Lördagen den 2 december 2023 - klockan 13:03
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Fiberföreningar på väg öster om Väring


Ingela Eriksson 2013-04-22

Många från östra Väring samlades för att planera för fiberförening på landsbygden. Nästa steg är att efterhöra intresse hos de boende. Den 27 maj samlas man igen för att se vilket underlag som finns för att bilda en eller flera fiberföreningar. Kontakta din vägförening om du bor på landsbygden mellan Väring och Kärret, från Lilla Väring till Törsatorp/Klåvasten. Kontakta annars din närmaste vägförening eller Värings Intresseförening.
Många från östra Väring samlades för att planera för fiberförening på landsbygden. Nästa steg är att efterhöra intresse hos de boende. Den 27 maj samlas man igen för att se vilket underlag som finns för att bilda en eller flera fiberföreningar. Kontakta din vägförening om du bor på landsbygden mellan Väring och Kärret, från Lilla Väring till Törsatorp/Klåvasten. Kontakta annars din närmaste vägförening eller Värings Intresseförening.

Den 22 april samlades 25 personer från olika vägföreningar öster om Väring. Humsmossens samfällighet inbjöd till mötet och syftet var att se vilka i området som kan vara intresserade att få fiberanslutning och ett underlag till det fortsatta arbetet med att bilda en eller flera fiberföreningar. Med på mötet var också Christian Johansson från Skövde kommun samt representanter från ett par olika företagare inom området, Eltel och Qualit.
Läs och lär mer om fiber.

Mötet hölls i scoutstugan där ordföranden i Värings Intresseförening, Ingela Eriksson, inledde med hur arbetet startade och varför Humsmossens vägsamfällighet engagerat sig. Ingegerd Johansson fortsatte med att förklara syftet med mötet.
Utifrån en karta kunde då deltagarna presentera sig och var de bodde. Deltagarna kom från Lilla Väring, Humsmossen, Källsäter, Locketorp, Fredskogen, Truvet, Locketorp, Klåvasten. Många frågor ställdes om varför det kan vara intressant med fiberanslutning, kostnader, tekniska lösningar, alternativ, föreningsbildning, ägande, underhåll, operatörer m.m.
Till nästa möte, den 27 maj, ska alla undersöka i sina vägföreningar med tillhörande områden, vilka som är intresserade av fiber till sina fastigheter. Utifrån resultatet kommer så en förstudie att göras inom området eller en mindre del av det. Om det är aktuellt att ansluta till t ex Scanova eller Skövde stadsnät blir en senare fråga.
Om du som läser detta är intresserad av att få fiberanslutning - kontakta din närmaste vägförening eller Värings intresseförening och meddela ditt namn, telefonnummer, e-postadress och fastighetsbeteckning. Det bildar underlag för fortsatt planering och du får vidare information om arbetet. Följ frågan på varing.se.


Tipsa en vän Skriv utVäringsbygden på nätet
Ansvarig utgivare:   Ingela Eriksson
Webmaster:   Ingela Eriksson
Redaktion:   Lisa, Emil