Årgång 12
Tisdagen den 26 september 2023 - klockan 01:11
« Föreg. Nästa »


Julafton


2020-12-24

Jesu födelse tolkad av Paul Hindemith
Jesu födelse tolkad av Paul Hindemith

Dagen före Jesu födelse, 25 december

Varför firar vi julafton just idag?

”Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding i Syrien. Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig. Så gjorde och Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem i Judeen, för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolova-de, som var havande. Medan de voro där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härberget.”
Det sk. Julevangeliet känner vi från Lukasevangeliet kapitel 2. Men frågan är hur mycket av det som skrivs i denna del av Bibeln som är historiskt riktigt. Vi har en hållpunkt i detta korta utdrag ur texten, Kvirinius var landshövding i Syrien. Kvirinius existens är fastställd i andra historiska dokument som fastslår att han blev landshövding år 6 e.Kr. och att han genomförde en skattskrivning år 6-7 e.Kr. I den fullständiga texten nämns också kung Herodes den store som skulle ha stått bakom barnamordet i Betlehem, vars syfte var att döda alla nyfödda barn vilka kunde utgöra ett hot mot hans makt. Denna händelses historiska riktighet är starkt omstridd och bygger dels på Moses födelseberättelse samt på det faktum att Herodes dödade två av sina söner år 7 f.Kr. Herodes själv dog 4 f.Kr. och var alltså redan död 0.
De historiska källorna visar att de detaljer vi finner i Bibeln inte stämmer med verkligheten. Men naturvetenskapen kan kanske hjälpa. Det talas om en stjärna som ledde de vise männen till Betlehem. Kan dagens astronomer ge en förklaring till och datera detta fenomen. Försök har gjorts och man har kommit fram till att en konjunktion av planeterna Jupiter och Saturnus i Fiskarnas stjärnbild inträffade våren 7 f.Kr. Mycket tyder alltså på att Jesus föddes år 7 f.Kr. men då stämmer inte uppgiften om skattskrivning, och uppgiften om att födelsedagen skulle vara den 25 december är mycket osäker.
Varför har det då blivit så fel ? Det var Dionysius Exiguus som 526 e.Kr. fastställde att Jesus föddes 0 och därmed fastställde nollpunkten i den kristna tideräkningen. Dionysius var född i Skytien och kom som munk till Rom kring 500, han dog också i Rom omkring 544. Utifrån tillgängliga källor försökte han så gott som möjligt finna tiden för Kristi födelse som fastställdes till noll samtidigt som det var år 5492 efter jordens skapelse.
Då tidpunkten för Kristi födelse ej stämmer överens med år noll finns det kanske anledning att övergå till den arkeologiska metoden att ange en tidpunkt i stället för f.Kr. använder man före (f.0.) eller efter (e.0) år noll.
Tipsa en vän Skriv utJultider

Fann 18 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Första riktiga julavslutningen på tre år!   Käll   2022-12-22
Mot ljusare tider     2022-12-21
Lucia, martyren     2022-12-12
Julstämning på Vasaskolan 2022     2022-12-07
Jultider     2022-11-27
Tjugondedag Knut     2022-01-12
Trettondagen     2022-01-06
"Aulan brinner"     2022-01-05
GOTT NYTT ÅR!     2021-12-31
Värnlösa barnens dag     2021-12-28
En riktigt God Jul önskar GEVALIENSIS alla sina läsare     2021-12-24
Dan före dan före dopparedan     2021-12-22
Berömd julsång från Vasaskolan     2021-12-16
Lucia på Vasa i över 200 år     2021-12-13
Advent     2021-11-27
Julafton     2020-12-24
Midvinter     2020-12-20
Advent     2020-11-28
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Tisdag 26/9
Göta Kanal invigs (26.09 1832)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa