Granskning

Varför har funktionsvarierade inte samma rättigheter till fritid som andra? 


Liw Nasseri Mashhadi 2023-05-24

Alla människor är olika men ibland är samhället utformat som att alla är precis likadana och fungerar på samma sätt. Eftersom samhället inte består av identiska människor så behöver stat och kommun variera på saker så som bussar med plats för rullstolar, bra variationer på sporter som alla kan delta i. Detta är ett ansvar som staten bör ta för att inte exkludera några i samhället.  

För att få reda på mer kring ämnet har jag intervjuat Catarina Fredricson som är verksamhetssamordnare på Mogård här i Enköping. Hon jobbar då mycket med brukare på LSS-boenden samt har mycket tidigare kunskap kring detta då hon själv har en son med en CP- skada. Hon har länge kämpat för att bland annat lekparker ska vara utrustade för alla människor.   

Vad har du för tidigare erfarenhet av detta?  

-  
Tillgängligheten är det som är A och O och det är där det brister. Man ser dom inte med i det verkliga. Jag ser alltid sådant här, på grund utav min son. Jag själv som jobbat mycket för lekplatser vet att det inte finns många ställen som är utrustade för alla människor. Bland annat sandlådor, hur ska ett rullstolsbundet barn kunna leka i en sandlåda? Trots mycket negativt som jag sett har jag även sett mycket positiva saker, såg bland annat en park som hade varma stenar som då var anpassade för blinda personer. Det finns även sandlådor som är som ett slags bord, där rullstolsbundna personer kan delta.  

Vad ser du för problem i samhället och hur ska staten åtgärda dessa problem? 

 
- Såklart så kommer det inte alltid vara rättvist men staten och kommunen måste underlätta och det gör dom inte idag. Underlätta med hjälpmedel, för att minska exkluderingen och låta alla barn och vuxna en fritid. Idag får vi tyvärr inte den hjälpen och så har det varit i alla tider.  

Kan du berätta om en person och dennes vardag? 

-  
Min son har en CP-skada, född för tidigt men han har inget mentalt handikapp.


Han har gått i vanlig skola, klass osv. Som barn ville han bli fotbollsproffs, vid nio års åldern insåg han att det inte gick då möjligheterna inte fanns där dom bodde. Trots detta blev han väldigt bra på innebandy, han spelade med icke funktionsnedsatte. Han har med åldern fått anpassa sig till den miljön som han befann sig i
 

- Min son har bland annat fått testa på innebandy, skytte och brottning. För att han skulle få testa så pass mycket som han fick så krävdes det mycket av både mig och min man. Det krävdes mycket tid, pengar samt att man har möjligheterna där man bor.  

Jag minns när min son var liten och skulle gå på idrotten, han kunde inte ta sig in i idrottshallen då det inte fanns en automatisk dörröppnare. Han kunde dessutom inte delta i styrketräningarna då det inte fanns en hiss ned till källaren där träningarna hölls. Det fanns heller inte någon dörröppnare i skolan han gick på, som tur var hade han kompisar som hjälpte honom varje dag, men han kunde inte klara sig själv.  

En stor exkludering som finns här i Enköping är Pepparrotsbadet. De har ingen hiss upp till hopptornet eller till den enda rutschbanan som finns i badhuset. Med detta exkluderar man inte bara funktionsnedsatta utan även barn som har funktionsnedsatta föräldrar. För barns säkerhet vill många föräldrar följa med sina barn när de åker rutschbanor eller liknande men på grund utav detta så finns inte möjligheten där.  

Pepparotsbadet började byggas år 2018 och blev klart år 2021 och jag själv tänker att en hiss borde vara en självklarhet. För att få reda på hur Enköpings kommun tänkt kring detta problem har jag kontaktar Joacim Kåkemyhr som är enhetschef på pepparotsbadet.  

Jag frågade honom hur dom tänk att funktionsnedsatta ska få möjligheten till att delta i denna aktivitet 

På detta svarar han: 

-  
Jag kan inte svara på valen man gjorde i badet när det ritades. Badet började ritas år 2014 och byggdes 2018. Kan tänka mig att det eventuellt kan vara vissa praktiska saker som styrt kring detta då det är extrema saker som att hoppa från 5:an och åka rutschbana.  

Med detta skriver han dock andra saker på badet som är anpassade till funktionsnedsatta så som gymmet, relaxavdelningen och omklädningsrummen.  

Jag svarade honom och frågade om dom har någon plan på att bygga en hiss till pepparotsbadet och då svarar han nej.  

Sverige har skrivit under FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I denna konvention står det att alla med en funktionsnedsättning ska ha tillgång till kultur, idrott och fritidsaktiviteter som alla andra. Regeringen beslutade att Myndigheten för delaktighet skulle kartlägga vad för hjälpmedel personer med funktionsnedsättning har tillgång till samt vilka fritidsaktiviteter som finns i deras hemkommun och i tillhörande län. Detta beslutades 21 mars år 2019.  

Kartläggningen visar att personermed funktionsnedsättning inte har samma förutsättningar till en aktiv och meningsfull fritid i jämförelse med den övriga befolkningen. Detta skiljer sig stort i landet, man kan alltså se en tydlig ojämlikhet. 

Det är extremt viktigt att alla har tillgång till en fritid för att bygga upp ett socialt och hållbart samhälle. Det är dessutom väldigt viktigt för identiteten, att bland annat barn har en aktiv fritid skapar positiva effekter till barns identitet.   

MFD:s rapport (Myndigheten för delaktighet, skriven år 2020)visar att många personer med funktionsnedsättning vill ha fler aktiviteter än vad dom har möjlighet till. 

Fritidshjälpmedel är en förutsättning för en aktiv fritid, tillexempel att man behöver specialutformade instrument, man kanske behöver en kälke för att spela paraishockey. Hälso-och sjukvården förskriver sällan fritidshjälpmedel. En del använder sina hjälpmedel som är förskrivna för vardagligt bruk till fritidsaktiviteter, andra köper fritidshjälpmedeln på egen hand. Detta ställer höga krav på personers ekonomi. Du bör även hitta en produkt på egen hand, lära dig använda det samt sköta det. Detta innebär att den funktionsnedsatte samt den anhöriga behöver tillgång till en bra ekonomi och kunskap. Detta gynnar inte en likvärdig tillgång till fritidsaktiviteter för alla.  

Tidigare undersökning visar att dessa personer har sämre hälsa, dålig självkänsla, färre vänner och sämre självförtroende 

Man måste titta på helheten, hur man ska ta sig dit, är lokalen och platsen anpassad? Kanske behövs det en aktiv uppmuntran? Tolktjänst? Det är kommunens ansvar att se till så att alla får delta i aktiviteter och har tillgång till en aktiv fritid.  


Källor: 


Tipsa en vän Skriv utAnna Lindh, Sandbroskolan, 1975
Anna Lindh, Sandbroskolan, 1975

Granskning Anna Lindh, fd utrikesminister och elev på WGY

20 år sedan mordet

Den 11 september i år har det gått exakt 20 år sedan beskedet om Anna Lindhs död kom. Sveriges dåvarande utrikesminister som med hög...

Läs mer
Granskning

Många får F på NP i matte 2b


Den 16 maj i år skrevs de Nationella proven i matte 2b av ekonomi-  och...

Läs mer


Granskning tjejer på El- och energiprogrammet

Kön har inget att göra med vilket jobb man ska ha”  

Idag är antalet tjejer på El- och energiprogrammet extremt lågt ...

Läs mer

Jakten på sommarjobb är inte över 

Nu är det sommarlov och det är dags för Enköpings, så...

Läs mer
Granskning

Oron över ökad frånvaro

Under de tre åren som man går på gymnasiet så blir man 18...

Läs mer


Granskning

Så lätt är det att få tag på alkohol om du är under 20 år

För de flesta elever på Westerlundska Gymnasiet består helgerna utav hemmafester,...

Läs mer
Granskning

Hur mycket spenderar samhällselever på energidryck?

Elever på Westerlundska ses ofta med energidrycker i händerna

En vanlig samhällselev dricker ungefär 3 energidrycker per vecka, eller ca. 55kr i veckan...

Läs mer
Granskning

Varför har funktionsvarierade inte samma rättigheter till fritid som andra? 

Alla människor är olika men ibland är samhället utformat som att alla är...

Läs mer
Granskning

Jämlika eller ojämlika lärarlöner på WGY?

Visste du att det fortfarande finns en stor löneklyfta mellan kvinnor och män inom lä...

Läs mer
Granskning

Hur mycket ökar frånvaron efter man har fyllt 18? 

Något som ingen missat är att man själv kan frånvaroanmäla sig efter att...

Läs mer
Skicka insändare
Tipsa redaktionen
Mest lästa
Kalender


Senaste från Skolnytt.se

https://www.facebook.com/Vad-h%C3%A4nder-Westerlundska-102026385335977/
Skicka bildinsändare
Kalender
WGYnytt
Ansvarig utgivare:   Charlotta Hemlin
Webmaster:   Charlotta Hemlin
Redaktion:   Gustav, Gustav , Tyra, Emmy, Neo, Daria, Daria, Fanny, Fanny, Nelton, Nicodemus, Ella , Victor, Axel, Wilmer, Mustafa, Evelina, Emil, Emir, Emir , Cecilia , Paula , Klara , Malte, Malte, Ella, Ella, Vilja, Arvid , Elin, Nasrin , Alfred, Liw, Alice, Ebba , Ebba, Sophie, Ellen, Clara, Matilda, Matilda, Albin , Linn, Axel , Filip , Oliver , Vera, Chris, Chris, Elton