Årgång 12
Fredagen den 1 mars 2024 - klockan 01:31
« Föreg. Nästa »


 Annorlunda studentfirande

 


Dilan Ünal 2023-11-13


 

Flertalet studenter och skolor har behövt anpassa sina studentfiranden på grund av Covid-19, viruset som har spridits världen över. Helin, 22, tog studenten 2020 och berättar: ’’ Flaket vad det man längtade efter, men tyvärr var flaket det första som togs bort.’’ 

 

För många har studenten under pandemin varit en unik men utmanande upplevelse. Trots restriktioner som har medfört många begränsningar har elever runt om i landet visat en otrolig anpassningsförmåga och kreativitet när de firat sin student. Många ceremonier har behövt ställas in för att minimera risken av smittspridningen. Trots svårigheterna från pandemin har eleverna visat motståndskraft och tålamod. En av dessa studenter är Helin Ünal, som tog studenten 2020, vilket var den första kullen som fick begränsa sitt firande på grund av restriktioner. 

 

 

Helin läste samhällsvetenskapliga programmet med inriktning samhälle vid Vasaskolan i Gävle. Hon påbörjade sina studier 2017 och avslutade dessa 2020. Helin berättar: ’’De största utmaningarna för oss var begränsningen på allmänna sammankomster, men också att vi inte fick åka flak. Det hade man drömt om sedan man började gymnasiet, och det var det första som Folkhälsomyndigheten ansåg skulle bort.’’ Studenterna fick bara ha med sig två anhöriga som fick stå utanför skolan under utspringet, fortsätter Helin.

 

 

Före pandemin utmärktes studentfirandena av traditionella och storslagna evenemang som studentbaler och avslutningsceremonier. Dessa evenemang var höjdpunkterna för många elevers sista skolår och innebar ofta stor samling av studenter, familj och vänner. Evenemangen utgjorde avslutningen på ett viktigt kapitel i livet som fylldes av glädje. Under pandemin förändrades firandet, många av de planerade evenemangen som baler och avslutningsceremonier ställdes in, sköts upp eller genomfördes i betydligt mindre sammanslutningar än tidigare. För att ersätta dem inställda fysiska evenemangen övergick många skolor och studenter till digitala evenemang och ceremonier. Studenterna har firat online via videosamtal i stället för att samlas tillsammans. Detta beslut fattades på grund av risken för en omfattande smittspridning i samhället. Dessa förändringar ledde till besvikelse för många studenter som hade sett fram emot att avsluta sin skolgång på ett minnesvärt sätt. 

 

I dagsläget anses Covid-19 inte vara en samhällsfarlig smitta längre. Skolorna har gått tillbaka till sina ursprungliga firanden, utan begränsningar. Nu kan närstående fortsätta fira på skolgården efter att eleverna har sprungit ut med sina klasser, där anhöriga får ta bilder, fira och ha det trevligt. 

 

Biträdande rektorn Lisa Sjöström på Vasaskolan, förklarar: ’Att logistiskt få till det var vår största utmaning. Både Vasasalen och aulan användes för att kunna ta en klass i taget, ingen fick träffas i korridorerna, därför tog de in klasserna klassvis. Vi fick jobba snabbt och effektivt för att det inte skulle bli långa köer till toaletterna för att undvika att eleverna möttes, men även för att undvika möten bland eleverna i trapphuset.’’ 

 

 

 

 

 Det här innebar extra planering och noggrant genomförande av skolans personal, för att säkerställa att alla följde de nödvändiga hälsoråden. Det krävde extra ansträngning, men det gjordes för att skapa en säker och minnesvärd upplevelse för studenterna.

 

Faktaruta

COVID-19-pandemin har påverkat världen på ett omfattande sätt sedan viruset först upptäcktes i Wuhan, Kina, i slutet av 2019. Viruset sprider sig främst genom nära mänsklig kontakt och kan ge upphov till en rad olika symptom, varav de mest vanliga inkluderar feber, hosta och andningssvårigheter. Pandemin har lett till globala hälso- och samhällseffekter och har fått myndigheter att vidta omfattande åtgärder för att försöka kontrollera spridningen av viruset.

 

 

 
 

 


Rektorn på Vasaskolan, Sofia Nordell Kvarnebrink som är ytterst ansvarig för planeringen av firandet, resonerar att: ’’Vi visste inte hur det skulle bli då vi hela tiden följde rekommendationerna från MSB,de ändrades ofta. Det var också en stor utmaning att människor inte skulle vara nära varandra. Vi ville att det skulle vara en så fin student som möjligt och hade nära kontakt med studentkommittén som var då.’’

 

 

 

Avslutningsvis har studentfirandet under pandemin varit unikt och utmanande. Elever har anpassat sig och visat kreativitet trots restriktioner. Traditionella evenemang ställdes in eller minskades i skala. Helin, berättar om utmaningarna och begränsningarna, inklusive att endast två anhöriga fick närvara vid utspringet. Före pandemin kännetecknades studentfiranden av storslagna evenemang. Under pandemin har firandet förändrats, inklusive digitala ceremonier. Nu kan studenter fira på skolgården efter utspringet, vilket tidigare var begränsat på grund av restriktioner.

Studentfirandet under pandemin har krävt anpassning och utmaningar, men elever och skolor har visat motståndskraft och engagemang för att säkra minnesvärda firanden.

 

Dilan Ünal


Tipsa en vn Skriv utVasaelever skriver

Fann 13 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Vinternattens vandrare   Emilsson   2023-12-13
En förälders betydelse     2023-11-21
 Annorlunda studentfirande    Ünal   2023-11-13
100 års jubileumnästa år   Eriksson   2023-10-17
En lärare som blev ledare: möt Vasaskolans biträdande rektor   Käll   2023-10-16
Myten om naturlinjens överlägsenhet   Käll   2023-10-16
Minnen som räcker en livstid - om Vasaskolans långvariga utbyten   Käll   2023-10-15
Bibliotekets hemlighet...   Emilsson   2023-10-12
Mindre än mig     2022-04-27
Det färgstarka verket   Bogren   2022-01-31
Det märkliga fallet med dr. Stevenson och mr. Balfour     Wahlund   2021-12-02
Klockan 08.45   Zetterberg   2021-10-03
Ny avdelning     2021-09-30
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Fredag 1/3
Frédéric Chopin föds möjligen (01.03.1810)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa