Årgång 12
Tisdagen den 19 oktober 2021 - klockan 18:13
  Nästa »


 DET HÄNDE IDAG Månadsöversikt Visa närmaste händelserna

   Nästa »

Dag Tid Rubrik
19/10  New Zeeland får som första land i världen kvinnlig rösträtt (19.10.1893)
20/10  Pyongyang intas av amerikanska trupper (20.10.1950)
21/10  Slaget vid Trafalgar (21.10.1805)
22/10  Cubakrisen blir offentlig (22.10.1962)
23/10  Ungernrevolten inleds (23.10.1956)
24/10  Den svarta torsdagen (24.10.1929)
25/10  Geoffery Chaucer dör (25.10.1400)
26/10  Karlstadskonventionen undertecknas (26.10.1905)
27/10  President Roosevelt föds (27.10.1858)
28/10  Margareta I:s dör (28.10.1412)
29/10  Sir Walter Raleigh avrättas (29.10.1618)
30/10  Karl IX dör (30.10.1611)
31/10   Martin Luthers 95 teser spikas upp (31.10.1517)
1/11  Philippa kröns (01.11.1406)
2/11  Marie Antoinette (02.11.1755)

Torsdag den 7 oktober 2021  

Heliga Birgitta helgonförklaras (07.10.1391)

Lördagen den 7 oktober 1391 samlades den katolska kyrkans främsta företrädare och representanter för att delta i påven Bonifacius IX högtidliga helgonförklaring av Birgitta Birgerdotter, Sveriges enda helgon. Om aftonen brann trettiotusen ljus i Peterkyrkan då påven läste den första Birgittamässan.
Birgitta föddes c. 1302 som dotter till lagmannen i Uppland Birger Persson. På moderns sida var hon släkt med den regerande kungaätten Folkungarna. Då modern, Ingeborg Bengtsdotter dog 1313 skickades hon till sin moster där hon växte upp. Redan som 14-åring giftes hon bort med Ulf Gudmarsson som även han senare blev lagman och riksråd. Redan i unga år hade Birgitta uppenbarelser som innebar att hon fick budskap från Kristus, jungfru Maria eller ibland från något helgon.
Under största delen av sitt äktenskap bodde Birgitta i Ulvåsa i Östergötland. Då hennes man dog i sviterna av en pilgrimsresa till Spanien 1344 ägnade sig Birgitta alltmer åt religiösa frågor och sedan barnen blivit vuxna begav hon sig från Sverige och bosatte sig i Rom. Med Rom som utgångspunkt reste hon runt Europa och besökte heliga platser och under dessa resor fick hon på nära håll se den djupa kris som genomsyrade hela Europa. Åren kring 1350 var digerdödens år. Birgittas erfa-renheter omvandlades till uppenbarelser som dels hade ett religiöst innehåll men också i vissa fall ett socialt och politiskt.
Birgitta var känd och uppskattad redan i sin livstid och hade goda kontakter med både påven och folket. Vid 70 års ålder, en mycket hög ålder under medeltiden, begav sig Birgitta för att besöka det Heliga landet. I Jerusalem fick hon en uppen-barelse av Maria som uppmanade henne att återvända till de kristna länderna och fortsätta sitt arbete. På återvägen insjuknade Birgitta och avled i sitt hem i Rom den 4 juli 1374.
Vid Birgittas död var man i full gång med att fullborda klosteranläggningen i Vadstena. Birgittas dotter Katarina var klostrets föreståndarinna och arbetade hårt för att få sin mor helgonförklarad. Helgonförklaring innebar att kyrkan uttalade att en person under sin livstid visat tecken på helighet. Orsaken till att man från Vadstena satsade en förmögenhet på Birgittas helgonförklaring och samlade in pengar för denna sak, berodde givetvis på att man önskade stärkas ”ordens” ställning.
Den 7 oktober firar vi därför Birgittas namnsdag.

Skriv ut
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Tisdag 19/10
New Zeeland får som första land i världen kvinnlig rösträtt (19.10.1893)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa