Årgång 12
Tisdagen den 6 juni 2023 - klockan 12:38
« Föreg. Nästa »


När Vasaskolan flyttade


2015-06-05

Den nya skolan 1816 på åns högra (norra) sida. Brann 1869
Den nya skolan 1816 på åns högra (norra) sida. Brann 1869

Ett reportage från 1816

Vasaskolan har genom sin långa historia funnits i många olika byggnader. Skolan har brunnit ner två gånger 1569 och 1869 man har fått nybyggda byggnader vid flera tillfällen men bara en gång har man flyttat från en byggnad till en annan helt frivilligt. Efter att skolan mer eller mindre varit utdömt i närmare 40 år köptes ett privathus i Gävle in och efter vissa ombyggnader kunde man flytta in där 1816. Den nya skolan låg däör frimurarhuset nu finns och brann ned 1869.

Vi har hittat historien om flytten till det nya gymnasiet vi ån 1816:
”Under återresan från Hälsingland till Uppsala behagade ärkebiskopen Jacob Axelsson Lindblom den 15 oktober inviga stadens nya Gymnasi- och Skolhus till högtidligheten inbjöds så många personer av båda könen så väl i staden som i närliggande landsorter som i solennitetssalen aulan kunde rymma. Kl. 11 begav sig en procession, under ringning i den stora klockan från gamla lärohuset i följande ordning:

1. Magistraten och Borgerskapet
2. Landshövding Sparre med herrar ståndspersoner
3. Skolungdomen
4. Gymnasiiungdomen
5. Skolans herrar lärare
6. Gymnasii herrar lärare
7. Herr Ärkebiskopen
8. Prästerskapet

Sedan herr ärkebiskopen intagit talarstolen började han sitt tal med att fästa de närvarandes uppmärksamhet på anledningen till denna högtidlighet, därefter nedkallade den högstes välsignelse över det nya huset och invigde detsamma till dess bestämda bruk. Därefter sjöngs den 3 versen i psalm 305. Sedan talade ärkebiskopen till gymnasiets och skolans lärare om vikten och ansvaret i deras arbete och överlämnade till skolans och gymnasiets rektorer skolornas nyckel, sigill, skolordningen och kassaboken. Slutligen gav ärkebiskopen den studerande ungdomen en förmaning att iakttaga sann Gudsfruktan, slit och sedlighet varefter 7:de och 8:de verserna i psalm 330 sjöngs. 
Sedan ärkebiskopen lämnat talarstolen höll professorn och kungliga hovpredikanten Lundström (kyrkoherden i Gävle) ett tal i vilket han gav en historisk överblick av det offentliga Läroverkets tillstånd i Gävle och hur det grundlagts och utvecklats från ifrån äldre till närvarande tider. Därefter tolkade Gymnasiets rektor lärarnas och ungdomens erkänsla för den godhet som ärkebiskopen visat dessa läroverk och de kraftfulla åtgärder från ärkebiskopen som lett till en ny skolbyggnad. Före och efter akten utfördes vacker vokal- och instrumentalmusik. Samlingen utgjordes av vid pass 400 personer. 
Middag serverades ärkebiskopen, landshövdingen samt flera personer hos kyrkoherde Lundström då efter de kungliga skålarna även andra för tillfället passande druckos. (Texten moderniserad)


Byggnaden man flyttade ifrån. Invigd 1671, lämnad 1816, såld på 1830-talet, flyttad till Hemlingby där den fortfarande finns
Byggnaden man flyttade ifrån. Invigd 1671, lämnad 1816, såld på 1830-talet, flyttad till Hemlingby där den fortfarande finns


Tipsa en vän Skriv utVisste du att...?

Fann 13 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Spanska sjukan och Vasaskolan     2021-01-26
Vasaskolans sigill     2020-09-26
Varför har vi 32 elever i klasserna?     2019-10-14
Gymnasium i Gävle     2019-04-06
Gävlegata uppkallad efter en fisk     2017-07-05
När Vasaskolan flyttade     2015-06-05
Giftmord på Vasaskolan!   Käll   2014-10-16
Målning på villoväg     2013-11-18
Historiska anor     2009-09-22
Vasaläraren i Danzig 1939   Öd   2009-09-01
Apornas planet?     2009-08-21
En sanitär olägenhet   Nyström   2009-05-07
Vasaelev blev ett huvud kortare   Nyström   2009-01-29
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Tisdag 6/6
Sveriges nationaldag (06.06.1523, 06.06.1809)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa