Tisdagen den 5 december 2023 - klockan 20:28
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Värna Värings värden och utveckla mer!


Ingela Eriksson 2022-03-06

Cykelbanan är 20 cm bred på väg 200. Borde bli säkrare och bredare!
Cykelbanan är 20 cm bred på väg 200. Borde bli säkrare och bredare!

Svenska kyrkan för små och stora, musik och gemenskap. Föreningar för stora och små finns gott om i Väring.
Svenska kyrkan för små och stora, musik och gemenskap. Föreningar för stora och små finns gott om i Väring.

Värings förskola som behöver större lokaler.
Värings förskola som behöver större lokaler.

Värings skola är viktig för byn.
Värings skola är viktig för byn.

Store Flo, som behöver omvårdnad i vår.
Store Flo, som behöver omvårdnad i vår.

Enda lediga tomten idag i Väring.
Enda lediga tomten idag i Väring.

Rätta vägen bär till Väring.
Rätta vägen bär till Väring.

Dygnetruntbutiken 24SJU och Eddis grill. Bra för oss lokalt och för dem som reser förbi.
Dygnetruntbutiken 24SJU och Eddis grill. Bra för oss lokalt och för dem som reser förbi.

Plats för senrioboende i Väring!?
Plats för senrioboende i Väring!?

MC-kompaniet lockar kunder till Väring.
MC-kompaniet lockar kunder till Väring.

Härifrån tar du bussen ut i världen.
Härifrån tar du bussen ut i världen.

Skövde kommun arbetar nu med sin översiktsplan för åren 2025-2040, mest gällande planer för mark- och vattenanvändning. Värings intresseförening arbeter för att vår bygd ska vara med i den utveckling som sker. Vi har deltagit i ett samrådsmöte tillsammans med andra yttertätorter. Det tjänstemanna förslag vi fick se byggde på att fem tätorter skall satsas extra på och kallas serviceorter. Där skall det bli mer byggande och service. Detta gäller Skultorp, Stöpen, Timmersdala, Tidan och Värsås. Oklart vad som kan bli kvar till Väring vad gäller tomter, service och annan utveckling. Knepigt med tanka på allt som skall ske på flygplatsområdet. Läs denna sammanfattning (klicka ordet) av vad vi framfört gällande Väring till Skövde kommun.

