Fredagen den 26 april 2019 - klockan 03:47
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
  Nästa »




Kallelse Väring sydost fiber årsstämma

Stämman hålls i år den 24 april klockan 19.00 i Horns bygdegård. Alla medlemmar är välkomna att delta. Stadgar finns under Väring sydost fiber - dokument på www.varing.se.
Kalllelse med dagordning mailas ut...

Läs mer


Sluttampen på fibersatsningen runt Väring görs nu. Tre nya husägare har ställt sig i ny kö.

I dagarna har den större gruppen av Tredje chansen fått igång sina tjänster. Tre kunder väntar på samgrävning med Ellevio, Tre har bekymmer med möjlig...

Läs mer
Fiberinstallation mitt under scoutlägret.

Tredje chansen för fiber snart färdigställd

Grävningar och installationer har varit igång under sommaren och de flesta har nu kommit igång med sina tjänster.  Ytterligare några har anslutit sig till Telias...

Läs mer

Tredje chansen installationer och gruppavtal

Tredje chansen försenad

Återställning efter fibergrävning - återkoppla till Väring sydost fiber senast 30 april
 

Viktiga dokument för medlemmar och kunder - Väring sydost fiber

Fiberetapp 3 färdigställd och igång. Årsmöte 18 april för Väring sydost fiber.

Annonsera här!
Kontakta webmoster om ditt lokala företag vill sätta in en annons på denna plats.
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Almanackan

Söndag 5/5
Vår i Väring
Webvoter.net
Hur tänker du kring fiberutbyggnaden som pågår?
Webvoter.net
Vad är bäst med att bo i Väringsbygden?
Värings scoutkår



















euleaderos

EU
Väringsbygden på nätet
Ansvarig utgivare:   Ingela Eriksson
Webmaster:   Ingela Eriksson