Tisdagen den 5 december 2023 - klockan 02:12
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Årsstämma Väring sydost fiber ek för 20 april 19.00


Ingela Eriksson 2021-03-31


I rådande omständigheter och med hänsyn tagen till deltagare, lagar och stadgar kan medlemmar delta i årsstämman på två sätt

Dels i bygdegården, där max 8 får delta om de håller avstånd, är friska, tvättar händer och hostar/nyser i armvecket. Ingen servering.

Anslut helst digitalt hemifrån

Är läget då som nu kan max 8 personer komma till bygdegården i Horn. Från styrelsen kommer nog 3-4 personer dit så några medlemmar kan meddela oss intresse att delta fysiskt. Hör av dig i god tid om du vill komma till Horn. Meddela Ingela E.


De flesta av er får delta digitalt i årsmötet

Gå in på den länk som meddeltas i mail eller per brev. Hör av dig om du saknar länken.

Det går bra med dator, surfplatta eller smart telefon. Skriv in ditt namn i vita rutan och anslut till mötet. Godkänn att webbläsaren får använda kamera och mikrofon. Sedan är du inne i mötet. Bra om du använder hörlur med mikrofon och att du syns i bild. 

När vi prickat av alla deltagare och kollat att alla kan visa sig och hörs så stänger alla som inte leder mötet sin mikrofon tills den behövs igen. Störningar minskas med få mikrofoner igång. Eftersom kameror kräver bandbredd kan de vid behov stängas efter att vi prickat av deltagarna. Kameran ska vara igång vid omröstningar.

Gör så här

1. Anmäl senast 15 april till ingela@varing.se  (070-3545924) att du vill delta i stämman. Då gör vi klart närvarolistor till mötet.

2. Testa möteslänken i förväg så att du kan ansluta säkert på rätt dag. 30 min innan mötet kan du logga in och kvällen innan kl. 19.00 också. Problem under mötet? Ring Ingela.

3. Om du är, eller behöver, ett ombud behövs fullmakt. Sänd in den till sekreteraren för mötet - bjorn.holmgren@ranstena.se - senast 18 april. Bevittnad och inläst som pdf eller jpg/bild.

4. Agenda för mötet och redovisningar för 2020 samt valberedningens förslag kommer att läggas upp på varing.se  senast 13 april.

Under mötet

Styrelsen har utsett Karl-Åke Hell att vara ordförande på årsmötet. Vi följer bilagd agenda.

Vid beslut frågas om lagda förslag godkännes, om någon är emot och om någon avstår.

Dagordning och aktuella dokument kommer att visas i Horn och i digitala rummet. 

 

Dagordning för årsmötet

 1. Stämmoordförande utser protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justerare.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut att fastställa resultat- och balansräkning samt hur vinst/förlust disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvode för styrelse och revisorer.
 10. Medlemsavgift för 2020. Inriktning 2021.
 11. Val av styrelseledamöter och ersättare
 12. Val av två revisorer och ersättare
 13. Val av valberedning, 3 personer, varav en sammankallande
 14. Övriga ärenden, som propositioner/motioner
 15. Stämman avslutas


 

Senast den 13 april läggs mer information ut på www.varing.se Sök på Väring sydost fiber viktiga dokument.


Tipsa en vän Skriv utVäringsbygden på nätet
Ansvarig utgivare:   Ingela Eriksson
Webmaster:   Ingela Eriksson
Redaktion:   Lisa, Emil