Årgång 12
Måndagen den 24 januari 2022 - klockan 12:01
  Nästa »


 DET HÄNDE IDAG Månadsöversikt Visa närmaste händelserna

« 2008 » « Oktober »

  Ti On To Fr
» 29 30 01 02 03 04 05
» 06 07 08 09 10 11 12
» 13 14 15 16 17 18 19
» 20 21 22 23 24 25
26
» 27 28 29 30 31 01 02

Söndag den 26 oktober 2008  

Karlstadskonventionen undertecknas (26.10.1905)

DAGENS NAMN


DET HÄNDE IDAG
Karlstadskonventionen undertecknas. (26.10.1905)
I år är det 180 år sedan Sverige utkämpade ett krig. Det var en kort fälttåg mot Norge som avslutades på några veckor med ett traktat som slöts i den norska staden Moss. Innebörden i detta dokument var att Norge skulle vara en del av Sverige enligt bestämmelserna i Kielfreden. Den norska kampen för frihet 1814 var dock inte utan resultat, man hade fått en egen grundlag den 17 maj som skulle gälla i Norge man blev inte heller en del av Sverige utan i stället enades länderna i en personalunion med en gemensam kung, en gemensam försvars-, handels- och utrikespolitik. Under 1800-talet pyrde den norska nationalismen och under 1880-talet, nationalromantikens tidevarv blev de norska kraven på självständighet allt starkare.
Genom den sk. statsrådsstriden under 1880-talet flyttade norrmännen fram sina positioner och fick ett ökat självstyre då det fastslogs att regeringen inte bara var ansvarig inför kungen utan också inför Stortinget. 1895 skärptes åter konflikten mellan länderna då den konservativa majoriteten i riksdagen hävdade att norrmännen genom sitt agerande inte var lojala mot unionen och därför skulle straffas. Mellanrikslagen, dvs. norsk tullfrihet i Sverige upphävdes och därmed föll det sista skälet för norrmännen att kvarstå i unionen bort. I Sverige förbereddes samtidigt i hemlighet ett militärt ingripande mot Norge varför norrmännen gjorde en taktisk reträtt.
Redan 1898 blossade striden åter upp efter en svensk utredning om att knyta länderna fastare samman. Norges svar blev införandet av det ”rene norske flagg” - en flagga utan det förhatliga unionsmärket.
1905 blev krisen åter akut då Norge fick en ny regering som krävde att få föra utrikespolitik via sina konsuler och utan inflytande från UD i Stockholm. Kungen vägrade godkänna förslaget, den norska regeringen lämnade in sin avskedsansökan och kungen godkände inte heller denna eftersom han ”inte nu kunde bilda en ny regering”. Den 7 juni förklarade Stortinget att kungamakten trätt ur funktion och att unionen därmed var upplöst.
I Sverige inkallades en urtima riksdag som inte önskade ta strid mot norrmännen utan en förhandlingslösning. Efter en Norsk folkomröstning i vilken 368.208 röstade för unionens avskaffande och 184 för att behålla den inleddes förhandlingar i Karlstad den 31 augusti. Den svenska delegationen som leddes av statsminister Christian Lundeberg, från Forsbacka, som fick igenom de svenska kraven om att norrmännen skulle förstöra sina gränsfästningar mot Sverige. När denna fråga var löst skrevs Karlstadskonventionen under den 26 oktober 1905 och Norge var en självständig stat för första gången sedan 1300-talet.

Skriv ut
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Måndag 24/1
Winston Churchill dör (24.01.1965)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa