Międzynarodowa Sieć Pomysłów Eukacyjnych - oficjalna strona iEARN / Poland
Sobota, 2 grudnia 2023 - 14:07
Strona tytułowa
Artykuły

« Poprzedni Następny »

Z historii iEARN w Polsce

Strona 1 z 2
Nie ma więcej stron  1 2  Następna strona

Z historii iEARN w Polsce


Marek Grzegorz Sawicki 2004-08-04

I*EARN jest programem edukacyjnym przeznaczonym dla młodzieży całego świata. W swobodnym przekładzie na język polski I*EARN oznacza "Międzynarodowa Sieć Pomysłów Edukacyjnych". "I*EARN jest to wspaniałe połączenie techniki i pedagogiki poprzez telekomunikacje. Wierzymy, że telekomunikacja poprzez program wspierający taki jak I*EARN jest początkiem zmiany w podejściu do edukacji. W tym roku po raz pierwszy w Polsce wzorem innych krajów realizujących dłużej od nas programy I*EARN-u powstaje w Warszawie pierwsza społeczna szkoła, której program nauczania bedzie oparty na programie I*EARN-u. "


Co to jest iEARN

I*EARN jest programem edukacyjnym przeznaczonym dla młodzieży całego świata. W swobodnym przekładzie na język polski I*EARN oznacza "Międzynarodowa Sieć Pomysłów Edukacyjnych".
Trudno jest streścić jednym zdaniem idee edukacyjne I*EARN, choć istnieje takie hasło: Młodzież może zmienić świat wykorzystując globalną telekomunikację. Hasło brzmi wzniośle, lecz jest w pełni uzasadnione.

Program I*EARN rozpoczął swą działalność w 1988 roku. Pomysłodawcą i pierwszym sponsorem tego przedsięwzięcia jest Amerykanin Peter Copen i fundacja jego imienia. Peter Copen postanowił zrealizować ideę swobodnej wymiany myśli między młodzieżą z ZSRR i USA. Po pokonaniu wielu trudności powiodło mu się i młodzież rosyjska z amerykańską mogła połączyć się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) ze sobą. Początkowo połączono kilka szkół amerykańskich z kilkoma rosyjskimi. Dziś, pod koniec 1996 roku uczestniczy w programie młodzież z ponad 1500 szkół z 47 krajów z całego świata. Liczba krajów, szkół oraz organizacji młodzieżowych stale rośnie. Polska faktycznie przyłączyła się we wrześniu 1996 r.

I*EARN jest zestawem programów edukacyjnych przeznaczonym dla młodzieży z całego świata. Obejmuje zarówno uczniów szkół podstawowych jak i średnich (7 do 19 roku życia). I*EARN służy także wychowawcom i nauczycielom jako zestaw bardzo atrakcyjnych narzędzi edukacyjnych. Programy I*EARN są zorientowane na młodzież, niekoniecznie zgrupowaną w szkołach, z programów tych może korzystać młodzież zrzeszona w dowolnej organizacji młodzieżowej, przebywająca dłużej w szpitalu, z domów opieki itp.

Programy I*EARN przynoszą wiele korzyści edukacyjnych i wychowawczych: uczniom, nauczycielom, wychowawcom, szkole, rodzinie i społeczeństwu.

Uczniowie: rozwijają umiejętności związane z porozumiewaniem się, wypowiadaniem swoich opinii i poglądów, prezentowaniem własnych przemyśleń. Nabywają umiejętności prowadzenia debat i dyskusji. Sztuka kompromisu, współpraca w grupach, między grupami, łatwiejsze odnalezienie swojej roli w zespole - to kolejne pożytki uczestnictwa w programach I *EARN. Uczą się wrażliwości na cierpienia innych, na sprawy społeczne, zagrożenie środowiska, w którym żyją. Uczą się odpowiedzialności za swoje słowa i czyny - w wielu programach uczniowie stawiani są wobec konieczności zajęcia stanowiska w określonych sprawach oraz podejmowania stosownych działań. Uczestnictwo w pracach nad projektami pozwala młodzieży na "otwarcie oczu" na problemy w większej, często globalnej skali zjawisk. Pozwala to na zmianę perspektywy widzenia świata, stwarza jego obraz bardziej zbliżony do rzeczywistości. Rozwija zainteresowania naukami przyrodniczymi, społecznymi, historią. Poszerza zainteresowania różnymi dziedzinami wiedzy - tak w ramach przedmiotów szkolnych, jak i dziedzinami nie wykładanymi w szkole - wiele projektów ma interdyscyplinarny charakter. Wyrabia systematyczność pracy - związane jest to z prowadzeniem obserwacji zjawisk przyrodniczych i społecznych. Uczniowie wydają własne czasopisma i opracowania projektów, często w formie broszur, filmów wideo lub wystaw artystycznych. Ponadto mają możliwość spotykania się na specjalnie organizowanych obozach międzynarodowych i krajowych. Pożytków płynących z bezpośrednich kontaktów nie sposób przecenić.

Nauczyciele: dzięki programom I*EARN mają dodatkową możliwość przeprowadzania ciekawych, niestereotypowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, kiedy potrzeba gromadzić i porządkować dane, przeprowadzać wywiady, dokonywać porównań i zestawień - zwłaszcza w skali międzynarodowej - I*EARN jest niezastąpiony. Szybkość, bezpośredniość i aktualność informacji i opinii jest niezwykła.

