Årgång 12
Tisdagen den 18 januari 2022 - klockan 09:15
  Nästa »


 DET HÄNDE IDAG Månadsöversikt Visa närmaste händelserna

« 2021 » « November »

  Ti On To Fr
» 01 02 03 04 05 06 07
» 08 09 10 11 12 13 14
» 15 16 17 18 19 20 21
» 22 23 24 25 26
27
28
» 29 30 01 02 03 04 05

Lördag den 27 november 2021  

Anders Celsius föds (27.11.1701)

Det finns, särskilt inom naturvetenskapen, namn på personer som blivit mått. Som exempel kan nämnas tysken Georg Simon Ohm, skotten James Watt, fransmannen Antoine Henri Becquerel för att inte nämna svensken Anders Celsius.
Anders farfar var Magnus Nicolai Metagrius som var elev vid Vasaskolan från 1639, hans far Nicolaus Magni Travillagæus hade också studerat vid samma skola 40 år tidigare. Anders Celsius föddes den 27 november 1701 under det stora nordiska kriget. Han kom från lärdomssläkter på både fars och morssidan. Fadern var vid Anders födelse rektor vid katedralskolan i Uppsala och han kom senare att bli professor i astronomi vid universitetet. Redan under tidiga år kom Celsius i kontakt med den nya empiriska naturvetenskapen. Han disputerade 1727, blev docent i matematik 1729 och professor i astronomi och matematik 1730 en professur som innehafts av hans morfar, morbror och far under de föregående 50 åren. Redan efter tv år i tjänsten företog han en utrikes resa kom att vara i över tre år. Han blev under dessa år mycket uppmärksammad för sina skrifter om norrskenet. Han studerade även jordmagnetismen och landhöjningen som man före honom ansåg var en vattenminskning. På Lövgrund utanför Gävle ristande Celsius in ett vattenståndsmärke 1732.
Under sin utländska resa råkade han bli indragen i en internationell dispyt om jordens utseende genom en mätexpedition till Lappland som kom att bevisa att jorden var ”tillplattad” vid polerna som Newton hade hävdat.
Det Celsius är mest känd för idag, beskrev han i en avhandling 1742. Han valde två fixpunkter som ansågs förbättra Fahrenheits skala som tillkommit genom att sätta värdet 0 på den lägsta temperatur Fahreheit kunde åstadkomma genom en blandning av is och salt (-17,8 °C). Blodtemperaturen hos en frisk människa sattes till 96 grader (35,6 C). En jämförelse mellan skalorna ger en fryspunkt i fahreheitgrader på +32 och en kokpunkt på +212°F.
Anders Celsius hälsa försämrades efter den strapatsrika lappländska expeditionen och genom att han satte sitt arbete före sin hälsa avled Celsius knappt 43 år gammal i Uppsala den 25 april 1744. Det berättas en anekdot om den sanne upplys-ningsmannen sista timmar då en präst talade om skälens odödlighet och om livet efter döden. Celsius svarade: ”Säger ni det, herr magister? Nå, rätt nu kommer jag i det tillståndet, att jag får se, vad därutav är sant eller ej.”

Skriv ut
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Tisdag 18/1
Det tyska kejsarriket utropas (18.01.1871)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa