Årgång 12
Onsdagen den 5 oktober 2022 - klockan 06:35
« Föreg. Nästa »


Ekonomi var och för vem?


2011-02-04


En granskning av ekonomiutbildningarna på gymnasiet inför hösten

Det har väl inte undgått någon att ett helt nytt gymnasium, Gy11, startas till hösten. Men vad innebär förändringarna?
För de flesta nya gymnasister kommer utbildningarna att bli mer fokuserade på utbildningens kärna och bredden begränsas. Det blir mer ekonomi på Ekonomiprogrammet, mer humaniora på Humanistiska programmet osv. Riksdagen har också beslutat att det skall bli ett slut på den djungel av lokala program, inriktningar och profiler som funnits runt om i landet. Från hösten gäller samma regler för alla skolor oavsett var de ligger oavsett om de är kommunala- eller friskolor. Under hösten kunde skolor som önskade göra avsteg från de nationella riktlinjerna söka om att få starta alternativa utbildningar. Skolverket var mycket restriktiv och godkände bara kring 100 avsteg i hela landet och i Gävle gäller detta bara för cirkusutbildningen vid Vasaskolan.

Nya program
Till hösten får Gävle många nya program och ämnen. För att inte bli alltför partiska, sett ur ett Vasaperspektiv kommer ett program som inte finns vid Vasaskolan att tas som exempel för vår granskning, Ekonomiprogrammet. Programmet är populärt åtminstone bland anordnarna och inte mindre än fyra skolor erbjuder programmet till hösten. De kommer kanske, beroende på hur eleverna söker, att finnas på Thoren Business School, John Bauer gymnasiet, MoveIT gymnasiet och Borgarskolan.
Programmet består av 2500 poäng framgår av figuren nedan:

Hälften av all undervisning på programmet är gemensam för ämnen för alla ekonomer. Dessutom är ytterligare 350 poäng obligatoriska för alla. 300 p läggs på inriktningen, antingen ekonomi eller juridik. Individuellt val 200 p och gymnasiearbete 100 p gäller för alla program. De sista 300 p kan skolan eller eleverna välja inom 36 fastslagna kurser och detta blir fördjupningen för eleverna som kan skilja sig från skola til skola.
Hälften av all undervisning på programmet är gemensam för ämnen för alla ekonomer. Dessutom är ytterligare 350 poäng obligatoriska för alla. 300 p läggs på inriktningen, antingen ekonomi eller juridik. Individuellt val 200 p och gymnasiearbete 100 p gäller för alla program. 
De sista 300 p kan skolan eller eleverna välja inom 36 fastslagna kurser och detta blir fördjupningen för eleverna som kan skilja sig från skola til skola.


John Bauer gymnasiet
De har inte tidigare haft en utbildning i ekonomi men erbjuder Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi från hösten. Den programfördjupning de erbjuder kallar de entreprenörskap och innehåller kurser i entreprenörskap, marknadsföring och ledarskap. Skolan följer de regler som gäller för det nya gymnasiet och deras upplägg är enkelt och lättförståligt.

MoveIT
Även MoveIT saknar erfarenhet men vill ge sig in i Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi. Mer än så framgår inte av deras webbsida. Lite tveksam till man tänkt lägga upp utbildningen kan man vara då "den ligga skolan med det stora hjärtat" som de själva uttrycker det (25 elever 2010) skall starta fem program med sex inriktningar bland annat Ledarskapsprogrammet med inriktning team och coachutveckling ett program som inte existerar.


Thoren Business School
Har sedan starten erbjudit ekonomiska utbildningar inom olika områden och inom olika program. Ekonomiprogrammet kallar man fortfarande för Businessprogram troligen av marknadsföringsskäl för något program med det namnet existerar inte längre. Alla elever kommer att läsa den ekonomiska inrikningen men det framgår bara indirekt av informationen på deras webbplats.
Så långt är allt ganska klart och tydligt men sedan blandar man bort korten och har konstruerat fyra profiler/programfördjupningar som man kallar dem. De är juridisk profil, som dock inte har något med den juridiska inrikningen att göra, redovisning-finansiering, marknadsföring och reklam samt internationell. Enligt webbplatsen innehåller fördjupningarna 200 p medan de sista 100 p får eleverna välja själva.
Inom det individuella valet har eleverna mer än 100 kurser att välja.
Eleven skall utforma sitt gymnasiearbete efter sin valda profil, vilket är ett påhitt eller i klartext en ren lögn. Arbetet skall företrädesvis ske inom inriktningarna ekonomi eller juridik säger Skolverket och eftersom man inte har juridik måste det bli inom ekonomi. Profiler finns inte endast fördjupningar i de nationella bestämmelsena.
Businessprogrammet har även 11 veckors praktik vilka inte ingår i den garanterade undervisningstiden i programmet. Om dessa veckor ligger på loven som de gör på en del skolor runt om i landet fungerar det bra. Ligger praktiken under skoltid ökar antalet undervisningstimmar i veckan från 4,3 till 4,9 lektioner per dag. Elever har rätt till 2180 lektioner under sin gymnasietid som omfattar ca 100 veckor.
Thoren Business Schools information är antingen gammal, medvetet vilseledande eller okunnig. Webbplatsen bör ändras snarast och med så många oriktigheter blir en ansökan till skolans Ekonomiprograms ekonoimiinriktning osäker.


