ryskt tänkande men framför allt fördjupande om Leontievs originalitet. I en senare artikel kommer författaren att presentera Leontievs kristendomssyn.

STURE HALLBJÖRNER

»Himlarna och himlarnas himmel rymma dig ju icke…»
Hur många himlar bör vi ha i översättningen av Fader Vår? Den frågan ställer författaren, teol. lic. och f.d. kontraktsprost, eftersom den grekiska grundtexten har pluralis medan den svenska översättningen har singularis. Vi får en överblick över olika översättningar, såväl äldre som nyare på andra språk. I viss mån pläderar författaren för att pluralformen ska användas även i den svenska översättningen samtidigt som frågan också lämnas öppen.

REFLEX

Berit Simonsson tycker om att börja om – på nytt


KOMMENTARER

Om vigselkravet


FÖR PREDIKAN

FOLKE T. OLOFSSON
Den helige Mikaels dag


HANS HANSSON

Tacksägelsedagen

TJÄNSTER OCH TILLSÄTTNINGAR
Meddela lediga tjänster och tillsättningar av präster och diakoner i församlingen till SPT:s redaktör för avdelningen Marianne Petersson, epost:
spt.tjanster@gmail.com. Tfn 076-80 17 279.

LEDIGA TJÄNSTER
Uppsala stift
Kmtj i Håbo, sökes senast 24/9.
Kmtj i Roslagens östra past, ungdomspräst, sökes senast 30/9.
Två kmtjer i Roslagens västra past, sökes senast 15/10.
Två kmtjer i Bollnäs, sökes senast 17/10.
Kmtj i Valbo-Hedesunda, sökes.
Två kmtjer i Roslagens östra past, Väddö, den ena förs herde, sökes.
Kmtj i Roslagens östra past, Länna,...

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Tom