Lördagen den 30 maj 2020 - klockan 01:15
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Styrelsemedlem i Värings intresseförening?


Ingela Eriksson 2015-03-01

De som får saker att hända är de som engagerar sig i något de tror på. Om du tror på att det är livskvalitet att bo i våra trakter och vill vara med om att se till så att utvecklingen går i rätt riktning så passar du bra i styrelsen för Värings intresseförening. Just nu kommer vi från Klåvasten, Truvet, Lilla Väring och Väring. Vi ser gärna att vi har någon med från Locketorp, Källsäter, Bankälla, Horn, Mårum.... Alla som tycker att de hör till väringsområdet är välkomna.

Nedan kan du se vad vi vill arbeta för under 2015. Vi vill ha en levande bygd, där vi samarbetar och möts för att trivas och utveckla bygden. Välkommen att höra av dig till valberedningen: Gunilla Nilsson 0500-440342 eller Rolf Johansson 0500-44 04 60. Årsmötet hålls den 11 mars på Skolgatan 8, kl 19.00.

Verksamhetsplan 2015 för
Värings Intresseförening

Huvudsyftet är att verka för en positiv utveckling för Väring med omnejd, för samarbete mellan ortens invånare, föreningar, företag, skola, kyrka och serviceorgan samt för den positiva livsmiljön i trakten.

Aktuella frågor
Föreningar och företag uppmuntras att använda sig av www.varing.se så att det blir en levande webbplats för bygden. Vi planerar en välkomsttavla vid Store Flo och byteshållplatsen. Vi för dialog med Skövde kommun angående bland annat seniorboende i Väring och bredbandsutbyggnad. Vi stöttar lokala fiberföreningar.
Arrangemang
Vår i Väring 9 maj - i samarbete med Scouterna, Värings Gif och Väring-Locketorps hembygdsförening samt inbjudan till skolan, företag, hantverkare och privatpersoner att delta. Vi baserar verksamheten på föreningsaktiviteter och försöker kombinera med försäljning och lockande aktiviteter.
Julmarknad 6 december - med fokus på föreningar och stöd från företag. Planering och samordning startar i oktober. Årets Väringabo utses efter nomineringar under året.
Beredskap för aktuella frågor och händelser
Styrelsen skall ha en beredskap för att agera och uttrycka synpunkter på frågor som berör vår bygd och verksamheten här. Vi försöker bredda engagemanget genom att aktivera medlemmar i olika frågor som ligger närma dem.
Medlemmar
Vi gör en mer aktiv medlemsvärvning under 2015. Bland annat på infoblad inför Vår i Väring. Information sprids via www.varing.se,

Tipsa en vän     Skriv utVäringsbygden på nätet
Ansvarig utgivare:   Ingela Eriksson
Webmaster:   Ingela Eriksson