Årgång 12
Söndagen den 2 oktober 2022 - klockan 01:39
  Nästa »


 DET HÄNDE IDAG Månadsöversikt Visa närmaste händelserna

« 2022 » « Augusti »

  Ti On To Fr
» 01 02 03 04 05 06 07
» 08 09 10 11 12 13 14
» 15 16 17
18
19 20 21
» 22 23 24 25 26 27 28
» 29 30 31 01 02 03 04

Torsdag den 18 augusti 2022  

Djingis Kahn dör (18(24).08.1227)

I historien stöter vi med jämna mellanrum på imperiebyggare, militärgenier, världserövrare, folkmördare, eller vad vi önskar kalla dem. Bland dessa finns Alexander den store, Napoleon och inte minst Djingis Khan.
Vi vet inte när Djingis eller som han hette från början Temüdjin föddes men det skedde någon gång mel-lan 1155 och 1167. Han far dog far dog tidigt och efter en uppväxt som präglades av stamkrig, mord och övergrepp lyckades Djingis samla en grupp trogna anhängare under 1190-talet. Under de följande åren underkuvade han sina grannstammar och våren 1206 erkändes han som Khan över stammarna på den östra delan av den centralasiatiska stäppen.
Då han samlat de mongoliska folken började en period av erövringar som världen sällan skådat. Grunden för dessa erövringar var en ryttararmé som präglades av rörlighet, disciplin och en överlägsen taktik. Att mongolerna dessutom var mycket noggranna i sin militära planering och hade en god underrättelsetjänst gjorde inte saken sämre. Under de första 10 åren attackerades det kinesiska kejsardömet och 1215 intogs och plundrades Beijing. Mongolerna var oerhört brutala i sin krigföring och som ett exempel på detta kan nämnas att man hade planer på att slå ihjäl alla nordkineser och använda deras land som betesmark.
Väster om det mongoliska riket fanns Karakhitanriket och Khwarizmriket som försvagats under början av 1200-talet. Denna kunskap nådde Djingis Kahn som under de följande åren bedrev erövringar ända bort till Georgien och Sydryssland.
Vi vet mycket lite om Djingis Kahn som person, men han var mycket brutal och föraktande mot sina fiender men värdesatt mod, lojalitet och frimodighet. Att han var en stor diplomat i röran av stamkonflikter råder ingen tvekan om. Som militär och strateg brukar han räknas som en av de största i krigshistorien
Skriv ut
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Söndag 2/10
Katastrofen vid Limön (02.10.1808)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa