ORGELFORUM - Sveriges enda orgeltidskrift!
Lördagen den 2 december 2023 - klockan 12:57
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Organister och orglar i Skara stift t.o.m. 1857


Dag W Edholm 2003-12-06

Förre bibliotekarien och VMDhc i Skara Pelle Räf har under en följd av år ägnat ett intensivt forskningsarbete åt de organister som under äldre tider verkat i Skara stift liksom åt stiftets orgelhistoria. Resultatet av forskarmödan föreligger nu i bokform. Slutåret 1857 har enligt författaren valts bl.a. av det skälet att detta år publicerades den första matrikeln över organister, klockare och folkskollärare i stiftet, följd av ytterligare en stiftsmatrikel 1866 och en rikstäckande d:o 1869. Ett annat skäl är det stora antalet kyrkor i stiftet som under de senaste 150 åren ökat avsevärt genom tillkomsten av annexkyrkor, stadsdelskyrkor, kapell etc.

Per-Ola (Pelle) Räf: Organister och orglar i Skara stift t.o.m. 1857. Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie nr 8. Skara 2002. 519 s. ISBN 91-974235-2-1 Pris kr 259 + porto. Säljes av Skara stiftshistoriska sällskap och författaren, adr. Enebacksvägen 25, 532 72 Axvall, tel. 0511/62370, e-post. britta.raf@telia.com

Boken innehåller såväl biografiska uppgifter om de organister som verkat i Skara stift före 1857 som uppgifter om anskaffning, nybygge och reparationer av kyrkornas orglar. De personhistoriska uppgifterna om organisterna är i många fall mycket utförliga med redovisning av utbildning, tjänster och familjeförhållanden. M.a.o. en rik källa att ösa ur för den personhistoriskt intresserade.
Boken innehåller bl.a. flera intressanta och troligen inte tidigare kända uppgifter om organisterna och orgelreparatörerna Hans Henrik Cahman och Johan Cahman i Borås, liksom organisten och orgelbyggaren Lars Strömblad i Falköping. För den organologiskt intresserade finns åtskilligt att hämta i bokens notiser om kyrkornas orglar. Dispositioner har bara tagits med i undantagsfall, då hela nybyggnadskontrakt redovisats, men Pelle Räf har utfört en imponerande arkivforskning där inte minst lokala orgelbyggares och reparatörers verksamhet har kartlagts till fromma för all fortsatt orgelforskning i Skara stift.

Organister och orglar i Skara stift t.o.m. 1857 är ett mycket värdefullt tillskott till kännedomen om organisterna i äldre tid och de instrument de haft till sitt förfogande i västgötastiftet. Man kan bara önska att kunniga entusiaster av Pelle Räf’s kaliber gjorde liknande forskningsinsatser också i andra stift.

Dag W Edholm

Tipsa en vän Skriv utSök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Svenska Orgelsällskapet
Textalk

Det danske orgelselskab

Svenska Orgelsällskapets hemsida
Ansvarig utgivare:   Jan Cedmark
Webmaster:   Anders Gustavsson
Redaktion:   Anders, Marcus