Måndagen den 17 december 2018 - klockan 14:12
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »


Viktiga dokument för medlemmar och kunder - Väring sydost fiber


Ingela Eriksson 2016-02-29

All support på Telias tjänster görs på 90200.
Har du annan tjänsteleverantör via zmarket.se kontaktar du den.
Driftsinformation vid störningar och service på nätet ligger på zmarket.se. Vi lägger ut på varing.se när vi får veta att det är/ska bli stopp av olika skäl.

Här är tanken att aktuell information och aktuella dokument finns tillgängliga vid ägarbyten, nya tjänstekunder och då utbyggnad av fibernätet sker.

Aktuella händelser 2018
15-31 januari Telia gruppavtal startar i södra delen av Flistadsområdet
15-29 februari Telia gruppavtal startar för resterande kunder i etapp 3
mars/april Tredje chansen grävs, blåses och installeras allt eftersom
april föreningsstämma, nytt stadgeförslag kommer

Aktuella händelser 2017
28 augusti infomöten om tjänsteval
25 september sista dag för val av tjänster eller vilande - alla ska ge besked
Oktober Telia gruppavtal 5 år startar för tidigare kunder
12 december Telia gruppavtal startar Bankälla, Horn, Binneberg


Under länkarna finns dokument att ladda hem.

Årsmöte 18 april 2018, 19.00 Horns bygdegård
Dagordning, valberedningens förslag, ...
Dataskyddslagen GDPR info 20180430
Versamhetsberättelse 2017

Nya stadgar antagna 180418
Stadgar antagna 2013

Väring sydost fiber områdeskarta

Senaste årsmötesprotokollet - april 2017

Ansökan om medlemskap då Värings samhälle anslöts till nätet 2015.
Ansökan om medlemskap 2017 etapp 3
Ansökan om medlemskap tredje chansen
Fastighetsavtal etapp 1
Fastighetsavtal etapp 2, samhället
Fastighetsavtal etapp 3

Markavtal etapp 1, landsbygd.
Markavtal Värings samhälle.
Markavtal etapp 3

Ansökan om tjänster
I regel finns endast möjlighet att ansuta sig till zmarket.se. Du betalar tjänster till zmarket och serviceavgift till Väring sydost fiber.
Femårigt gruppavtal nytecknas  en gång per år. 2018 kommer tillfället troligen i december.

Ansökan om tjänster

Överlåtelse av fastighet med fiberanslutning
Den som säljer skriver, tillsammans med den som köper, på ett överlåtelseavtal. Där framgår att insatsen på 20000 kr överlåts till ny ägare. Väring sydost fiber får en kopia av överlåtelsedokumentet. Fastighetsavtalet skall överlämnas till nye ägaren. Ny ägare ansöker om medlemskap i föreningen. Vid skilsmässa behöver samma dokument användas om den som är medlem flyttar och den andra parten behåller fastigheten. Endast en av ägarna kan vara medlem.

Överlåtelse av fastighet som är ansluten till Väring sydost fiber.

Överlåtelse Telias tjänsteavtal TriplePlay

Den som skrivit på för tre eller fem år kan överlåta tjänsterna till annan brukare på samma anslutning. Skriv på och lämna följande dokument till föreningen. Tidigare brukaren avaktiverar tjänsten hos Telia och nya brukare aktiverar den i sitt namn.
Överlåtelse av tjänsteavtal vår 2016.

Hyresgäster
Används av dig som är hyresgäst i en fastighet som är ansluten till Väring sydost fiber. Ägaren skall ha ett avtal med föreningen och hyresgästen har avtal med ägaren och med fiberföreningen. I de flesta fall stod ägaren för investeringen. Hyresgästen betalar för sina tjänster på zmarket.se samt serviceavgift till Väring sydost fiber. En viss väntetid finns mellan ansökan och aktiverad tjänst.
Medgivande av fastighetsägare.
Ansökan om att få tjänster i befintligt fiberanslutning.

Tipsa en vän     Skriv utAnnonsera här!
Kontakta webmoster om ditt lokala företag vill sätta in en annons på denna plats.
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Almanackan

Det finns inga kommande händelser i kalendern.
Webvoter.net
Hur tänker du kring fiberutbyggnaden som pågår?
Webvoter.net
Vad är bäst med att bo i Väringsbygden?
Värings scoutkår

euleaderos

EU
Väringsbygden på nätet
Ansvarig utgivare:   Ingela Eriksson
Webmaster:   Ingela Eriksson