Tisdagen den 5 december 2023 - klockan 03:54
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Kallelse stämma Väring sydost fiber 20 april 19.00 Horns bygdegård


Ingela Eriksson 2022-04-03


Hej, medlem i Väring sydost fiber ekonomisk förening
 
En gång per år kallas du till årsmöte som delägare i vår ekonomiska förening. Sedan 2012 har vi arbetat för och investerat i landsbygdsutveckling genom fiberutbyggnad. Många har lagt ned massor av tid och engagemang i arbetet som nu möjliggjort för många i vår bygd att kunna arbeta hemifrån och/eller ha digital kommunikation med familj och vänner. Vi är glada för att vi kunnat bidra med detta för vår landsbygd.

Stämman 20 april 19.00
Vi inbjuder till Horns bygdegård där vi efter stämman bjuder på smörgåstårta. Möjlighet till digital anslutning finns. Se nedan! Meddela gärna i förväg att du kommer, så att vi kan beräkna inköpen. Använd gärna e-post.
Länk till er som anmält att ni vill delta digitalt: 
https://meet.jit.si/VaringSydostFiberArsstamma
 
Digitalt deltagande i årsmötet. Det går bra med dator, surfplatta eller smart telefon. Klicka på länken nedan. Skriv in ditt namn i vita rutan och anslut till mötet. Godkänn att webbläsaren får använda kamera och mikrofon. Sedan är du inne i mötet. När vi prickat av alla deltagare och kollat att alla kan visa sig och hörs så stänger alla som inte leder mötet sin mikrofon tills den behövs igen. Störningar minskas med få mikrofoner igång. Eftersom kameror kräver bandbredd kan de vid behov stängas efter att vi prickat av deltagarna. Kameran ska vara igång vid omröstningar.
 
Gör så här
 • Anmäl senast 15 april till ingela@varing.se (070-3545924) att du vill delta i stämman. Då gör vi klart närvarolistor till mötet.
 • Testa möteslänken i förväg så att du kan ansluta säkert på rätt dag. 30 min innan mötet kan du logga in.
 • Om du är, eller behöver, ett ombud läser du nedan vad som gäller kring fullmakt. Sänd in den till sekreteraren för mötet - bjorn.holmgren@ranstena.se - senast 18 april. Bevittnad och inläst som pdf eller jpg/bild.
 • Agenda för mötet och redovisningar för 2021 samt valberedningens förslag kommer att läggas upp på varing.se  senast 15 april.
 
Under mötet
Styrelsen har utsett Karl-Åke Hell att vara ordförande på årsmötet.
Vi följer bilagd agenda.
Vid beslut frågas om lagda förslag godkännes, om någon är emot och om någon avstår.
 
Medlems- och kundenkät
Föreningen tackar för att du svara på några frågor här i enkäten.
http://www.enkä;t.se/survey.php?pid=36254&mpid=9bb7f445f0bba10bb6d8a217695c4bd0
 
Kundsupport Telia
Det tidigare numret 90200 funkar ännu men det sägs att det kan vara kortare köer för gruppavtalskunder via detta nummer:
020 20 20 70. Vi påminner om att Telias gruppavtalskunder har rätt till 1-5 TV-abonnemang utan extra kostnad, förutom maskinvaran. Kundtjänst kan ha gjort fel i den frågan.
 
Nytt gruppavtal 2022
Tillsammans med fyra andra fiberföreningar i Skövde förhandlar vi nu om nytt gruppavtal för bredband, TV och fast telefoni. Mer information kommer under året. Troligen blir det snabbare bredband, något dyrare, fem års avtal, bättre router och möjligt med fem TV-boxar. Följ info på varing.se och Facebook-sidan Väring sydost fiber
 

E-faktura och autogiro för privatpersoner

Föreningen erbjuder e-faktura och autogiro för privatpersoner för den som så önskar. Gör beställningen via din internetbank. Observera att kundnumret måste vara korrekt angivet och att det bara är den som idag står som fakturamottagare som kan ta emot fakturan och göra betalningen. Vill ni ändra till annan person som ska stå som mottagare får ni höra av er till föreningen så får vi utreda om vi kan ändra.

Vill du betala via autogiro men inte har tillgång till internetbank kan du höra av dig till Gun-Britt som skickar en blankett för medgivande till autogiro.

E-post gunbritt.eriksson@telia.com, Tel 0500-462138, Mobil 070-3895559

Välkommen till 2022 års fiberstämma!
 
Styrelsen
 

Dagordning för årsmötet

 1. Stämmoordförande utser protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justerare.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut att fastställa resultat- och balansräkning samt hur vinst/förlust disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvode för styrelse och revisorer.
 10. Medlemsavgift för 2022. Inriktning 2023.
 11. Val av styrelseledamöter och ersättare
 12. Val av två revisorer och ersättare
 13. Val av valberedning, 3 personer, varav en sammankallande
 14. Övriga ärenden, som propositioner/motioner
 15. Stämman avslutas

Valberedningens förslag: för 2022-23

Val: ordförande: Ingela Eriksson (1 år), 

Styrelse val 2022-23: Karl-Gunnar Johansson, Erik Andersson, Bengt-Göran Hammenfors 

Valda 2021-22: Gun-Britt Eriksson, Björn Holmgren, Kjell Nilsson.

Ersättare: Berit Lidell fyllnadsval 2022, Christian Petersén nyval 2022-23

Revisorer: Lars Skogsberg, auktor. revisor, lekman.rev. Karl-Åke Hell, omval (2022)

 ersättare: Orvar Eriksson (1 år): 

Valberedning/tillfrågade: Håkan Nyström sammankallande, Emma Friberg nyval, Ingemar Lundgren.


Tipsa en vän Skriv utVäringsbygden på nätet
Ansvarig utgivare:   Ingela Eriksson
Webmaster:   Ingela Eriksson
Redaktion:   Lisa, Emil