Årgång 12
Tisdagen den 5 december 2023 - klockan 02:32
« Föreg. Nästa »


Vi äro den knoppande våren


2017-07-20

Aulan såg vid invigningen mer ut som en kyrkolokal och var vackert utsmyckad i scenhusets tak.
Aulan såg vid invigningen mer ut som en kyrkolokal och var vackert utsmyckad i scenhusets tak.

Vårsång från Vasaskolan

Den 24 november 1914 var en stor dag i Vasaskolans historia. Allt vad Sverige kunde ställa på benen av honoratiores var inbjudna, från ecklesiastikministern till eleverna vid Vasaskolan. Från kyrkan var ärkebiskopen på plats för att hålla tal.

Efter att i två år bedrivit verksamheten i dagens Borgarskola skulle nu äntligen lärare och elever få komma tillbaka till den nya, moderna och utökade läroverksbyggnaden.
På slaget 18.30 stämde orkestern upp i Mendelsohns marsch ur Athalia.
Kommunfullmäktiges ordförande höll ett kort tal följt av en redogörelse om den nya byggnaden och byggnadsarbetena av byggnadskommitténs ordförande Åhström.
Så kom den första höjdpunken då fondmålningen av Helmer Osslund avtäcktes varpå alla ställde sig upp och unisont sjöng nationalsången.
 

Uruppförande

Manuskript i Vasaskolans arkiv
Manuskript i Vasaskolans arkiv

Överdirektören för Läroverksöverstyrelsen August Wilhelm Falk höll så högtidstalet och så kom samlingens andra höjdpunkt då en kantat i fyra stycken framfördes av skolans elever. Kantaten hade två lärare skapat. Adjunkten Mauritz Sterner stod för texten medan musikläraren Ruben Liljefors hade komponerat musiken. Det tredje stycket i kantaten som talar om fred och kunskapens värde i det första världskrigens inledning blev mycket uppskattat och kom senare att ingå i många sångböcker med följande text;
 
Vi äro den knoppande våren,
vi komma med sol och med sång,
och styra med glädje i spåren
mot hägrande framtid vår gång.
Vi möta vår hotande fara
med fredligt och jublande mod,
ty ungdomens stormande skara
är mäktig som brusande flod.
 
Med fröjd våra vapen vi smida
vid kunskapens lågande härd,
att en gång likt riddare strida
mot allt som är lågt i vår värld.
och under vår blågula fana
med hjärta och kinder i brand
vårt heliga löfte vi giva
att värna och lyfta vårt land.
 
 

Ärkebiskopen föreslår nytt namn 

Ärkebiskop Nathan Söderblom
Ärkebiskop Nathan Söderblom

Efter att de närvarande visat sin uppskattning av den uruppförda kantaten var det dags för kvällens tredje höjdpunkt då den nytillträdde ärkebiskopen från Hälsingland, Nathan Söderblom intog talarstolen. Som skolans eforus talade han till ungdomen och mycket varmt om den nya skolbyggnaden. Vi detta tillfälle kom han också in på skolans långa och ärorika historia och föreslog att skolan rent av borde kallas Vasaskolan efter sin grundare. Efter detta inspirerande tal avslutades sammankomsten men psalm 3, verserna 1 och 7.


Tipsa en vän Skriv utSommarläsning

Fann 3 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Approcessen på Vasaskolan     2019-07-29
Vi äro den knoppande våren     2017-07-20
Vasaskolans första amerikan     2008-10-25
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Tisdag 5/12
Wolfgang Amadeus Mozart dör (05.12.1791)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa