Årgång 12
Fredagen den 22 september 2023 - klockan 22:51
« Föreg. Nästa »


Approcessen på Vasaskolan


2019-07-29

Verdandister vid Vasaskolan som hävdade att Darwin hade rätt straffades av dåtidens skolinspektion.
Verdandister vid Vasaskolan som hävdade att Darwin hade rätt straffades av dåtidens skolinspektion.

Om vikten av att försvara det fria ordet

1908 kunde man i Gefle Gymnasii Förbund Verdandis tidning läsa: ”På Darwins utvecklingslära hvilar i våra dagar all vetenskaplig botanik och zoologi. Människan skulle då ha uppkommit (ej skapats!) genom en långsam försiggången utveckling från lägre former till högre”.

Förbundets tidning recenserades i gävletidningarna utan större engagemang eller stora ord, men detta var bara lugnet för stormen.

I Svenska Dagbladet gick stockholmsläraren adjunkt Hjalmar Kylén till hätskt angrepp mot artikeln i Verdandis tidning. Han beskyllde förbundets inspektor lektor Ivar Damm för att han inte ingripit och stoppat den förargelseväckande Darwinartikeln.

Han uppmanade Damm att ”söka hejda den sålunda igångsatta verksamheten”. Damm svarade försiktigt att han inte delade artikelförfattaren ”Thomas” uppfattning men antydde underförstått att debatten i Verdandi var fri.

Kylén svarade aggressivt och anklagade Damm för slapphet och indiskretion. Det känsliga ämnet borde inte ha ventilerats offentligt. Damm insåg att, trots att han själv delade uppfattningen i artikeln, han gått för lång i den situation som rådde i den svenska gymnasieskolan. I nästa nummer av Verdandis tidning erkände han att han brustit i tillsyn och manade Verdandi till självbesinning.

Att Damm bedömt situationen riktigt visade sig snart. Den 4 november uppmanades Damm som tidningens ansvarige utgivare att lämna en förklaring till den kritiserade artikeln. Två veckor senare underkastades Vasaskolan en inspektion av läroverksrådet Bergqvist som erinrat lektor Damm om önskvärdheten av noggrannare uppsyn över tidningen. Damm meddelade att utgivningen av tidningen skulle upphöra.

På kort sikt hade det fria ordet tystats på Vasaskolan, men det fann snart nya former.

Det är alltid av största vikt för alla vid Vasaskolan att inse sitt moraliska och intellektuella ansvar för att försvara det fria ordet och den fria tanken mot alla som hotar dem. Man måste också vara beredd att tåla en del besvär i denna kamp.


Läs mer om  Vasaskolan på www.vasaakademi.se


Tipsa en vän Skriv utSommarläsning

Fann 3 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Approcessen på Vasaskolan     2019-07-29
Vi äro den knoppande våren     2017-07-20
Vasaskolans första amerikan     2008-10-25
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Fredag 22/9
Snorre Sturlasson mördas (22.9.1241)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa