Årgång 12
Söndagen den 3 december 2023 - klockan 06:29
« Föreg. Nästa »


Alkoholskattens uppfinnare


2007-12-08


Johan Westerman och Kronobrännerierna

Johannes Westerman föddes i Gävle 1730. Hans var prosten och kyrkoherden i Heliga Trefaldighet Anders Westman. Johannes skrevs in vid Vasaskolan 1742 och efter två år i Trivialskolan fortsatte han till gymnasiet och avslutade sina studier vid skolan 1748. Han fortsatte till Uppsala universitet där han studerade juridik. Han fick sedan arbete som auskultant vid kommersekollegium och 1756 blev han notarie i samma kollegium. Han drogs tidigt in i frihetstidens politiska liv och hans insatser uppskattades tidigt. Han skickades därför på en studieresa till flera länder i Europa ”vidga sina insikter i handels-, manufaktur- och finansvetenskaperna”. Det var en god investering för staten och för sitt framstående arbetet utsågs han till kommerseråd 1767 och året efter adlades Johannes och valde namnet Liljencrantz. Efter Gustav III statskupp 1772 fortsatte han sin verksamhet och redan 1773 utsågs han till finansminister. Kungen hade obegränsat förtroende för sin finansminister. Kungens allt vidlyftigare och kostsammare hovliv tvingande Liljencrantz att uppmana honom till sparsamhet. Då detta inte hade någon effekt kunde han inte längre ta ansvar för finanserna och begärde avsked. Han fortsatte att tjäna staten och utsågs till greve 1812. Han avled 85 år gammal 1815.

Westermans vapen då han adlades
som Liljencrantz
Westermans vapen då han adlades som Liljencrantz

Kronobrännerierna
För att öka statens inkomster föreslog Liljencrantz att man skulle göra brännvinsbränningen, som tidigare varit fri, till ett statligt monopol. Han ansåg att staten skulle ha en brännare i varje större socken och att denne få ensamrätten i 10 år mot att betala en viss summa till statskassan varje år. Liljencrantz förslag ändrades under utredningen av förslaget och 1775 beslutade kungen att staten skulle upprätta större brännerier i landet och själva producera brännvinet. I Gävle fick vi ett bränneri i Strömsbro som fortfarande står kvar. Under de första åren var monopolet en framgång, inkomsterna överträffade förväntningarna. För att förbättra inkomsterna uppmuntrade staten att fler krogar öppnade, prästerna tala för kronobrännvin och mot hembränt i predikstolarna och terroriserade lönnbrännare med nattliga razzior.
Den nya alkoholpolitiken möttes av ett kompakt motstånd från alla grupper i samhället och många ansåg det anstötligt att man uppmuntrade till supande för att kungen skulle få mer pengar att spendera. 1787 upphörde monopolet och husbehovsbränning blev åter tillåtet.
Liljencrantz fick skulden för misslyckandet men det var inte hans förslag som inte fungerade utan den som föreslagit centraliseringen var i stället G.G. Wrangel.

Tipsa en vän Skriv utAlumni

Fann 50 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Nydanare av misstag     2023-11-01
Nobelpriset från Vasa.     2022-12-08
Vår man i Charkov, Ukraina     2022-05-03
Gunilla Dahlberg – en resa präglad av kunskap!   Theuer   2020-11-18
Mats-Ola Engberg   Öd   2020-09-21
Vasait får äng uppkallad efter sig i Uppsala     2019-08-04
En av de första studentskorna vid Vasaskolan     2018-05-30
Min gamle historielärare och kungen   Öd   2016-02-06
Mer än 100 år som lärare på Vasaskolan     2013-06-19
Vasaeleven som fick en gata i Stockholm     2013-04-24
Guldbagge till Vasaelev     2013-01-22
Inte en chans mot den mänskliga grodan.     2012-07-31
Hälsningar till Vasaskolan     2011-12-18
När rocken kom till Vasa     2011-01-16
Nobelprismakare från Vasa även 2010     2010-12-19
Från jazzgymnasiet till världsscenen     2010-09-28
Sveriges klokaste man     2010-05-23
Filmstjärna från Vasa     2010-04-19
Träsket     2009-10-21
Tonsättaren     2009-09-26
Nationalparkerna 100 år     2009-06-21
Vasaskolan i Vasaloppet     2008-11-25
BEST     2008-10-24
Nobelprismakaren     2008-10-23
Adjunktsonen rena konsten     2008-10-20
Mosebacke monarki 50 år     2008-10-20
En stjärna har slocknat     2008-06-25
En tidig skald från Vasaskolan   Robin Andersson   2008-06-16
Stålmannen     2008-06-16
Författare till >100 böcker   Øvrelid   2008-06-02
Fritänkaren     2008-03-02
Borgarskolans grundare     2008-02-25
Vasaskolan i melodifestivalen     2008-02-10
Statsministern     2008-02-08
Sandvikens grundare     2008-02-04
Lär Sverige leva sunt.     2008-01-31
Trubaduren     2008-01-31
Bestämda åsikter     2008-01-22
Konstnärsambitioner   Forslund   2007-12-12
Alkoholskattens uppfinnare     2007-12-08
En renässansmänniska     2007-12-04
I riksdagen före 30.     2007-11-23
Vinster från Vasa.     2007-11-18
Topptjänst i FN     2007-11-18
Vad är Alumni?     2007-11-17
Revolvermannen     2007-11-17
Linnés sista lärjunge.     2007-11-15
Nyhetsankaret     2007-11-15
Stockholmsbörsen.     2007-11-09
Student 1926     2007-10-19
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Söndag 3/12
Tomas Becket återvänder till England (03.12.1170)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa