Warning: include_once(/shared/www/webnews.textalk.com/current/www/dk/include/update_statistics.php): failed to open stream: No such file or directory in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/dk/include/print_newspaper.php on line 11

Warning: include_once(): Failed opening '/shared/www/webnews.textalk.com/current/www/dk/include/update_statistics.php' for inclusion (include_path='/usr/local/php56/lib/php:.') in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/dk/include/print_newspaper.php on line 11
Del 3 "Dagbok från 1928 till1961". - Ullångersbladet

Del 3 "Dagbok från 1928 till1961".


Anki Hamberg 2009-12-06

Emma, Erik och sonen Nils-Erik Hamberg.
Bild:Privat
Emma, Erik och sonen Nils-Erik Hamberg.

Här kommer en "tydligen efterlängtad" fortsättning på Erik Hambergs dagbok.
Roligt att det finns ett visst intresse av hur det var förr. Jag ska göra vad jag kan för att fortsättningen ska kunna publiceras i raskare takt.

Vi fortsätter på år 1930:

Mars 1930.
Den 1ta gick det ej att köra utöver för det var barmark. Den 11 började vi köra utöver Saloms åkern men ej på fjärden för där hade de kört ner några dagar förut. Den 21 var jag ut med ett lass på mårron, men då blev det urväder så jag stannade hemma, var ej något kry heller. Denna dag bakade gumman å Wiklunds Ester. Den 27 började jag köra hem myran, då var det fint före därtill. Jag fick hem 14 lass, då var det slut med föret.

April 1930. Den 1a körde jag ut jössel och den dagen föll farmor och brötoft benet. Doktorn sade det var det sämsta benbrott han hade sett. Vi skulle åka till lasarettet genast med henne. Så Tideman skjutsade och fru Grundberg följde med oss till Härnösand samt Hedda och jag. Jag for därifrån dagen efter för Hulda kom dit, men när vi for hade hon ej fått tillbaka sansen och även idag den 4 hade hon ingen sans, samt hade 41,3 graders feber. Klockan 11:55 på natten dog hon. På lördag klockan halv 4 var hon färdig att hämtas på lasarettet, så Petrus och Manne Nylen var efter henne. Den 10, 11 och 12 hade jag Werner Lundin som sågade ved. Den 17 var jag på kvarn det blåste kallt, lika så på Långfreda var det kallt. Vår jungfru var då till kyrkan. På annandag påsk hade vi begravning efter farmor. På tredjedag hade vi bouppteckning och dagen efter delade vi lösegendomen efter farmor. Vi var då närvarande alla så när som Hulda som avstod sin del, enligt en skuldförbindelse som hon och Lundin respekterade. Den 24, 25 och 26 var jag på vekasen, hade Wärner Lundin i 8 dagar till hjälp. Han tog 2 kronor per dag. Den 27 var vi bjuden till Petrus samt barnen. Den 28 for Lundins över sjön första gången med båt. Den 29 körde jag grus på vägen.

Maj 1930.
Den 7de köpte vi grisen av Ebla Skidsta. Den 8 var jag till Övered efter en kalv som slaktar Kolin hade köpt på Marieberg åt oss, den kostade 22 kronor där, också ville han hava 5 kronor för sitt besvär. Den 18 kom Ejmer Berglund Skarped hit. Den 20 sådde vi 1 tunna å 3 fjärding korn. Den 21 lite grönfoder nedanför fårhuset. Den 22 sådde vi havra väst i åkern storstycket vid bro, samt lillbiten vid ladan. Den 23,24 satte vi potatis och sådde slut på korn. Den 26 regnade det. Den 27 dito, Den 28 sådde vi grönfoder på storstycket efter Arnells hagen och stockvälte så när som det stycket samt släppte ut korna. På söndag den 29 fick vi ett härligt regn. Den 30 o 31 diverse.

Juni 1930.
I början av månan barka vi stänger. Den 10 o 11 var Näslund här och körde timmer. Från och med den 12 till den 15 barkade vi stör och högg skog ur bete väst i åkern. Den 16 o 17 barkade vi spåntimmer. Den 18 hyvlade vi spån, 45 alnar, 16 alnar hade jag lånat av Karl som han då fick tillbaka. Den 19 till och med den 21 gjorde vi slut på skogen i bete samt änsade (?) myran hemma. Den 25 till den 30 laga vi till hässjevirke samt reparera kornhässjan här hemma.