Borgarskolan
Gävle har landets äldsta handelskola, Borgarskolan, som startades som en privatskola men som i över ett sekel varit offentlig. Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik. Skolan är alltså den enda i Gävle som erbjuder juridikinriktningen. Fördjupningarna tycks eleverna själva få välja utifrån sina önskemål. Skolan information är tydlig och klar. Borgarskolan följer även de nationella regler som utfärdats av Skolverket.

Vad skall du välja?
Frågan skall givetvis besvaras av dig som är elev och skall välja en ekonomiutbildning. Efter denna genomgång bör du nog läsa skolornas informationsmaterial en gång till innan du bestämmer dig och ta gärna kontakt med studievägledaren en gång till om du är osäker.
John Bauer erbjuder erbjuder ekonomiinriktningen med fördjupning i entreprenörskap. De tycks följa de nya nationella bestämmelser som utfärdats av Skolverket och som gäller från höstterminen.
Borgarskolan med sin stora erfarenhet erbjuder både enonomiinriktningen och som enda skola i Gävle juridikinriktningen. De har inga fasta fördjupningar utan eleverna får själva välja fördjupningskurser som fastlagts av Skolverket.
MoveIT gymnasiet startade hösten 2010 i Gävle och har tidigare inte haft ekonomiutbildning. De erbjuder Ekonomiprogrammet med ekonomiinriktning, hur det individuella valet och fördjupningarna skall utformas framgår inte av deras informationsmaterial
Thoren Business School fortsätter att erbjuda utbildningar inom sitt specialområde ekonomi. De erbjuder Ekonomiprogrammet med ekonomiinriktning. Även om deras informationsmaterial är det mest marknadsföringsmässigt tilltalande är det otydligt, missledande och de bygger upp en verksamhet som inte stämmer överens med de nationella målen som gäller från hösten. En varning utfärdas.

Skall man dra någon slutsats av denna lilla undersökning finns det två skolor som tidigare undervisat i ekonomi, Thoren Business School och Borgarskolan. De andra två skolorna MoveIT och John Bauer har ingen erfarenhet av ekonomiundervisning. Två skolor tycks ha förstått det nya gymnasiet och det är Borgarskolan och John Bauer hur det ligger till med MoveIT är vi lite osäkra på. Men kom ihåg, det är du som bestämmer. Lycka till i ditt val.

Tipsa en vän     Skriv utReportage

Fann 45 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Fusket under distansstudierna    Blomqvist   2020-10-14
Bockbränneriet   Jansson   2020-10-13
Kriser och händelser i Vasaskolans historia 1     2020-04-03
I det land där norrmän bor     2020-01-22
Boken om Christoffer   Endahl   2018-10-20
Psykisk ohälsa har ökat   Larsson   2018-10-14
Vasaskolan – Nu och Då   Arola   2018-10-10
Newton på Vasa     2018-10-07
Nya läsvanor     2017-11-06
Hummarna hotade   Möllebo   2017-10-17
Lät Fersens mördare undkomma     2015-06-20
Gävle kommun gör sig av med all personal     2014-04-02
Kvinnan som Vasa har allt att tacka för     2012-09-08
Ny aula till hösten     2012-06-29
Hårda bud     2011-02-10
Ekonomi var och för vem?     2011-02-04
Stugby på skolgården     2009-12-22
En föregångare.     2009-11-17
Fynd i Esplanaden     2009-09-08
Nils Memorial Fund     2009-06-30
40 år sedan utsparken     2009-06-07
Skamklippt     2009-06-01
Stort sparbeting     2009-05-19
Öppna landskap   Lännerström   2009-04-26
Sportlov     2009-02-19
När Buddha ramlade i ån   Nyström   2009-01-23
Vi är en Spetsskola!     2009-01-15
Thoren Business School slår rekord     2009-01-14
Studentträff efter 20 år   Övrelid   2009-01-10
Varning för friskolor     2008-12-09
Vasaelever om maten     2008-12-07
Vi gratulerar oss själva     2008-11-10
Den svarta torsdagen     2008-10-23
Esplanaden blir grönare     2008-09-22
Gävle satsar mindre på skolmaten     2008-08-26
Årets varmaste dag     2008-06-01
Gästrike-Hälsinge Nation     2008-05-27
Övervakningskameror i skolan?     2008-03-19
Det lyckligaste geniet     2008-02-25
Vår riksdagsman.     2008-02-08
Gävles bästa grundskola ?     2008-02-06
Klimatförändringar i Gävle?     2007-12-12
Facebook     2007-11-28
Bejublad jubileumsföreställning   Blix   2007-10-15
Prinsessan Madeleine besöker Vasaskolan     2007-10-15
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Onsdag 5/10
Grigorij Potemkin dör (5.10.1791)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa