Viktiga dokument för medlemmar och kunder - Väring sydost fiber


Ingela Eriksson 2016-02-29

All support på Telias tjänster görs på 020-202070 för gruppavtal och 90200 för övriga Telia-avtal.
Har du annan tjänsteleverantör via zmarket.se kontaktar du den.
Driftsinformation vid störningar och service på nätet ligger på zmarket.se. Vi lägger ut på varing.se när vi får veta att det är/ska bli stopp av olika skäl.

Här är tanken att aktuell information och aktuella dokument finns tillgängliga vid ägarbyten, nya tjänstekunder och då utbyggnad av fibernätet sker.

Aktuella händelser 2022
Under hösten går vårt nuvarande gruppavtal ut, efter fem år. I stort sett alla är mycket nöjda med det prisvärda alternativet. Efter en upphandling tillsammans med fyra andra fiberföreningar i Skövde finns nu ett förslag att snart ta ställning till. Priset höjs med några tior och hastigheten ökar från 250/250 till 1000/1000 Mbps. Telia Lagom ingår också. Mer info kommer efter sommarenUnder länkarna finns dokument att ladda hem.

Årsmöte ?? april 2023
, 19.00 
Handlingar läggs ut så fort de är klara.

Stadgar antagna 180418
Väring sydost fiber områdeskarta

Ansökan om medlemskap tredje chansen
Ansökan om medlemskap vid överlåtelse eller nyinstallation
Fastighetsavtal etapp 1
Fastighetsavtal etapp 2, samhället
Fastighetsavtal etapp 3

Markavtal etapp 1, landsbygd.
Markavtal Värings samhälle.
Markavtal etapp 3
Äldre stadgar antagna 2013

Ansökan om tjänster
I regel finns endast möjlighet att ansuta sig till zmarket.se. Du beställer tjänster hos zmarket.se, betalar för tjänsten till tjänstelverantören och för serviceavgiften till Väring sydost fiber.
Femårigt gruppavtal nytecknas  två gånger per år. 2023 kommer tillfället troligen på våren. Då kan nya kunder släppas in men får inte utrustningen gratis.

Ansökan om tjänster

Överlåtelse av fastighet med fiberanslutning
Den som säljer skriver, tillsammans med den som köper, på ett överlåtelseavtal. Där framgår att insatsen på 20000 kr överlåts till ny ägare. Väring sydost fiber får en kopia av överlåtelsedokumentet. Fastighetsavtalet skall överlämnas till nye ägaren. Ny ägare ansöker om medlemskap i föreningen. Vid skilsmässa eller annan överföring behöver samma dokument användas om den som är medlem överlåter och den andra parten tar över medlemskapet. Endast en av ägarna kan vara medlem. Kontakta föreningen om ni vill göra överlåtelsen helt digitalt.

Överlåtelse av fastighet som är ansluten till Väring sydost fiber.

Överlåtelse Telias tjänsteavtal TriplePlay

Den som skrivit på för fem år kan överlåta tjänsterna till annan brukare på samma anslutning. Skriv på och lämna följande dokument till föreningen. Tidigare brukaren avaktiverar tjänsten hos Telia.se/aktivera och nya brukare aktiverar den i sitt namn. Kontakta föreningen om ni vill göra överlåtelsen helt digitalt.
Överlåtelse av köllektivt tjänsteavtal till 2027 med Telia

Hyresgäster
Används av dig som är hyresgäst i en fastighet som är ansluten till Väring sydost fiber. Ägaren skall ha ett avtal med föreningen och hyresgästen har avtal med ägaren och med fiberföreningen. I de flesta fall stod ägaren för investeringen. Hyresgästen betalar för sina tjänster på zmarket.se samt serviceavgift till Väring sydost fiber. En viss väntetid finns mellan ansökan och aktiverad tjänst. Hyresvärd är ansvarig för att rätt dokument lämnas i tid till föreningen.
Medgivande av fastighetsägare.
Ansökan om att få tjänster i befintligt fiberanslutning.

N
y ägare till fastighet som inte har fiber?
Kontakta ingela@varing.se så får du besked om hur du går tillväga. Då vi inte har grävare och installatörer i området kan det ta tid och det kostar mer om det bara är en fastighet som skall anslutas. Meddela var du bor så kommer du att få en prisuppgift.

Tidigare händelser:
2022
Årsmöte i Horn och digitalt
Nytt kollektivt tjänsteavtal förhandlas, signeras och boxar delas ut.
Lantmäteriförrättning etapp 1 genomfört.

2021
Årsmöte genomfört digitalt
Utbyggnad fortsätter som förtätning

2020
Årsmöte 16 april 19.00 i Horns bygdegård
Slutbesiktning av senast genomförda projekt
Avslutning av Tredje chansen och slutredovisning av etapp 3 samt Trejde chansen.
Samarbete sker med Götlunda fiber

2019
Januari/april
De sista i tredje chansen och samgrävningen med Ellevio ska installeras.
24 april Årsmöte 19.00 Horns bygdegård

2018

Etapp 3 färdigställdes.
Nya stadgar antogs

 2017
Oktober Telia gruppavtal 5 år startar för tidigare kunder
12 december Telia gruppavtal startar Bankälla, Horn, Binneberg