ORGELFORUM - Sveriges enda orgeltidskrift!
Onsdagen den 27 september 2023 - klockan 18:09
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Carl Hanners orgel i Flistads kyrka återinvigd


Arne Land 2005-02-16

Bild:Sven-Olof Carlsson

Carl Hanners orgel i Flistads kyrka, Östergötland, återinvigd. Efter 74 års magasinering återinvigdes den gamla hannerorgel från 1836 av biskop Martin Lind söndagen den 30 januari 2005.

Tack vare den nutida ättlingen Hans Hanner, som har utfört omfattande efterforskningar angående sin farfars farfar, vet vi numera en hel del om instrumentmakaren och orgelbyggaren Carl Hanner.

Carl föddes som bondsonen Carl Carlsson i Hannäs socken i norra Småland i september 1796. (Namnet Hanner har han tagit efter Hannäs.) Var Carl tog sina första steg på musikens och orgelbyggnationens bana vet vi inte, kanske var det grannsocknens organist Anders Dahlgren, även kunnig i att reparera orglar, som var hans första lärare.
16 år gammal tog Carl Carlsson Hanner klockarexamen av första klassen i Linköping med goda betyg.

Efter att ha gått i lära under åtminstone två år hos en av den tidens store, nämligen orgelbyggare Gustaf Andersson i Stockholm, öppnade Carl 1832 en instrumentmakarverkstad i Linköping. Som första orgeluppdrag genomförde han samma år en översyn av orgeln i Linköpings S:t Lars.

I hushållet hos instrumentmakare Hanner fanns två elever och en gesäll. Carls första lärling, eller "elev", hette Carl Nordqvist. Han hade en äldre syster, Maria Catharina, som bodde med sin mor i kvarteret bredvid instrumentmakareverkstaden. Den 14 januari 1834 gifte sig Carl Hanner och Maria Catharina Nordqvist.

Carl Hanners namnplakett
Bild:Sven-Olof Carlsson
Carl Hanners namnplakett

År 1836 byggde Carl Hanner en orgel i sin verkstad i Linköping, förmodligen som demonstrationsobjekt. Orgeln fick en namnplakett, som är av den sort klaverbyggare ofta använde men som inte var så vanlig bland orgelbyggare. Plaketten tyder därför på att han även var klavertillverkare. Tyvärr har Hans Hanner hittills inte kunnat finna några spår av klavertillverkningen i de arkiv han undersökt.

Den 28 maj 1837 väcktes vid sockenstämman i Flistad frågan om inköp av ett nytt orgelverk för kyrkan. Dagen därpå skrev Carl Hanner under ett kontrakt med Flistads församling, där han för 1000 riksdaler banko förband sig att i Flistad kyrka sätta upp "det af mig förfärdigade Nya Orgelverk[et]". Den 6 juni såg Linköpingsborna sex oxar med dragkärror, som stod uppställda utanför Linköpings slott. Man lastade varligt en mångfald trätuber och andra träföremål. Hanners orgel startade färden mot Flistad.

Sin största orgel uppförde Carl Hanner i Västra Husby kyrka i Östergötland 1838-1842. Orglarna i Flistad och Västra Husby är enligt Hans Hanner de enda Carl byggde.

Orgelbyggare Monica Svenske har fått reda på att Carl Hanner erhöll burskap i Jönköping 1841. I Jönköpings tidning 1842 och 1843 tillkännagav Carl att han kunde "bygga och reparera orglar jemte alla sorters stränginstrumenter". Hanner meddelade även att han sålde "Eolsharpor till facila priser", som "med nöje begagnas, så väl hemma i husen, som i trädgårdar och lusthus".

Carl Hanners förre elev Anders Petter Kullbom fick 1854 i uppdrag att renovera orgeln i Flistad. Han byggde till "nya Pedal-pipor": Borduna 16', C-H. I samband med avsyningen rekommenderade besiktningsmannen Bror Oskar Nylander, Vreta kloster, en större bälg för erhållande av stabilare väderförsörjning.

