ORGELFORUM - Sveriges enda orgeltidskrift!
Måndagen den 11 december 2017 - klockan 17:56
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Ordföranden har ordet


2017-09-17
(Ur Orgelforum 3/2017)

Ordförande har ordet 

 

När Svenska Orgelsällskapet genomförde sina lyckade årsmötesdagar på Gotland i maj besökte vi under våra utfärder på ön ett antal fantastiska instrument som under generationer vårdats och trakterats på traditionellt sätt. Trots att vi befinner oss i 2017 upplevdes de som levande instrument som vart och ett talade sitt eget språk. En nytillkommen orgel var däremot Tomas Svenskes utsökta instrument i Lau kyrka en kyrka med sagolik akustik. Den gamla orgeln i Lau innehöll delar från Visbys 1599-års orgel, vilka kunde återföras till domkyrkan. 

 

Det genomförs orgelinventeringar i flera av våra stift. Att få överblick över orgelbeståndet är viktigt för att kunna definiera planer för bevarande och brukande av våra värdefulla instrument. Svenska kyrkan centralt är positiv till denna utveckling och har tecknat ett ramavtal med föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi (FGIOA) som innebär att föreningen kan erbjuda och utföra inventeringar antingen i sin helhet eller som delmoment i samarbete med stift. 

 

Karlstads stift har gått ett steg längre i sin pågående orgelinventering där man också gör en skade- och underhållsinventering av instrumenten. Resultatet skall ge underlag till pastoraten att utformalångsiktiga underhållsplaner för sina orglar.Bristande underhåll kan leda till en situation där man överväger att ersätta sin dåligt fungerande orgel med en ny. Ur ett ekonomiskt perspektiv är därför ett planerat, budgeterat och regelbundet underhåll den billigaste lösningen för att ha ett väl fungerande orgelbestånd.I denna inventering ingår också att ta fram skötselinstruktioner för orglarna. Det visar sig att förutsättningarna för kyrkomusikerna att kunna sköta sina orglar behöver förbättras. Att balansera på höga och vingliga stegar eller att gå på en stämgång utan räcken ett antal meter upp på baksidan av orgelhuset för att nå rörstämmor för vård och stämning gör skötseln svår och riskfylld. 

 

På en del kyrkomusikertjänster tjänstgör musiker som inte har kyrkomusikalisk utbildning och de har därmed inte fått någon utbildning i orgelkännedom och orgelvård.Allt detta sammantaget innebär att förbättring av säkerheten, utformande av skötselinstruktioner samt fortbildning när det gäller orgeln och dess vård är viktiga pusselbitar för att stödja kyrkomusikerna i uppgiften att sköta om sina instrument. 

 

Svenska kyrkan har ett stort antal orglar som måste få bra inomhusklimat, speciellt nu i tider när ett antal kyrkor med historiskt viktiga instrument används sporadiskt. 

Kära orgelvänner: Hjälp våra kyrkomusiker, kyrkoråd och vaktmästare med att vårda det viktiga orgelbeståndet i våra kyrkor. Skriv om det på Orgelsällskapets hemsida. Kom med goda tips och ta tag i eventuella problem! 

 

Avslutningsvis vill jag å Svenska Orgelsällskapets vägnar gratulera Orgelforums tidigare redaktör Sverker Jullander och Mattias Wager då de i år blivit invalda i Kungliga Musikaliska Akademien samt Ingrid Melltorp och Orgelforums nuvarande redaktör Marcus Torén, som senaste mottagareav Gotthard Arnérs stipendium för orgelkonstens främjande. 

 

Jan Cedmark 

 


Tipsa en vän     Skriv utSök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändareSvenska Orgelsällskapet
Textalk

Det danske orgelselskab

Svenska Orgelsällskapets hemsida
Ansvarig utgivare:   Jan Cedmark
Webmaster:   Anders Gustavsson
Redaktion:   Anders