Årgång 12
Måndagen den 15 augusti 2022 - klockan 17:47
« Föreg. Nästa »


Nya lagar i skolan


2022-08-03


Nya regler gäller från hösten i landets skolor

Från den 1 juli börjar flera nya lagar och regel att gälla i Sveriges skolor.

Mobiltelefon
Det är nu förbjudet att använda sin mobil i klassrummet under undervisningen. Hur detta skall tillämpas vid Vasaskolan kommer rektor att meddela vid terminsstart. Det är bara om läraren ber eleverna att använda mobiltelefonen i undervisningen som det är tillåtet att ha telefonen framme. Alltså i princip ingen mobiltelefon får finnas i klassrummet under lektionstid. Den som inte följer denna bestämmelse kan räkna med att få telefonen omhändertagen.


Fysiskt ingripande
Det har. varit förbjudet för lärare att fysiskt ingripa mot elever. Man har i många år talat om lågaffektivt bemötande. Metoden har vunnit stort genomslag men är omdebatterad. Nu har regeringen delvis lämnat denna metod. Från hösten kan all personal vidta fysiska åtgärder som innebär att de kan vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder för att tillförsäkra elevers trygghet och studiero. Personalen har befogenhet att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar och andra ordningsstörningar.

Avstängning
Fram till nu har det inte varit rektor utan utbildningsnämnden, som sammanträtt en gång i månaden, som skall godkänna avstängningar av elever som som skapat oro i skolan, kränker andra eller stör verksamheten. Systemet med nämnden som beslutsorgan har lett till en monumental ineffektivitet.
Nu är det upp till rektor att besluta om avstängningar och det är också möjligt att tillfälligt placera en störande elev på en bestämd plats inom eller utom skolan.


Vem påverkas
Telefonförbudet kommer att påverka många då telefonen idag utgjör en naturlig del av skollivet på gott och ont. De övriga reglerna kommer förhoppningsvis inte behöva användas vid Vasaskolan. De som kan utsättas för dessa nya bestämmelser är elever som inte följer skolan regler och värdegrund genom kränkningar, våld och ordningsstörningar m.m.

Tipsa en vän     Skriv utNyheter

Fann 648 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Nya lagar i skolan     2022-08-03
Vasaskolans biologiska museum växer.     2022-05-25
Bygget fortsätter     2022-05-13
Ministerbesök   Molander   2022-04-22
Vem bryr sig?     2022-04-19
Mer än hundraåriga träd nedsågade     2022-03-24
Vasaskolans föredöme i sorg     2022-03-22
Vårdagjämning     2022-03-20
Internationella utbyten igång     2022-03-19
Vasaskolan fyller år idag     2022-03-12
Vasaskolan har fått en Athenstipendiat     2022-02-07
Superspridarevent     2022-01-18
Flipp eller flopp     2022-01-15
Nya rutiner     2022-01-10
Nu blir det bara ljusare     2021-12-21
Bägge bockarna brann!   Käll   2021-12-17
Skolgävle nära katastrofen     2021-11-17

« Föregående sida  Nästa sida »
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Måndag 15/8
Napoleon Bonaparte föds (15.08.1769)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa