Granskning

Jämlika eller ojämlika lärarlöner på WGY?


Evelina Hansson 2023-05-17

Visste du att det fortfarande finns en stor löneklyfta mellan kvinnor och män inom läraryrket? Trots att kvinnor utgör en majoritet av lärarkåren, tjänar de i genomsnitt mindre än sina manliga kollegor. WGYnytts reporter Evelina Hansson har granskat lärarlönerna på Westerlundska. 


En av orsakerna till ojämlik lönesättning är att traditionellt "kvinnliga" yrken som lärare och vårdpersonal ofta värderas lägre än "manliga" yrken som ingenjörer och affärsmän. Detta är en ingraverad stereotyp som måste förändras för att likvärdiga yrken ska erbjudas en likvärdig lön. En annan orsak är att kvinnor fortfarande tar ett större ansvar för hem och familj, vilket leder till att de kanske inte kan ta på sig övertidsarbete eller andra extra uppdrag som kan ge en högre lön.  

Här på Westerlundska gymnasieti Enköping består lärarkåren av en jämn uppdelning av både kvinnliga och manliga lärare på de flesta programmen. Men då kan man fråga sig hur är lönerna uppdelade mellan de två könen?  

Jag kontaktade Johan Åberg som är samordnare för strategisk lönebildningHR-konsult Miljö- och byggförvaltningen samt delar av Utbildningskontoret. Åbergsjälv är mycket intresserad av lönefrågan och berättade för mig att det finns skillnader mellan män och kvinnor.Detta på grund av att systemet för lönesättning som vi har inom kommunerna i Sverige, att de som är bättre på sitt jobb också ska ha en högre lön.  

Det grupper jag valt att jämföra är manliga och kvinnliga lärare som jobbar inom ”yrkesämnen” och manliga och kvinnliga lärare inom ”allmänna ämnen”. Till min förvåning var det väldigt jämnt mellan de två könen. Som ni ser i kolumnerna nedan är skillnaden inte alls så märkbar, den skillnaden som är antar jag kopplat tillbaka till Åberg beror på prestation och erfarenhet inom sitt yrke. Sedan kan man även se att det inte enbart är männen som tjänar mest i de olika kategorierna utan det är faktiskt en kvinna som tjänar mer än mannen jag jämfört med av tre av de fyra ämneslärarna.  

En liten slutsats är att jag som elev på Westerlundska gymnasiet är positivt överraskad att kvinnorna inte är lika underlägsna och underrepresenterande inom läraryrken, i alla fall inte här på Westerlundska 

 

Högst – allmänna ämnen 

Lärare gymnasium. allmänna ämnen 

M 
48500 
Lärare gymnasium. allmänna ämnen 
K 
48800 


Högst - yrkesämnen
 

Lärare gymnasium. yrkesämnen 
K 
49600 
Lärare gymnasium. yrkesämnen 
M 
51100 


Lägst - yrkesämnen
 

Lärare gymnasium. yrkesämnen 
M 
31600 
Lärare gymnasium. yrkesämnen 
K 
35100 


Lägst – allmänna ämnen 
 

Lärare gymnasium. allmänna ämnen 
M 
35500 
Lärare gymnasium. allmänna ämnen 
K 
35800 

Tipsa en vän Skriv ut

Granskning

Så lätt är det att få tag på alkohol om du är under 20 år

För de flesta elever på Westerlundska Gymnasiet består helgerna utav hemmafester, middagar eller utgångar. Alkohol är även väldigt vanligt under dessa...

Läs mer
Granskning

Hur mycket spenderar samhällselever på energidryck?

Elever på Westerlundska ses ofta med energidrycker i händerna

En vanlig samhällselev dricker ungefär 3 energidrycker per vecka, eller ca. 55kr i veckan...

Läs mer
Granskning

Varför har funktionsvarierade inte samma rättigheter till fritid som andra? 

Alla människor är olika men ibland är samhället utformat som att alla är...

Läs mer
Granskning

Jämlika eller ojämlika lärarlöner på WGY?

Visste du att det fortfarande finns en stor löneklyfta mellan kvinnor och män inom lä...

Läs mer

Hur mycket ökar frånvaron efter man har fyllt 18? 

Onsdagen den 7 juni 2023 - klockan 04:32
Mest lästa


Senaste från Skolnytt.se

Skicka bildinsändare
Skicka insändare
Kalender
Tipsa redaktionen
WGYnytt
Ansvarig utgivare:   Charlotta Hemlin
Webmaster:   Charlotta Hemlin
Redaktion:   Gustav , Gustav, Tyra, Emmy, Neo, Daria, Daria, Fanny, Nelton, Nicodemus, Ella , Victor, Axel, Wilmer, Mustafa, Evelina, Emir, Emir , Cecilia , Paula , Klara , Malte, Malte, Ella, Ella, Arvid , Elin, Nasrin , Alfred, Liw, Ebba , Ebba, Sophie, Ellen, Clara, Matilda, Matilda, Albin , Linn, Axel , Filip , Oliver , Vera, Chris, Chris