Juli 1930.
Den 1 o 2 diverse göromål. Den 3 o 4de ställde jag lia för slåttanna. Den 5 började vi och slå, samt fortsatte för fullt sedan. Den 10 o 11 var stämplarna här, fyra man, de slog på 2015 träd. Den 19 hade vi bara storlägdan vid bete väst i åkern av lägdhö ute och det blev 8 led där, detta var om Saradag den 19 och hade ej mera skrabbslåtter kvar än från bron och ned till bete väst i åkern. Den 21 slog vi färdigt. Den 22 tog vi in slutet av höet. Den 23 o 24 slog vi sjöfoder från hagen här hemma till strömsnyåkersudden. Den 25 var jag med smör till Sundbron och på afton tog vi in allt sjöfoder. Den 26 körde vi jord i kasen. Den 23 o 24 var Ejmer hos Westerlunds och tog in hö. Den 28 körde vi in jord i kasen så vi hade då 60 lass hemma och då fick det vara. Den 29 o 30 lagar vi till hässjan väst i åkern. Den 31 var vi till H Bomans i Kallsta 60 års kalas, min hustru och jag.

Augusti 1930.
Den 1 o 2 diverse. Den 4 skar vi. Den 5 slog vi höfrö. Den 6 började vi att hugga pålar. Den 7 o 8 de skar vi. Den 9 var det regnigt så vi hade diverse för oss. Den 7 tog min hustru upp löken. Den 10 hade vi hem Docktorn åt Elna Fridman. Den 11 skar vi slut på korn samt litet hafre. Den 12 hässjade vi samt räfsade åkern och tog in grönfoder en skrind. Den 13 ställde vi in tröskverket som jag köpt av Meden Salum. Den 14, 15, 16 högg vi 20 steg pålar och slefte dom ned till Wikströms. Den 22 skar vi hafra. Den 23 for vi till Nordingrå. Den 26 diverse. Den 27 tog vi in höfrö. Den 28 tröskning av höfrö. Den 29 kastade vi höfrö samt tog in kornet. Den 30 for jag och gjorde andra uppbörden.

September 1930.
Den 1. 2 diverse. 3. 4, tog vi in höfrö och tröskade. Den 5 tog vi in korn. Den 6 började vi med potatisen. Söndagen den 7 var vi till Nora, Karin och H Boman Kallsta var också dit. Den 8 + 9 tog vi upp slutet av potatisen. Den 10 tog vi in hafra. Den 11 + 12 plogade jag potatislandet. Den 13 körde jag två lass ved till Johansson. Från den 14 till den 25 tröskade vi hafre, restade vest i åkern. Från dagen den 26 var det sista dagen de baka, de hade bakat fyra dagar då. Den 27 restade jag, samt var på vedauktion på vallen, men veden blev så billig 20 kr för 5 kvartär grovhuggen björk, så jag löste ej något. (kommentar: Det måste ha varit en kyrkauktion). Samt till månadens slut restade vi och dikte.
Oktober 1930. Den 1 o 2 körde vi spån av vedkasan och brände upp den. Den 3 o 4 diverse. Söndagen den 4 började det och regna. Den 5 var det söndag. Den 6 o 7de var Birger Wigren här och vi hade hyggesrensning, Hjalmar och Johan Westlund samt Ejmer och jag var med och högg. Den 8de regnade det så jag kastade och bar kornet i matboden. Den 9. 10. 11 började vi och kvista upp något av det vi högg ned. 12 hade vi främmande Petrus, Alberts, Törnkvists, Nils Abrams, Edlunds samt Byn. 13 hackade vi höfröhö och halm. 14 var Axel, Karl och jag och målade upp lininger (kommentar: rågång i skogen), Ejmer var och kvistade. Den 15 var jag till kvarn. Den 16. 17. 18 var vi i skogen. Den 20 var vi i skogen samt Petrus var här också och kvistade åt sig själv på skiftet vårat, Broder Karl hjälpte honom. Den 21 likaså var vi i skogen men ej Petrus. 22 i skogen. 23 var jag på auktion till Kungsgården. Den 24. 25 regnade det. 26 söndag var till kyrkan. 27 var vi i skogen. 28 delvis i skogen och så var Jägmestan hit för jag hade skrivit till honom för att få något bidrag för rensning i skogen, men det gick ej. 29 i skogen. 30 dito. 31 var jag på kvarna och så slaskade det på förmiddagen.

November 1930.
Den 1 var vi i skogen, var mycket fint väder, på afton var jag på auktion på vallen, de köpte in ved och mjöl, men det blev så billigt att jag ej löste något, (kommentar: se ovan), 26 å 27 öre för valsmalet mjöl, 5 å 4:90 per meter för veden. 3 var vi i skogen till 11 då måste vi lämna för det slaskade så, Eimer började fortsättningsskola kl 5 e.f.. 4.5.6.7 var vi skogen, men då var det slut på det som Birger Wigren var här och vi högg ned. Söndagen den 9 var min Hustru och jag till kyrkan. Den 10 var Broder Petrus här och hjälpte mig hugga på gallringen i betet som var kvar sen tre år tillbaka, och så fortsatte vi veckan ut Ejmer och jag. Den 12 var jag till Markom på auktion. Söndagen den 16 bad vi Hilma Lundin på middag för hon hade ej varit hit sedan hon kom hem från Sandslån. Den 16. 17. 18. 19. 20. 21 fortsatte vi med hyggesrensning i backen och slutade då. Den 22 regnade det och slaskade så vi gjorde hackeslåder (kommentar: kan vara lådor man hackade sönder potatisen, som man gav till korna) till lagårn. 24 fick Eimer börja och släpa hem ved. Den 29 gjorde jag kronutlaga (kommentar: vet ej vad detta är).

December 1930. Den 1 började vi köra ut jössel väst i åkern. 2 var vi hos Karls en stund medan de döpte Pojken. Den 4 tinade så det var bart i åkern, så vi var i skogen. 5 + 6 i skogen och var mycket fint, det var fruset. Den 8 slaktade vi Grisen även Karl han var här i lagårn med sin (kommentar: förmodligen tankefel, för Karl levde in på 60-talet). 9 hade vi ut fårdongen. 10 var vi i skogen. 11 var vi i skogen på halva dagen för då snöa det. 12 hade vi mycket snö, men föll i regn på eftermiddagen. Jag gjorde två skåfler, Edla fick en. 13 var jag sjuk, jag kräktes om natten. På söndag den 14 var jag kry. 15. 16 körde jag ut jössel. 17 började jag och köra fram ved. Den 18 var Ejmer hemma från skolan och körde ved. 19 var jag och handlade till jul. 20 stökade lite på mårron. Klockan 2 hade vi bjudit Johanna Salin, så hon var hos oss på julkvällen, samt hade bjudit Karls på kaffe ½6. Ejmer var till julottan. På annandag var jag till Kyrkan. På Nyårsafton var vi alla på Nyårsbön. 29. 30. 31 körde ved.

Kommentera     Tipsa en vän     Udskriv


Del 3 "Dagbok från 1928 till1961".

Emma, Erik och sonen Nils-Erik Hamberg.

Här kommer en "tydligen efterlängtad" fortsättning på Erik Hambergs dagbok.
Roligt att det finns ett visst intresse av hur det var förr. Jag ska göra vad jag kan för att fortsättningen ska kunna publiceras i...

Læs mere her

Del 2 "Dagbok från 1928 till1961".

Erik Hamberg med hustrun Emma och sonhustrun Anna.

Ni ska här få en fortsättning på dagboken som är skriven av Erik Hamberg, Viksäter, Ullånger.
 
Nu har vi kommit in i själva dagboken ...

Læs mere her

Del 1 "Dagbok från 1928 till 1961".

Denna bild är taget ur ett reportage gjord någon gång på 1950-talet i tidningen Nord-Sverige. Reporter var Lennart Sandström, vars signatur var Veni Vidi.

Ni ska här få följa en dagbok skriven av Erik Hamberg, Viksäter, Ullånger.

I mån av tid kommer den att publiceras.

Læs mere her
Søg Søg hjælp
Publiceret
Arkiv

Forsiden
Artikler
Skicka bildinsändare

Tips til redaktionen


Warning: include(/shared/www/webnews.textalk.com/current/www/dk/include/components/print_bannergroup.php): failed to open stream: No such file or directory in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/include/template.php on line 1065

Warning: include(): Failed opening '/shared/www/webnews.textalk.com/current/www/dk/include/components/print_bannergroup.php' for inclusion (include_path='/usr/local/php56/lib/php:.') in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/include/template.php on line 1065

« Forrige Næste »Warning: include(/shared/www/webnews.textalk.com/current/www/dk/include/components/print_bannergroup.php): failed to open stream: No such file or directory in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/include/template.php on line 1065

Warning: include(): Failed opening '/shared/www/webnews.textalk.com/current/www/dk/include/components/print_bannergroup.php' for inclusion (include_path='/usr/local/php56/lib/php:.') in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/include/template.php on line 1065

Warning: include(/shared/www/webnews.textalk.com/current/www/dk/include/components/print_bannergroup.php): failed to open stream: No such file or directory in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/include/template.php on line 1065

Warning: include(): Failed opening '/shared/www/webnews.textalk.com/current/www/dk/include/components/print_bannergroup.php' for inclusion (include_path='/usr/local/php56/lib/php:.') in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/include/template.php on line 1065

Warning: include(/shared/www/webnews.textalk.com/current/www/dk/include/components/print_bannergroup.php): failed to open stream: No such file or directory in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/include/template.php on line 1065

Warning: include(): Failed opening '/shared/www/webnews.textalk.com/current/www/dk/include/components/print_bannergroup.php' for inclusion (include_path='/usr/local/php56/lib/php:.') in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/include/template.php on line 1065
Forsiden Artikler
Ullångersbladet
Ansvarlig udgiver:   Anders Böhlin
Webmaster:   J Westin
Redaktion:   Anders, Karin, Ida