År 1900 gjorde G. Lundqvist, Linköping, en reparation och viss modernisering. Bl.a. försågs manualklaven med nya tangentbelag av celluloid, vilka limmades ovanpå de gamla av ebenholts. I sin restaureringsrapport föreslog Lundqvist att orgeln skulle kompletteras med en större bälg och den gamla behållas som regulator. Någon ny bälg tycks dock ej ha byggts.


Att lufttillförseln upplevdes som otillräcklig och ojämn kan ha bidragit till att församlingen 1930 lät Olof Hammarberg, Göteborg, bygga en ny rörpneumatisk orgel med sju stämmor fördelade på två manualer och pedal. Hannerorgeln magasinerades på byskolans vind några stenkast norr om kyrkan.

Västra Husby kyrka brann tyvärr den 2 mars 1977 så att endast murarna återstod. Därmed gick den då sista ljudande hannerorgeln upp i rök.

År 1984 lades Flistads skola ned. När skolan såldes och blev privatbostad skulle allting bort. Dåvarande kyrkorådsordföranden upptäckte att träföremål höll på att kastas i en container. Han kunde avstyra styckmordet och orgeldelarna fick på nytt vila sig på skolvinden. Då en ny ägare senare ville utnyttja utrymmet flyttades orgeln till en ladugårdsbyggnad.

När jag spelade i Flistads kyrka på 1980-talet hade den pneumatiska orgeln börjat få en del ålderdomskrämpor. Vissa tider på året fick man undvika ett par av manubrierna, annars kom det fram oönskade ljud ur svällarluckorna bakom ryggen. År 1992 hade det gått så långt att kyrkan skaffade ett korpositiv och lät läktarorgeln vila.

Man började kasta ögonen på orgeldelarna på skolvinden och undrade om de skulle kunna komma till användning. Tänk att få liv i den gamla orgeln! Det skulle onekligen vara mycket intressant eftersom vi inte längre hade något av Carl Hanners orgelverk kvar. År 1995 påbörjades en inventering av Niclas Fredriksson och Hans Hanner. Det visade sig att hela orgeln, med undantag av dess väderlåda och 22 pipor av totalt 336 stycken, var bevarad. Först 1999 återfann Niclas Fredriksson, Hans Hanner och Christer Staaf den sedan 1950-talet försvunna väderlådan på sakristians vind. Nu blev det meningsfullt att återställa Carl Hanners originalinstrument! Arbetet överläts till Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad.

Manual och pedal hos hannerorgeln
Bild:Sven-Olof Carlsson
Manual och pedal hos hannerorgeln

Målsättningen har varit att restaurera orgeln till så nära originalskick som möjligt. Den 1854 tillbyggda bordunan har placerats som ett separat pedalverk vid tornets södervägg med egen dubbel kilbälg. Därmed har manualverket kunnat återställas i ursprungligt skick. Pedalverket har kompletterats med nygjorda pipor c-h för att täcka hela pedalomfånget.

Disposition:

Manual C-f3
Dubbel Gedacht 8'
Fleut d'Amour 8'
Principal 4'
Gedacht Fleut 4'
Harmonica 4'
Spetsfleut 2'

Pedal C-h
Borduna 16'

Carl Hanner - instrumentmakare och orgelbyggare
Bild:okänd
Carl Hanner - instrumentmakare och orgelbyggare

Källor:

Einar Erici: Orgelinventarium
Kvalitetstryck AB, Stockholm 1965

Nils Göransson: Sancta Cecilias tjänare i Linköping t.o.m. 1982
Tryckt hos Noteria AB, Klockrike, 1983

Karl Lindahl: Bok om Flistad
Vreta klosters hembygdsförenings skriftserie nr 15. IMA Tryckeri AB, Linköping 1988.
ISSN 0348-9086; ISBN 91-970539-5-3

Internet: Anbytarforum
Hans Hanner & Monica Svenske
http://genealogi.aland.net/discus/messages/205/48740.html?1036657866

Hans Hanner:
Carl Hanner - instrumentmakare och orgelbyggare

Niclas Fredriksson:
Carl Hanner-orgeln i Flistad kyrka

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Svenska Orgelsällskapet
Textalk

Det danske orgelselskab

Svenska Orgelsällskapets hemsida
Ansvarig utgivare:   Jan Cedmark
Webmaster:   Anders Gustavsson
Redaktion:   Anders, Marcus