Tisdagen den 20 oktober 2020 - klockan 05:41
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Viktiga dokument för medlemmar och kunder - Väring sydost fiber


Ingela Eriksson 2016-02-29

All support på Telias tjänster görs på 90200.
Har du annan tjänsteleverantör via zmarket.se kontaktar du den.
Driftsinformation vid störningar och service på nätet ligger på zmarket.se. Vi lägger ut på varing.se när vi får veta att det är/ska bli stopp av olika skäl.

Här är tanken att aktuell information och aktuella dokument finns tillgängliga vid ägarbyten, nya tjänstekunder och då utbyggnad av fibernätet sker.

Aktuella händelser 2020
Årsmöte 16 april 19.00 i Horns bygdegård
Slutbesiktning av senast genomförda projekt
Avslutning av Tredje chansen och slutredovisning av etapp 3 samt Trejde chansen.
Samarbete sker med Götlunda fiber

Aktuella händelser 2019
Januari/april
De sista i tredje chansen och samgrävningen med Ellevio ska installeras.
24 april Årsmöte 19.00 Horns bygdegård

Aktuella händelser 2018

Etapp 3 färdigställdes.
Nya stadgar antogs

Aktuella händelser 2017
Oktober Telia gruppavtal 5 år startar för tidigare kunder
12 december Telia gruppavtal startar Bankälla, Horn, Binneberg


Under länkarna finns dokument att ladda hem.

Årsmöte 16 april 2020
, 19.00 Horns bygdegård
Handlingar läggs ut så fort de är klara.

Stadgar antagna 180418
Äldre stadgar antagna 2013

Väring sydost fiber områdeskarta

Ansökan om medlemskap tredje chansen
Fastighetsavtal etapp 1
Fastighetsavtal etapp 2, samhället
Fastighetsavtal etapp 3

Markavtal etapp 1, landsbygd.
Markavtal Värings samhälle.
Markavtal etapp 3

Ansökan om tjänster
I regel finns endast möjlighet att ansuta sig till zmarket.se. Du beställer tjänster hos zmarket.se, betalar för tjänsten till tjänstelverantören och för serviceavgiften till Väring sydost fiber.
Femårigt gruppavtal nytecknas  en gång per år. 2019 kommer tillfället troligen i december. Då kan nya kunder släppas in men får inte utrustningen gratis.

Ansökan om tjänster

Överlåtelse av fastighet med fiberanslutning
Den som säljer skriver, tillsammans med den som köper, på ett överlåtelseavtal. Där framgår att insatsen på 20000 kr överlåts till ny ägare. Väring sydost fiber får en kopia av överlåtelsedokumentet. Fastighetsavtalet skall överlämnas till nye ägaren. Ny ägare ansöker om medlemskap i föreningen. Vid skilsmässa behöver samma dokument användas om den som är medlem flyttar och den andra parten behåller fastigheten. Endast en av ägarna kan vara medlem.

Överlåtelse av fastighet som är ansluten till Väring sydost fiber.

Överlåtelse Telias tjänsteavtal TriplePlay

Den som skrivit på för fem år kan överlåta tjänsterna till annan brukare på samma anslutning. Skriv på och lämna följande dokument till föreningen. Tidigare brukaren avaktiverar tjänsten hos Telia och nya brukare aktiverar den i sitt namn.
Överlåtelse av tjänsteavtal till 2022 med Telia

Hyresgäster
Används av dig som är hyresgäst i en fastighet som är ansluten till Väring sydost fiber. Ägaren skall ha ett avtal med föreningen och hyresgästen har avtal med ägaren och med fiberföreningen. I de flesta fall stod ägaren för investeringen. Hyresgästen betalar för sina tjänster på zmarket.se samt serviceavgift till Väring sydost fiber. En viss väntetid finns mellan ansökan och aktiverad tjänst. Hyresvärd är ansvarig för att rätt dokument lämnas i tid till föreningen.
Medgivande av fastighetsägare.
Ansökan om att få tjänster i befintligt fiberanslutning.

N
y ägare till fastighet som inte har fiber?
Kontakta ingela@varing.se så får du besked om hur du går tillväga. Då vi inte har grävare och installatörer i området kan det ta tid och det kostar mer om det bara är en fastighet som skall anslutas. Meddela var du bor så kommer du att få en prisuppgift.

Tipsa en vän     Skriv utVäringsbygden på nätet
Ansvarig utgivare:   Ingela Eriksson
Webmaster:   Ingela Eriksson