Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Fredagen den 18 juni 2021 - klockan 02:05
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Studiecirklar om Freinet för föräldrar


Mia Vävare 2004-03-22

På Vandraren har vi länge talat om att ha en studiecirkel om
Freinetpedagogik för föräldrar till elever som börjar på skolan, men vi har inte kommit igång. Tack vare ett mycket effektivt grupparbete på nätverksträffen så kommer det snart att finnas en färdig studieplan för detta ändamål.

Studiecirkeln ska omfatta tre träffar samt ett studiebesök.
Innehållet i korthet:

Träff 1: Skolans och föräldrarnas rättigheter och skyldigheter. Information om den aktuella skolan.

Träff 2: Kort Freinethistoria. Om Freinetpedagogik.
Prova arbetssättet och jämföra med sin egen skolgång.

Träff 3: Lärare och elever från skolan presenterar arbetssättet, visar
vad man gjort osv.

Träff 4: Erbjudande om studiebesök i skolan.
Gruppen ska arbeta vidare så det finns ett material att
använda. Roger från Kastanjen samlar citat från elever och
föräldrar på alla skolor (skicka !) Vandraren kommer att prova studieplanen i vår. Ann renskriver och tar fram material. (Mimer har haft liknande cirklar en tid).

Vi i gruppen är tacksamma för förslag till förbättringar och för
material som kan ingå i studieplanen. Vi vill gärna ha förslag
på praktiska övningar som kan ingå.
Vi hoppas få allt klart nästa nätverksträff!

Skriv utFreinetmötet i Ljusdal

Artikel hämtad ur barnens egen tidning Tallbackens Magazin


Den 19.e och 20.e mars träffades representanter från olika Freinetskolor i Sverige här på Tallbacken. Freinetrörelsen träffas på detta sätt varje termin för att diskutera olika saker....

Läs mer
Freinetskolan Tallbacken i Ljusdal är värd för nätverksträffen och KAP:s årsmöte 19-20 mars. Övervåningen i byggnaden är ett vandrarhem.

Välkommen till KAP:s årsmöte!

Här publicerar vi styrelsens inbjudan till nätverksträffen i Ljusdal, där KAP:s årsmöte är en del av arrangemanget. I artikelspalten till vänster hittar du alla dokument du behöver inför årsmötet.

Läs mer

Dagordning för KAP:s årsmöte

Freinetskolan Tallbacken 2004-03-20 kl. 9.00-10.00 (Under fredag leder styrelsen också det fortsatta utvecklingsarbetet med informationsmaterial om Freinetpedagogik.)

Läs mer

KAP:s verksamhetsberättelse 2003


Styrelsen har under året bestått av Ann S Pihlgren (ordförande), Malin Granberg (kassör), Margareta Schele-Kunze (tillika FIMEM-representant) och Sonja Ericson. Suppleanter har varit Anita Roney och...

Läs mer

Beslutsunderlag angående Kaprifol och Kaparen

1. Beslutsunderlag till punkt 15. Föreningens nättidskrifter, Kaprifol och Kaparen, inriktningsbeslut


De senaste åren har det varit mycket svårt att få in material till tidskriften Kaprifol....

Läs mer

Beslutsunderlag angående nytt namn på föreningen

Beslutsunderlag till punkt 16. Namnbyte av föreningen till ”Freinetrörelsen i Sverige, kooperativet arbetets pedagogik”


Som vi konstaterat under tidigare nätverksträffar och årsmöten är...

Läs mer

Freinetgymnasiet, betygsprojekt, hemsidan, papperstidningen och marknadsföring

Underlag till punkt 17. Rapport om pågående utvecklingsarbeten


a. Freinetgymnasiet I samarbete med Ljusdals kommun utreder styrelsen för närvarande möjligheterna att starta ett...

Läs mer

Konflikthantering

Freinetgymnasium på gång i Ljusdal

Strävan efter en bättre skolgårdsmiljö

Studiecirklar om Freinet för föräldrar


Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Kalender
Skicka insändare

Digitalt årsmöte 2021 den 17/4 kl. 13.00 - 15.00
Läs vidare i kalendern.

Årsmötet är inställt, det kommer att hållas i början av höstterminen. Nytt datum meddelas senare.


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia