Årgång 12
Fredagen den 22 september 2023 - klockan 23:20
  Nästa »


 DET HÄNDE IDAG Månadsöversikt Visa närmaste händelserna

« 2009 » « Mars »

  Ti On To Fr
» 23 24 25 26 27 28 01
» 02 03 04 05 06 07 08
» 09 10 11 12 13 14 15
» 16 17 18 19 20 21 22
» 23 24 25 26 27 28 29
»
30
31 01 02 03 04 05

Måndag den 30 mars 2009  

USA köper Alaska från Ryssland (30.03.1867)

Big business ! Den 30 mars 1867 köpte USA Alaska för 7.200.000 $

Alaska ”upptäcktes” den 16 juli 1741 av Vitus Bering, en dansk upptäcktsresande i rysk tjänst, och genomkorsades tidigt av ryska pälsjägare. Vitus Bering kom senare att ge namn åt det sund som skiljer Alaska och Asien-Beringssund. De första vita bosatte sig i Alaska 1783. De ryska försöken att senare utvidga området hindrades dock av Monroe doktrinen 1823 och av de amerikansk-brittiska konventionerna 1824-25.
Under 1700-talet visade även Storbritannien, Spanien och Frankrike intresse för området. Konflikter utbröt senare med Hudson´s Bay Company, det största pälshandelsbolaget, som expanderat från Canada, tills ett fördrag reglerade gränsen för området. Detta fördrag förhandlades fram under Krimkriget.
Ryssland hade endast exploaterat Alaska, och inte koloniserat det. Nederlaget i kriget tvingade Ryssland att göra sig av med området, pälshandeln hade också blivit mindre lönsam. Ett ryskt-amerikanskt fördrag undertecknades den 30 mars 1867, genom vilket Alaska överläts till USA för 7.2 miljoner dollar. Vid den tiden bodde endast ett fåtal vita i Alaska.
Upptäckten av guld orsakade nya gränsdispyter, innan ett fördrag 1903 fastställde gränsen mellan Alaska och Canada. Upptäckten av guld i bl. a. Klondike 1896 led-de till ökad bosättning. 1898 inleddes den stora guldrushen - tiotusentals guldgrävare begav sig till området. Den vita befolkningen steg från 6 700 år 1890 till 34 000 år 1900. 1912 fick Alaska status av territorium med egen lagstiftande församling.
Under andra världskriget fick Alaska strategisk betydelse. Detta accentuerades ytterligare efter kriget med de växande motsättningarna mellan USA och Sovjetunionen. 1959 blev Canada USA:s 49: delstat. De politiska motsättningarna har senare främst stått mellan å ena sida grupper som önskat utveckla Alaska industriellt och ekonomiskt med hjälp av landets stora naturtillgångar, å andra sidan, grupper som önskat bevara Alaskas naturområden. Dessa motsättningar skärptes genom upptäckten av stora oljefyndigheter.
Pälsjakt och senare valfångst var från början de viktigaste näringarna i Alaska. Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet upplevde Alaska en väldig guldrush. Under 1950-talet började utvinningen av olja och naturgas och 1968 gjordes stora oljefynd vid Norra Ishavet. Oljan är idag Alaskas viktigaste näringsgren. Även fisket betyder mycket för Alaskas ekonomi. En bransch under stark tillväxt är turismen, men ”exploateringen” av vildmarken innebär också konflikter med de grupper som vill bevara Alaskas naturområden.
Alaska utgör 1/6 av USA:s hela yta, trots detta är invånarantalet bara drygt 500 000.

Skriv ut
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Fredag 22/9
Snorre Sturlasson mördas (22.9.1241)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa