Tisdagen den 5 december 2023 - klockan 03:26
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Årsmöte Väring sydost fiber 16 april i Horns bygdegård kl 19.00 -  rekommendation att ansluta till stämman digitalt 


Ingela Eriksson 2020-02-13

Såhär såg det ut i Horn och på skärmar hemma hos medlemmarna när vi genomförde årsstämman lokalt och digitalt.
Såhär såg det ut i Horn och på skärmar hemma hos medlemmarna när vi genomförde årsstämman lokalt och digitalt.

Totalt deltog 16 personer i stämman. Fem av dem var i Horns bygdegård, där de som satt hemma väl kunde följa alla frågor och göra sin röst hörd. Alla verkade nöjda över möjligheten att välja form av anslutning. Besluten följde förslagen som var utsända till medlemmarna.

I rådande omständigheter
 och med hänsyn tagen till deltagare, lagar och stadgar kan medlemmar delta i årsstämman på två sätt

Dels i bygdegården, där vi håller avstånd, deltar om vi är friska, tvättar händer och hostar/nyser i armvecket. Ingen servering sker i år för att korta mötet och undvika smittspridning av Covid-19.

Det går också att ansluta sig digitalt och sitta hemma. Anmäl att du vill ansluta digitalt genom att skicka medlemmens namn och din eller ditt ombuds mailadress senast 11 april till ingela@varing.se. Läs mera här! Årsredovisning hittar du här! Valberedningens förslag finns nedan. Verksamhetsberättelse 2019.


 
2020 skall vi slutföra, besiktiga och slutrapportera vårt senaste och sista? utbyggnadsprojekt.
 
Efteranslutningar blir, som vi sagt tidigare, betydligt dyrare efter våren 2020 då vi inte längre har 40% i bidrag och varje anslutning kommer också att kosta 2000 kr plus moms extra att ansluta till Zitius nät, förutom projektering, gräv och installationskostnader. De som hittills satsat 25-30000 kr för sin anslutning, inklusive insats på 20000 kr kommer att vara nöjda att de slipper betala 45000 eller mer. Är det långt att gräva räcker inte 100000 kr. Du som får detta mail är ju med men du kanske känner grannar som inte gick med. Berätta för dem vad som gäller senare för dem eller för kommande ägare av fastigheten. Föreningen märker tydligt att nyblivna ägare till fastigheter i området frågar efter fiberanslutning innan köp och kontaktar oss för att lösa det om fiber inte finns. 
 
Vänligen informera icke anslutna grannar om detta faktum. 
 
Hyresfastigheter erbjuder fiber
Snart har alla hyresfastigheter i Väring fiberanslutning. Planen på att Jättadalen skulle ansluta sig är vilande just nu p g a Covid-19. Oklart kring EHCC och LAWA.
 
Vilande anslutningar - ska bli aktiva
Alla som anslöt sig i etapp 3 fick en aktiv anslutning. Några har dock inte beställt tjänster ännu, Viktigt att kontakta föreningen innan anslutningen används. När vi byggde etapp 1 och 2 installerades inte mediaomvandlaren Raycore. Nu kommer vi att göra det så att hela föreningens nät får samma förutsättningar. De som idag har en vilande anslutning kontaktas för att avgöra när det passar att vi monterar Raycore. Föreningen påminner också om att de som har vilande anslutning får andra villkor när/om vi återbetalar insatsen. En del av serviceavgiften går till avsättning för framtiden. Resten går till drift och underhåll, försäkringar, utsättningar, hyra, vissa skador och arbete med ekonomi och administration. Den som inte betalar serviceavgift får då inte ta del av återbetalning av insats på samma sått som de som bidraget till detta.

Valberedningens förslag: för 2020-21

Val: ordförande: Ingela Eriksson (1 år), 

Styrelse: Karl-Gunnar Johansson omval 2 år, Klas Ahlkvist omval 2 år, Bengt-Göran Hammenfors omval 2 år. 

Ersättare: Emma Friberg 2 år, Carl-Gunnar Emanuelsson vald 2019-20

Valda 2019-20: Gun-Britt Eriksson, Björn Holmgren, Kjell Nilsson. 

Revisorer: Lars Skogsberg, auktor. revisor, lekman.rev. Karl-Åke Hell, omval (2020)

 ersättare: Orvar Eriksson (1 år): 

Valberedning/tillfrågade: Håkan Nyström sammankallande, Berit Lidell, Ingemar Lundgren, alla 1 år

 
Välkomna till årsmötet!
 
Väring sydost fiber
 
Ingela Eriksson
ordf

Tipsa en vän Skriv utVäringsbygden på nätet
Ansvarig utgivare:   Ingela Eriksson
Webmaster:   Ingela Eriksson
Redaktion:   Lisa, Emil