Måndagen den 30 mars 2020 - klockan 06:03
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
  Nästa »

Årsmöte Väring sydost fiber 16 april i Horns bygdegård kl 19.00 - troligen rekommendation att ansluta till stämman digitalt - mer info kommer om detta


Ingela Eriksson 2020-02-13

Martas tall blickar ut över bygden.
Martas tall blickar ut över bygden.

Veckan innan ligger handlingar ute på varing.se
Nu kommer besiktning av etapp 2 och 3 att ske och den senaste utbyggnaden avslutas. Anslutningar som görs senare blir betydligt dyrare på flera sätt. Läs mer nedan. Vilande anslutningar skall utrustas med mediaomvandlare. Fler hyresgäster får snart fiberanslutning.
Hur mötet kommer att arrangeras beror på utvecklingen av covid-19. Handhygien, riskgrupper, fika eller ej, digital anslutning är några delar som styrelsen kommer att ta ställning till i början av april.

Avslut etapp 3 och tredje chansen, därefter den dyrare Sista chansen
2020 skall vi slutföra, besiktiga och slutrapportera vårt senaste och sista? utbyggnadsprojekt.
 
Efteranslutningar blir, som vi sagt tidigare, betydligt dyrare efter våren 2020 då vi inte längre har 40% i bidrag och varje anslutning kommer också att kosta 2000 kr plus moms extra att ansluta till Zitius nät, förutom projektering, gräv och installationskostnader. De som hittills satsat 25-30000 kr för sin anslutning, inklusive insats på 20000 kr kommer att vara nöjda att de slipper betala 45000 eller mer. Är det långt att gräva räcker inte 100000 kr. Du som får detta mail är ju med men du kanske känner grannar som inte gick med. Berätta för dem vad som gäller senare för dem eller för kommande ägare av fastigheten. Föreningen märker tydligt att nyblivna ägare till fastigheter i området frågar efter fiberanslutning innan köp och kontaktar oss för att lösa det om fiber inte finns. 
 
Vänligen informera icke anslutna grannar om detta faktum. 
 
Hyresfastigheter erbjuder fiber
Snart har alla hyresfastigheter i Väring fiberanslutning. En enda tvekar ännu om de ska ansluta sig.
 
Vilande anslutningar - ska bli aktiva
Alla som anslöt sig i etapp 3 fick en aktiv anslutning. Några har dock inte beställt tjänster ännu, Viktigt att kontakta föreningen innan anslutningen används. När vi byggde etapp 1 och 2 installerades inte mediaomvandlaren Raycore. Nu kommer vi att göra det så att hela föreningens nät får samma förutsättningar. De som idag har en vilande anslutning kontaktas för att avgöra när det passar att vi monterar Raycore. Föreningen påminner också om att de som har vilande anslutning får andra villkor när/om vi återbetalar insatsen. En del av serviceavgiften går till avsättning för framtiden. Resten går till drift och underhåll, försäkringar, utsättningar, hyra, vissa skador och arbete med ekonomi och administration. Den som inte betalar serviceavgift får då inte ta del av återbetalning av insats på samma sått som de som bidraget till detta.
 
 
Välkomna till årsmötet!
 
Väring sydost fiber
 
Ingela Eriksson
ordf

Tipsa en vän     Skriv utVäringsbygden på nätet
Ansvarig utgivare:   Ingela Eriksson
Webmaster:   Ingela Eriksson