Nauczyciele lingwiści mają możność konfrontacji języka wykładanego z językiem żywym, potocznym. Motywacja uczniów do pracy nad językiem jest nieporównanie większa jeśli znajduje on bezpośrednie zastosowanie. Programy I*EARN są znakomitym środkiem stymulującym zainteresowania uczniów nie tylko w sferze języka.

Nauczyciele przyrodnicy mają możliwość rozszerzenia zakresu obserwacji przyrody dzięki współpracy z innymi grupami obserwatorów w kraju i zagranicą. Systematyczna obserwacja zjawisk przyrody umożliwia tworzenie banków danych. Stanowi to nieocenioną pomoc dydaktyczną i angażuje aktywność uczniów. Powoduje, że uczniowie łatwiej uczą się jak opisywać przyrodę i występujące w niej zjawiska. Wymiana myśli i poglądów wpływa wyraźnie na uwrażliwienie uczestników na piękno przyrody i automatycznie przywołuje postawy opiekuńcze wobec środowiska.

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie korzystają z gotowych programów (np. Dawni Mieszkańcy, Pewien Dzień Mojego Życia, Oblicza Wojny, Holokaust i Ludobójstwo, Wykorzenianie Biedy i Ubóstwa, Władza Obywateli). Wywiady z ludźmi starszymi, kontakty z żywymi świadkami minionych wydarzeń wywołują większe zaangażowanie osobiste uczniów i nauczyciela. Odmienne perspektywy widzenia tych samych faktów i zjawisk powodują, że historia jest bliżej życia. Zaangażowanie społeczne i obywatelskie wymagane przez uczestnictwo w projektach I*EARN jest najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem nauczania o społeczeństwie współczesnym (WOS). Wycieczki w składzie międzynarodowym dają nauczycielom możliwość rozwijania u uczniów umiejętności prezentacji własnej, narodowej historii innym, często odmiennym kulturowo i cywilizacyjnie ludziom.

Nauczyciele plastyki i muzyki mogą zestawić własny i młodzieży sposób postrzegania piękna i kanonów estetycznych z innymi, często dla nas egzotycznymi wizjami artystycznymi. Mogą dokonać oceny wspólnych wartości, a także docenić istniejące różnice wzbogacające mozaikę kulturową.

Nauczyciele religii mają wielką szansę na rozbudzenie u swoich uczniów postaw tolerancji i wzajemnego poszanowania przez zapoznanie ich z różnorodnymi postawami i konfrontację systemów nieraz bardzo odmiennych wartości.

Nauczyciele matematyki i informatyki mają tu możliwość rozwijania kreatywności uczniów poprzez układanie przez nich i rozwiązywanie ciekawych zadań, nietypowe zastosowania matematyki (np. życiorys przedstawiony za pomocą liczb, statystyka dnia powszedniego itp.) Abstrakcyjne pojęcia matematyczne w służbie praktycznego zastosowania stają się atrakcją, tradycyjnie trudne i nudne zagadnienia jak rachunek zbiorów, logika formalna, rachunek prawdopodobieństwa, czy statystyka i teoria liczb mają tu zaskakujące zastosowania w porządkowaniu obrazu świata.

Wychowawcy: mogą wykorzystywać projekty I*EARN do prowadzenia zajęć na godzinach wychowawczych. I*EARN oferuje tematy dla młodzieży ważne i podejmowane przez samą młodzież:

Choroby takie jak: bulimia, anoreksja, AIDS,
Choroby społeczne: alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu.
Toczą się dyskusje o problemach samotności, ludzi starych, niepełnosprawnych, o prawach człowieka i ich nieprzestrzeganiu, o nietolerancji i przemocy, o prawach dziecka. (Podsumowania tych dyskusji znajdują się w półroczniku "The Contemporary").
Możliwość pracy w grupach, z całą klasą, konfrontacja poglądów między grupami i na skalę międzynarodową pozwala osiągnąć właściwą perspektywę dla spraw lokalnych

Z historii iEARN w Polsce..

W Polsce pierwsze szkoły: LXIV LO im. St. I. Witkiewicza z Warszawy i LO PP Prezentek z Krakowa rozpoczęły uczestnictwo w programach I*EARN we wrześniu 1996 r.

Polacy uczestniczyli w pracach nad projektami: " One day" - Pewien dzień w moim życiu - porównania na skrzyżowaniu kultur. Konkretnie, mlodzież z całego świata wymieniała się opisami dotyczącymi obchodów świąt Bożego Narodzenia. Zaowocowało to wydaniem wspólnego magazynu "The Christmas Traditions"...

Strona 1 z 2
Nie ma więcej stron  1 2  Następna strona

Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Szukaj Pomoc do wyszukiwania
Opublikowane
Archiwum

Uwagi dla redaktora
Wyślij list do redaktora

KalendarzAngielskiSchool Theatre......HOT LINK......

UNIA EUROPEJSKA


**************


iEARN w Polsce / iEARN in Poland
Redaktor naczelny:   Halina Bednarz
Webmaster:   Halina Bednarz
Współpracownicy:   M_K_I, Ewa, Andrzej, Marek Grzegorz