Bygga och bo
För att en bygd skall kunna utvecklas och ha underlag för kommunala verksamheter och service krävs att människor har bostäder och trivs. Vi har idag en skola med drygt 100 barn i förskoleklass till åk 6. Vi har en trångbodd förskola som behöver större lokaler. För att säkra underlaget behövs barnfamiljer i området. Tomterna på Enbärsvägen är nu slut. En tomt finns på Rönnbärsvägen. Det är allt! Kommunen skall kanske göra nya tomter 2024. Det är för sent. Vi har intresserade som vill bygga utanför samhället. Det går trögt. Vi vill att det ska gå lättare utanför samhället o
Kommunen bör visa större förståelse för den som vill bygga utanför tätorten och ordna fler tomter i Väring omgående!
I byn finns över 80 lägenheter/radhus/parhus vilka oftast är uthyrda och ger lämpligt boende för yngre, äldre och mindre familjer. Toppen! Nu behöver vi ett boende för 55+ så att familjer kan överta större hus som mindre hushåll tycker är för stora. Det finns en lämplig tomt i byn om kommunen tar beslut.
Skola och omsorg
Skolan har fått nytt kök. De flesta klasserna har 14-25 elever. Bra! Det finns plats för några fler barn för att säkra framtiden. Förskolan är trångbodd så att många barn flyttas tidigare till skolmiljön. Är utbyggnad ett bra förslag?
Hemtjänsten och hemsjukvården är viktig för många och ger arbetsplatser i närområdet. Basen är idag Tidan men 2021 ville kommunen flytta den till Södra Ryd. Detta motsatte sig Väring och Tidan och lyckades med detta för de närmaste åren. Vad händer sedan?
Arbetsplatser
Förutom skola, förskola, hemtjänst och hemsjukvård, som är kommunala tjänster finns också Svenska Kyrkan med flera anställda. Många hantverkare finns i området liksom entrprenörer, handlare och inom lantbruket. 24SJU och Eddis grill behöver oss lokala kunder för att utvecklas vidare. MC-kompaniet drar kunder från längre bort. 
Sociala sammahang
För att mäniskor skall trivas och känna trygghet krävs KASAM (känsla av sammanhang). Det erbjuds boende kring Väring och föreningslivet är viktigt där. Svenska kyrkan, Värings scoutkår, Värings GoIF, Wäring-Locetorps hembygdsförening och Väringbygdens seniorer erbjuder gemenskap, mening och vänner för de yngsta till de äldsta. Sök gemenskap och känn hur du blir en del i ett sam-hälle där vi sam-verkar för allas bästa. Det ger trygghet, mening och glädje.
VA-område Väring och Truvet (vatten och avlopp)
Byns VA-område bygger inte på trygg grund. Det har delvis byggts på ett gammalt avvattningsområde som är delvis raserat, ändrat och ingen verkar riktigt veta vad som gäller. Detta behöver klaras ut. VA-omrdået i Truvet planerades under flera år. I somras kördes bodar ut som i vinter togs bort utan att arbetet blev utfört. Nu ligger det på is. Kommunen hade visst glömt att ta med berörda markägare i planeringen och de behandlades inte på ett bra sätt. Gör om och gör rätt! Det är inte alltid den store som har rätt att köra över den lille. Det vet vi med säkerhet i dessa dagar.
Kommunikationer
Ideella krafter tog initiativ till och startade Väring sydost fiber ekonomisk förening 2013. Detta har varit räddningen för många studenter och hemarbetare under pandemin. Även inom familjer och föreningar har nätet gett oss en chans att mötas digitalt när vi inte kunde ses i samma rum.Utbyggnaden pågår ännu och där finns nu nära 800 anslutningar. Medlemmarna äger nätet och kan handla prisvärda tjänster. Inga vinster går till storfräsare. Ännu finns möjlighet att ansluta sig.
Tågen slutade att atanna i stationssamhället Väring. Vi har bussarna kvar. Vill vi få tätare turer får vi använda dem mer. För 35 kr åker du t ex till Skövde eller Skara. För 70 kr kommer du till Lerum eller Trollhättan och för 105 kr åker du till Göteborg. Är du 75+ åker du gratis inom Skövde kommun. Spara bränsle och pengar och ta bussen oftare. 
Cyklar och går gör många. Cykelväg finns till Hedhamra/Truvet vilket är bra. Den som cyklar på den vältrafikerade 200:an får nöja sig med 20 cm cykelbana. Det är farligt när stora långtradare kommer och inte lämpligt för vare sig barn eller vuxna. Säkrare cykelvägar behövs till och från Väring. Cykelväg från Skövde planeras till flygfältsområdet. Vi tror att cykelvägen behövs även för de som bor runt Väring.
Fler ideer behövs!
Säkert håller du med om mycket men förhoppningsvis har du mer att tillägga. Bli aktiv i ett politiskt parti eller i partipolitiskt obundna Värings intresseförening. Årsmötet för alla som är medlemmar är på Truvet Törningsro (f.d. Logen) 16 mars 19.00. Förhoppningsvis sätter kommunen nu också fart på de dialogmöten som vi skulle ha våren 2020 men som lades på is då och verkar iskalla ännu. Dags för omstart nu.
www.varing.se och Facebookgruppen Vi i Väring  samt Facebooksidan Värings intresseförening har startats och drivs av Värings intresseförening. 

Tipsa en vän Skriv utVäringsbygden på nätet
Ansvarig utgivare:   Ingela Eriksson
Webmaster:   Ingela Eriksson
Redaktion:   Lisa, Emil