Årgång 12
Söndagen den 28 november 2021 - klockan 00:07
  Nästa »


 DET HÄNDE IDAG Månadsöversikt Visa närmaste händelserna

« 2008 » « November »

  Ti On To Fr
» 27 28 29 30 31 01 02
» 03 04 05 06 07 08 09
» 10 11 12 13
14
15 16
» 17 18 19 20 21 22 23
» 24 25 26 27 28 29 30

Fredag den 14 november 2008  

Joseph R McCarthy föds (14.11.1909)

Joseph R McCarthy föds. (14.11.1909)
Under början av 1950-talet drabbades USA av en ny variant av häxprocesser, denna gång i form av förföljelse av kommunister eller misstänkta kommunister. Mängder av oskyldiga män och kvinnor fick sina yrkeskarriärer förstörda för att häxmästaren själv, Joe McCarthy, skulle öka sin makt och sitt inflytande.
Joseph Raymond McCarthy föddes på familjens gård i Outagamie County i Wisconsin den 14 november 1909. I den djupt troende katolska familjen fanns till sist nio barn. Joe gick åtta år i skolan och började sedan arbeta på en butik men på några kamraters uppmaning tog han sin High School examen och fortsatte sin utbildning på Marquette University i Milwaukee som jurist.
Efter att ha arbetat som landsortsjurist en tid tog han värvning i marinkåren 1942 och genomförde ett stort antal uppdrag under kriget. 1944 försökte han bli invald i senaten men misslyckades men två år senare valdes han med mycket liten marginal till senaten av arbetsröster i Wisconsin. Arbetarrörelsen i hans hemstat dominerades av kommunister. Under sin första period i senaten gjorde han inte mycket väsen av sig utan lät sig påverkas av lobbyisternas pengar. Först hjälpte han Pepsi-Cola att få extra sockerransoner under ransoneringsåren och senare talade han för företag som prefabricerade hus och för att öka deras försäljning.
Inför valkampanjen 1952 behövde han någon fråga att kunna profilera sig bland väljarna. Efter ett klassiskt möte den 7 januari 1950 valde han kommunistfrågan ett val som låg i tiden med det kalla kriget i full gång och med affärerna kring makarna Rosenberg och Alger Hiss.
I februari påstod McCarthy att det i utrikesdepartementet fanns 81 medlemmar i eller lojala mot i kommunistpartiet. Plötsligt gällde ”guilty until proven innocent” i stället för, vilket var grunden för det amerikanska rättssamhället ” innocent until proven guilty”. McCarthy var en mästare att göra svåra frågor enkla, en populist skulle vi säga idag. Alla misstänktes för att vara kommunister, vänner angav varandra och även inom familjer angav medlemmarna varandra precis som under 1600-talets häxprocesser. Människor miste sina arbeten och kända skådespelare som Charlie Chaplin tvingades ut ur USA. Mellan 1950 och 1954 stod McCarthy på toppen av sin karriär men han gick för långt. I maj 1954 anklagade han ett antal arméofficerare för att vara kommunister. Under 36 dagar pågick ”kampen” mellan senator och armén det blev uppenbart för allt fler amerikaner att McCarthy hade skumma syften med sitt korståg mot kommunismen som snarare var en häxjakt för att ge honom själv publicitet. När han till slut anklagade höga officerare trädde arméns chefsåklagar in spände ögonen i McCarthy och sade:

Until this moment, Senator, I think I never really gauged your cruelty or your recklessness. Let us not assassinate this lad further, Senator. You have done enough. Have you no sense of de-cency, sir, at long last? Have you no sense of decency?

McCarthy var detroniserad, senare samma år fördömdes hans verksamhet av kollegorna i senaten som "conduct contrary to Senatorial traditions." Han blev paristämplad i det politiska livet började dricka omåttligt och dog i skrumplever den 2 maj 1957.
Få personers namn har i modern historia har gett upphov till begrepp men mccarthyism kommer inte långt efter en quisling. Mccarthyism står som en beteckning på modern häxjakt.
Thor

Skriv ut
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Söndag 28/11
Friderich Engels föds (28.11.1820)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa