Årgång 12
Tisdagen den 5 december 2023 - klockan 03:06
« Föreg. Nästa »


En renässansmänniska


2007-12-04


Johan Bure

Med en renässansmänniska menar man en person som har ett brett kunskapsfält men som samtidigt är praktisk lagd. Leonardo da Vinci var en god representant för renässansmänniskan och i Sverige brukar Erik XIV sägas ha tillhört denna grupp av mångsidiga personer.
En ännu tydligare representant för dessa kunskapsrika personer var en av Vasaskolans tidiga elever Johannes Bureus som kom till skolan 1585. Prästsonen föddes i slutet av mars 1568 troligen den 25:e. Efter studierna vid Vasaskolan utbildade han sig i Uppsala och Stockholm och fick som 22 åring tjänst vid Johan III hov och fortsatte sedan att tjäna även Karl IX bland annat som en av kronprins Gustav II Adolfs lärare.
Han var porträttmålare och hade en lång rad andra både konstnärliga och tekniska talanger. På språkområdet var han exceptionell och det sägs att han förutom sitt modersmål behärskade, latin, grekiska, hebreiska, arabiska, finska, abessinska språk och även kinesiska. Sin största insats för framtiden gjorde han inom det antikvariska området. Han utsågs kring 1609 till Sveriges förste riksantikvarie samtidigt som han var chef för kungliga biblioteket. Han såg till att präster runt om i landet registrerade socknens fornlämningar och han beskrev och nedtecknade ca 200 runstenar på egen hand. Han lärde sig även att läsa runstenarnas texter och utgav ”Runa ABC-boken” 1611.

Då den akademiska karriären tog fart latiniserade han sitt namn och kallade sig Johannes Bureus. Han utgav förutom läroboken i runkunskap, dikter, en lång rad källpublikationer, ordböcker, grammatikor och uppslagsböcker och publikationer om sina omtalade ”adalrunor".
Samtidigt som han var en högt respekterad vetenskapsman hade han dragning till mystiken och trodde på fullt allvar att runorna hade en inneboende kraft som kunde användas för att förutspå händelser i framtiden. Han anklagades för kätteri men räddades av Gustaf IV Adolf vars lärare han varit. Trots en del för vår tid underliga sidor hos Bureus var han en av den svenska historien lärdomsgiganter. Han lämnade det jordiska den 22 oktober 1652 i den aktningsvärda åldern av 82 år.

I sin dagbok anteckande han 1585 ”kom iagh I ondt selskap och wandrade till Gefle skola…..”

Tipsa en vän Skriv utAlumni

Fann 50 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Nydanare av misstag     2023-11-01
Nobelpriset från Vasa.     2022-12-08
Vår man i Charkov, Ukraina     2022-05-03
Gunilla Dahlberg – en resa präglad av kunskap!   Theuer   2020-11-18
Mats-Ola Engberg   Öd   2020-09-21
Vasait får äng uppkallad efter sig i Uppsala     2019-08-04
En av de första studentskorna vid Vasaskolan     2018-05-30
Min gamle historielärare och kungen   Öd   2016-02-06
Mer än 100 år som lärare på Vasaskolan     2013-06-19
Vasaeleven som fick en gata i Stockholm     2013-04-24
Guldbagge till Vasaelev     2013-01-22
Inte en chans mot den mänskliga grodan.     2012-07-31
Hälsningar till Vasaskolan     2011-12-18
När rocken kom till Vasa     2011-01-16
Nobelprismakare från Vasa även 2010     2010-12-19
Från jazzgymnasiet till världsscenen     2010-09-28
Sveriges klokaste man     2010-05-23
Filmstjärna från Vasa     2010-04-19
Träsket     2009-10-21
Tonsättaren     2009-09-26
Nationalparkerna 100 år     2009-06-21
Vasaskolan i Vasaloppet     2008-11-25
BEST     2008-10-24
Nobelprismakaren     2008-10-23
Adjunktsonen rena konsten     2008-10-20
Mosebacke monarki 50 år     2008-10-20
En stjärna har slocknat     2008-06-25
En tidig skald från Vasaskolan   Robin Andersson   2008-06-16
Stålmannen     2008-06-16
Författare till >100 böcker   Øvrelid   2008-06-02
Fritänkaren     2008-03-02
Borgarskolans grundare     2008-02-25
Vasaskolan i melodifestivalen     2008-02-10
Statsministern     2008-02-08
Sandvikens grundare     2008-02-04
Lär Sverige leva sunt.     2008-01-31
Trubaduren     2008-01-31
Bestämda åsikter     2008-01-22
Konstnärsambitioner   Forslund   2007-12-12
Alkoholskattens uppfinnare     2007-12-08
En renässansmänniska     2007-12-04
I riksdagen före 30.     2007-11-23
Vinster från Vasa.     2007-11-18
Topptjänst i FN     2007-11-18
Vad är Alumni?     2007-11-17
Revolvermannen     2007-11-17
Linnés sista lärjunge.     2007-11-15
Nyhetsankaret     2007-11-15
Stockholmsbörsen.     2007-11-09
Student 1926     2007-10-19
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Tisdag 5/12
Wolfgang Amadeus Mozart dör (05.12.1791)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa