Årgång 12
Fredagen den 22 september 2023 - klockan 13:22
« Föreg. Nästa »


Varning för friskolor


2008-12-09

Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall
Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Skolverket varnar för konkurser 

Som vi beskrivit i en tidigare artikel kommer antalet gymnasieelever i Gävle att minska med över 30 % eller ca 1600 under de närmaste åren.
Nedgången i födelsetal kommer samtidigt i hela landet och nu har Skolverket gått ut med en varning om att ett stort antal kommunala skolor, särskilt i små kommuner,kommer att läggas ned men en ännu tydligare tendens är att många friskolor kommer att gå i konkurs.

Vad innebär det om en friskola går i konkurs
Gymnasiet har förändrats kraftigt de senaste åren. Antalet gymnasier var 1998 516 medan de förra året var 867. På grund av ökningen av elevtalet har antalet kommunala gymnasier ökat med 20 % medan friskolorna ökat med över 300 %.
En genomsnittlig kommunal skola har idag 625 elever medan en friskola har knappt 190 elever.
Friskolorna är, med några undantag, vinstdrivande aktiebolag vars främsta syfte är att ge vinst till aktieägarna. Med den kraftiga nedgång i elevtalen är det stor risk att vinsterna i många av skolorna kommer att minska kraftigt.
En undersökning som SVT gjort visar, att redan idag befinner sig var tionde friskola på konkursens rand.
Ingen tror att några av dessa skolor kommer att fortsätta att drivas om de inte går med förtjänst. Redan nu ser man därför att utbildningsföretagen, friskoleägarna, åter börjat intressera sig för de tidiga åren i grundskolan där antalet elever ökar.
Till skillnad från en kommunal skola är friskolorna privata företag. Om ett företag går i konkurs inställer de betalningarna och en konkursförvaltare kan under gynnsamma förhållanden, driva skolan under en kortare period. Risken är att elever plötsligt står utan en utbildningsplats. Det är långt ifrån säkert att dessa elever kan gå över till den kommunala skolan inom det område de valt, det individuella programmet står dock öppet. Troligen mister de ett år och får söka till en kommunal utbildning under nästa läsår.

Hur ser det ut i Gävle?
Liksom i övriga landet har gymnasieskolan expanderat kraftigt under de senaste åren. Den kommunala skolan har ökat med över 800 elever de senaste fem åren samtidigt som friskolorna ökat med lika mycket. De friskolor som finns idag och de som vill starta ht 2009 vill, om man får de elever man önskar, ha 2500 elever 2011 då det totalt finns 3500 elever.
Det kommer alltså redan från hösten att finnas ett stort överutbud av platser i Gävle. Följden av detta blir färre elever i de kommunala skolorna eller ekonomiska problem för friskolorna och i förlängningen risker för konkurser.

Har friskolor gått i konkurs?
I Gävle har vi erfarenhet av skolor som haft ekonomiska problem och i princip gått i konkurs. Skeppsakademin som fanns i staden några år lade ned sin verksamhet 2006 och erbjöd eleverna att flytta med till Oxelösund. Kvinnoforums skola Xist i Stockholm gick i konkurs i september 2008 och John Bauer i Norge gick i konkurs sommaren 2008, för att nämna några exempel. Svaderns skola i Sundsvall har varit på fallrepet liksom skolor i Uppsala.

Från idag gäller det inte bara att välja en utbildning man är intresserad av utan det är viktigt att kontrollera utbildningsanordnaren, särskilt om det är en friskola. Risken finns numera att man inte kan fullfölja sin utbildning och i värsta fall förlora ett skolår.

Inte heller skolkassan höll tätt på Skeppsakademin
Inte heller skolkassan höll tätt på Skeppsakademin
Tipsa en vän Skriv utReportage

Fann 45 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Fusket under distansstudierna    Blomqvist   2020-10-14
Bockbränneriet   Jansson   2020-10-13
Kriser och händelser i Vasaskolans historia 1     2020-04-03
I det land där norrmän bor     2020-01-22
Boken om Christoffer   Endahl   2018-10-20
Psykisk ohälsa har ökat   Larsson   2018-10-14
Vasaskolan – Nu och Då   Arola   2018-10-10
Newton på Vasa     2018-10-07
Nya läsvanor     2017-11-06
Hummarna hotade   Möllebo   2017-10-17
Lät Fersens mördare undkomma     2015-06-20
Gävle kommun gör sig av med all personal     2014-04-02
Kvinnan som Vasa har allt att tacka för     2012-09-08
Ny aula till hösten     2012-06-29
Hårda bud     2011-02-10
Ekonomi var och för vem?     2011-02-04
Stugby på skolgården     2009-12-22
En föregångare.     2009-11-17
Fynd i Esplanaden     2009-09-08
Nils Memorial Fund     2009-06-30
40 år sedan utsparken     2009-06-07
Skamklippt     2009-06-01
Stort sparbeting     2009-05-19
Öppna landskap   Lännerström   2009-04-26
Sportlov     2009-02-19
När Buddha ramlade i ån   Nyström   2009-01-23
Vi är en Spetsskola!     2009-01-15
Thoren Business School slår rekord     2009-01-14
Studentträff efter 20 år   Övrelid   2009-01-10
Varning för friskolor     2008-12-09
Vasaelever om maten     2008-12-07
Vi gratulerar oss själva     2008-11-10
Den svarta torsdagen     2008-10-23
Esplanaden blir grönare     2008-09-22
Gävle satsar mindre på skolmaten     2008-08-26
Årets varmaste dag     2008-06-01
Gästrike-Hälsinge Nation     2008-05-27
Övervakningskameror i skolan?     2008-03-19
Det lyckligaste geniet     2008-02-25
Vår riksdagsman.     2008-02-08
Gävles bästa grundskola ?     2008-02-06
Klimatförändringar i Gävle?     2007-12-12
Facebook     2007-11-28
Bejublad jubileumsföreställning   Blix   2007-10-15
Prinsessan Madeleine besöker Vasaskolan     2007-10-15
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Fredag 22/9
Snorre Sturlasson mördas (22.9.1241)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa