Fredagen den 14 maj 2021 - klockan 18:13
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Gott slut på året 2019 önskas fibermedlemmar och kunder


Ingela Eriksson 2019-12-03


Väring sydost fiber har haft ett lugnare år 2019, med färre nyanslutna medlemmar/kunder. Några hus har bytt ägare under året och nya ägare utan tidigare fiberanslutning har fått en anslutning. Några fel har uppstått men har kunnat åtgärdas snabbt.

Gruppavtal med Telia - ansök denna vecka
I nuläget har vi några som väntar på ny anslutning och några köar för att få del av Telias gruppavtal för 339 kr/mån (250/100 + Telia lagom + fast telefoni). En gång per år får vi ansluta fler och det ansöker vi om nu i veckan. Kontakta ingela@varing.se om du vill komma med. Avtalet löper till december 2022 och vi får ansluta fler en gång per år. Serviceavgift tillkommer som för alla tjänster - 100 kr/mån + moms.
 
Åtgärder som inte gjorts klart - meddela senast 10 december
Vi börjar nu stänga projektet Etapp 3 och ska besiktiga nätet under 2020. Om något inte är åtgärdat som det ska behöver du kontakta föreningen senast 10 december. Hör vi inget tolkar vi det som att alla installationer och grävningar är godkända av er så att vi kan avsluta projektet våren 2020 och redovisa till Länsstyrelsen.
 
Förändringar 2020?
På flera håll i Sverige går föreningar ihop eller skapar samarbetsorgan. I Skövde är samarbetet mellan fiberföreningarna gott och vi gör vissa upphandlingar ihop. Frågan om sammanslagningar kan också bli aktuell under 2020. Vi förbereder också genom att bygga samman våra nät så att signaler kan komma från ett annat håll om det blir avbrott någonstans. I Väring får skola och förskola nu fiberanslutning via Väring sydost fiber.
 
Locketorps telestation stänger ADSL och nedgrävda elkablar
Under våren avslutar Telia all fast telefoni och ADSL från stationen i Locketorp.  Därför har de som inte har fiber fått frågan om de vill ansluta nu. Intresset var lågt visade det sig och de får nu mobila lösningar istället. Ulvåker stänger i november 2020. Några avgrävningar har skett i samband med elkabelgrävningar. De åtgärdades snabbt. Andra har grävt av själva av misstag eller skadat anslutning vid renovering. Det blir kostsamt för kunden när detta händer så se upp när ni ska gräva eller riva i huset.
 
 
Föreningen önskar alla medlemmar och kunder ett gott slut och ett gott nytt år.

Tipsa en vän     Skriv utVäringsbygden på nätet
Ansvarig utgivare:   Ingela Eriksson
Webmaster:   Ingela Eriksson