Międzynarodowa Sieć Pomysłów Eukacyjnych - oficjalna strona iEARN / Poland
Środa, 21 lutego 2024 - 23:33
Strona tytułowa
Artykuły

« Poprzedni Następny »


Strona 1 z 3
Nie ma więcej stron  1 2 3  N???sta sida

SNI - Stowarzyszenie Nauczycieli Internautów


2004-08-03


Głównym mottem Stowarzyszenia jest " Każdy nauczyciel 'Internautą' " Celem Stowarzyszenia jest propagowanie nowych sposobów nauczania z wykorzystaniem komputera i szerokiego dostępu do Internetu. Stowarzyszenie zamierza pomóc polskiemu nauczycielowi poprzez sieć usług szkoleniowych, tak, aby komputer stał się dla niego normalnym narzędziem dydaktycznym. Pomiędzy innymi, zadaniem SNI jest reprezentowanie polskiego iEARN na forum międzynarodowym.

Prezesem SNI jest Andrzej Litwin
mail: info@sni.edu.pl

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- prowadzenie stałej akcji informacyjnej,
- poszukiwanie sponsorów projektu,
- pozyskiwanie nowych szkół i nauczycieli do programów edukacyjnych (krajowych i międzynarodowych) realizowanych w sieci Internet,
- stały nadzór nad realizacją tych programów,
- stałą pomoc nauczycielom realizującym programy edukacyjne wykorzystujące Internet,
- inicjowanie nowych projektów,
- wydawanie materiałów dydaktycznych w formie książek, broszur, kaset wideo, interaktywnych stron WWW w Internecie, płyt CD lub z zastosowaniem innych nośników informacji,
- organizację warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i instruktorów,
- organizację konferencji nauczycieli i uczniów ułatwiających wymianę doświadczeń,
- reprezentowanie polskiego I*EARN na forum międzynarodowym.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy nauczyciel, obywatel Rzeczypospolitej, który złoży pisemną deklarację członkowską przyjętą w drodze uchwały przez Zarząd. Deklaracja powinna zawierać rekomendację dwóch wprowadzających członków Stowarzyszenia.

Członkiem Stowarzyszenia może być także nauczyciel cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej.

Siedziba Stowarzyszenia:
ul. 10 Lutego 26
81-361 Gdynia
tel.:(058) 620 33 16


Nr konta: 14401026- 528230-27006 Bank Komunalny S.A w Gdyni
Nowy numer konta:
66 1440 1026 0000 0000 0038 1306 Bank Nordea w Gdyni


Chcąc przystąpić do SNI należy wypełnić DEKLARACJĘ i przesłać ją na adres Stowarzyszenia.

DEKLARACJA plik w formacie DOC [40 KB]

DEKLARACJA plik w formacie RTF [12 KB]

Składka członkowska wynosi 5 zł miesięcznie i należy ją uregulować wpłacając na konto Stowarzyszenia (najlepiej za okres półroczny lub roczny).

Kontakt email: info@sni.edu.pl


STATUT SNI -> STATUT
CZŁONKOWIE SNI -> CZŁONKOWIE

Strona 1 z 3
Nie ma więcej stron  1 2 3  N???sta sida

Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Szukaj Pomoc do wyszukiwania
Opublikowane
Archiwum

Uwagi dla redaktora
Wyślij list do redaktora

KalendarzAngielskiSchool Theatre......HOT LINK......

UNIA EUROPEJSKA


**************


iEARN w Polsce / iEARN in Poland
Redaktor naczelny:   Halina Bednarz
Webmaster:   Halina Bednarz
Współpracownicy:   M_K_I, Ewa, Andrzej, Marek Grzegorz