Årgång 12
Torsdagen den 18 augusti 2022 - klockan 13:17
  Nästa »


 DET HÄNDE IDAG Månadsöversikt Visa närmaste händelserna

« 2021 » « Oktober »

  Ti On To Fr
» 27 28 29 30 01 02 03
» 04 05 06 07 08 09 10
»
11
12 13 14 15 16 17
» 18 19 20 21 22 23 24
» 25 26 27 28 29 30 31

Måndag den 11 oktober 2021  

Skansen öppnas (11.10.1891)

För hundra år sedan hade vi ett grundläggande ekonomiskt skifte i Sverige. Det gamla bondesamhället var i full upplösning och industrisamhället som hade börjat i liten skala redan under mitten av 1700-talet höll nu på att ta över. Många kände sig hotade. Kanske inte direkt personligt, men de värden som skapats i det svenska samhället under århundraden höll på att försvinna eller åtminstone förändras. Hotet mot det gamla invanda ledde till nationalromantiska stämningar i konst, litteratur och inte minst historia. Verk som Karolinerna, Karl XII:s likfärd mfl. utfördes under denna brytningstid.
Även bondekulturen som mindes i ett romantiskt skimmer skulle bevaras och ett av dessa initiativ var Arthur Hazelius skapelse Skansen. De skulle vara ett museum med mottot ”Känn dig själv” alltså känn dina rötter och ditt ursprung vilket var aktuellt för inflyttare i Stockholm. Att friluftsmuseet förlades till Stockholm, den del av Sverige som fjärmat sig mest från bondesverige var självklart. Många av de lantbrukare som besökte Skansen under de första decennierna kände nog igen sig hemifrån.
Men hur stämmer bilden av bondelandet Sverige som den skildras på Skansen med verkligheten? En bonde i Stockholm var i det närmaste synonymt med en dalmas eller dalkulla. De utgjorde en udda grupp i Stockholm med sin folkdräkter. Då Skansen skapades hade dalfolket redan under långa tider arbetsvandrat till Stockholm dels för att sälja hantverksprodukter men också för att få avlönat arbete när förhållandena i Dalarna var knappa. Den bild av bondesverige som skapades på skansen var bilden av den fria självständige självägande och oberoende svenske bonden i Dalarna. Bilden kunde inte vara mer falsk. Den svenske jordbrukaren under 1800-talet var en fattig, beroende person utan framtidsutsikter. Proletariseringen av landsbygden var omfattande och utgjorde en grogrund för utvandringen till USA. Närmare en femtedel av befolkningen lämnade landet under den långvariga utvandringsvåg som inleddes 1846 och som nådde sin kulmen under 1880-talet. Är då den bild av bönderna som tecknades på Skansen helt falsk ? Nej, men den beskriver en lokal och mycket speciell bondebefolkning, nämligen den i Dalarna. Den svenske bonden som vi känner honom genom steriotypen är den frie självmedvetne odalbonden som i århundraden gjorde uppror mot herrarna när så krävdes.
Industrisamhället står nu inför slutet. Får vi ett industriskansen, och hur kommer bilden av 1900-talet industrisamhälle att vara om 100 år? Blir det bilden av den starke genomorganiserade och politiskt medvetne arbetaren - en idealbild - eller blir det bilden av arbetaren som bytte inflytande, bildning och kamp för sin rätt mot en förtingligad välfärd styrd av markanden. Den som lever får se.


Skriv ut
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Torsdag 18/8
Djingis Kahn dör (18(24).08.1227)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa