Årgång 11
Söndagen den 21 oktober 2018 - klockan 21:41
« Föreg. Nästa »


Drogfri skolan


2018-01-10

Bilden är inte från Vasaskolan
Bilden är inte från Vasaskolan

Nya regler från denna termin

Sedan tidernas begynnelse, för Vasaskolan alltså, har droger i alla former varit förbjudna. I gamla ordningsregler sägs att eleverna skall "afhålla sig från sådana förlustelser och njutningsmedel, hvilka kunna menligt inverka på deras andliga och kroppsliga utveckling." Alkohol och tobak var då alltid även på fritiden och lov och överallt förbjudet.

Nya tider
Sedan länge har det varit en självklarhet att vara drogfri i skolan och det största problemet  har varit att få rökare att röka utanför skolgården.
Det har länge talats om att droger, främst narkotika, ökat i skolan och att även försäljning skett och därför har en ny ordningsregel införts från årets början:
"Hela skolans område ska vara drogfri."

Hundpatruller
För en gångs skull tror man inte att ord hjälper och därför presenteras åtgärder för att garantera att skolan verkligen är drogfri:
"Som en del av skolornas drogförebyggande arbete avser gymnasieskolornas ledning att inleda ett samarbete med polisen i syfte att säkerställa att skolornas lokaler håller sig drogfria. Lokalerna kommer därför från och med 2018 regelbundet att genomsökas med polisens narkotikahundar. Genomsökningen sker på kvällstid då det inte finns elever på skolan." 

 
Våra skåp
Vad händer då om hundarna markerar för något i ditt skåp? Då kommer det att klippas upp och undersökas eller som den nya byråkrattexten i elevhäftet lyder:

"Elevskåpen är skolans egendom som du får låna för förvaring av läromedel och annat skolrelaterat material, väska och ytterkläder. Värdesaker bör ej förvaras i skåpet och skolan tar inget ansvar för förlorade ägodelar. Du ansvarar själv för att skåpet hålls rent, snyggt och helt. Hänglås till skåpet införskaffas av dig själv.
Föremål förbjudna enligt lag, eller av ordningsskäl otillåtna föremål får ej förvaras i skåpet. Skolan har rätt att öppna skåpet vid misstanke om att något otillåtet förvaras där. I första hand ges eleven möjlighet att själv öppna skåpet i närvaro av två företrädare för skolan. Om detta inte är möjligt har skolan rätt att öppna skåpet. I förekommande fall informeras vårdnadshavare om åtgärden." 

Är det fler än vi som är lite osäkra på vad "av ordningsskäl otillåtna föremål är". Vi får nog snart veta.


Tipsa en vän     Skriv utNyheter

Fann 547 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Årets musiker     2018-10-17
Puckodagen     2018-10-16
Brand på Vasa     2018-10-15
Rörigt i biblioteket     2018-10-04
Vad gör rektor?     2018-09-24
Guld igen!     2018-09-23
Nytt bottennapp i matsalen     2018-09-11
Vasaskolans valresultat     2018-09-10
Skolvalet 2018     2018-09-08
Skolval fredag den 7 september     2018-09-05
Hur har Vasaskolan röstat     2018-09-05
Vad vill Gävles politiker?     2018-09-04
Riksdagsmän och kvinnor från Vasaskolan     2018-09-01
En värdehandling     2018-08-24
Skandalösa föhållanden på skolgården     2018-08-21
Redaktionsbyte     2018-08-16
Hårda vindar på skolgården     2018-08-13

« Föregående sida  Nästa sida »
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Söndag 21/10
Slaget vid Trafalgar (21.10.1805)

Vasaskolans webbsida


GH


VA

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Anders Öhrvall
Redaktion:   Albin, Johan , Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa