Årgång 12
Tisdagen den 4 oktober 2022 - klockan 18:23
« Föreg. Nästa »


Ny aula till hösten


2012-06-29

Aulan vid invigningen 1914
Aulan vid invigningen 1914

Vi tittar på samlingssalens historia

Vasaskolans aula har gamla anor. Redan för 139 år sedan stod den klar och invigdes den 1 december 1873 med ärkebiskopen, landshövdingen och lärare och elever. Den nya skolan byggdes i stadens utkant efter att den gamla nere vid ån brunnit upp i stadsbranden 1869. Musikläraren hade skrivit ett högstämt stycke och en av lärarna i svenska skrev texten som eleverna framförde den började:

Doft hörde vi klockorna sjunga

För elden allt lefvande skalv

Ett vilddjur med flämtande tunga

Den stormade himmelens hvalf

De fräsande flammorna hunno

Vårt hem och i aska det låg

Ju klarare lågorna brunno

Dess mörkare blefo vår håg

 

Aulan såg ut som en kyrka och orgeln som finns kvar är från denna tid. Under 1890-talet renoverades aulan och men tyckte att den kunde passa gossarna fick några ord med sig under dagen och därför målades under läktaren runt aulan:

 

Människan lefver icke af bröd allena.

Tänk på Din skapare i din ungdom.

Bed och arbeta.

Ho som agalös lefver och lagalös, han hederlös dör.

Gudsfruktan är vishetens begynnelse.

Ungdoms möda är ålderdoms ro.

Lärdom utan seder är föga heder.

Älska din nästa såsom dig själf.

 

1912-1914 byggdes skolan om och så även aulan. Den fick sitt nuvarande utseende med en vacker målning i scentaket, men fortfarande såg den ut som en kyrka och varje morgon till på 1960-talet hölls morgonsamling där. Vid invigningen 1914 framfördes åter en sång som komponerats av skolans lärare och den är inte helt okänd:

 

Vi äro den knoppande våren,

vi komma med sol och med sång,

och styra med glädje i spåren

mot hägrande framtid vår gång.

Vi möta vår hotande fara

med fredligt och jublande mod,

ty ungdomens stormande skara

är mäktig som brusande flod.

 

Ärkebiskopen Nathan Söderblom var på plats och skall ha varit den första som föreslog att skolan skulle heta Vasaskolan.

 

1957-58 genomgick skolan en stor rust och aulan gjordes om all gammal inredning kastades, utom några bänkar som nu finns i korridoren på första våningen. Den typiska 50-talsstilen kunde man se både i bänkarna och i talarstolen. Inredningen var träfärgad och det fanns ingen mittgång. Aulan användes fortfarande för morgonsamlingar men blev även skrivsal. Senast aula gjordes om och rustades var 1982. All inredning målades orangeaktig som höstlöven i Osslund tavla och den ljusgråa färgen på väggarna blev blå även den färgen från tavlan i scenhuset.

Nu är det återdags att riva ut det gamla för det nya. Färgsättningen skall behållas och antalet platser skall vara lika många men stolsätena skall kläs med tyg och skrivskivorna skall bli säkrare. Vi får bara hoppas att något från den gamla aulan sparas i den nya, varför inte talarstolen som pryddes med skolans sigill av en elev för ca 20 år sedan.

Om det blir någon invigning denna gång vet vi inte men dörrarna öppnas till den nya aulan på uppropsdagen i augusti.

 

PS.

För den som vill läsa mer om aulans och skolans historia rekommenderas minnesskriften till skolan 1000-terminers jubileum som kommer under hösten.


Aulan efter avslutningen 2012
Aulan efter avslutningen 2012
Tipsa en vän     Skriv utReportage

Fann 45 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Fusket under distansstudierna    Blomqvist   2020-10-14
Bockbränneriet   Jansson   2020-10-13
Kriser och händelser i Vasaskolans historia 1     2020-04-03
I det land där norrmän bor     2020-01-22
Boken om Christoffer   Endahl   2018-10-20
Psykisk ohälsa har ökat   Larsson   2018-10-14
Vasaskolan – Nu och Då   Arola   2018-10-10
Newton på Vasa     2018-10-07
Nya läsvanor     2017-11-06
Hummarna hotade   Möllebo   2017-10-17
Lät Fersens mördare undkomma     2015-06-20
Gävle kommun gör sig av med all personal     2014-04-02
Kvinnan som Vasa har allt att tacka för     2012-09-08
Ny aula till hösten     2012-06-29
Hårda bud     2011-02-10
Ekonomi var och för vem?     2011-02-04
Stugby på skolgården     2009-12-22
En föregångare.     2009-11-17
Fynd i Esplanaden     2009-09-08
Nils Memorial Fund     2009-06-30
40 år sedan utsparken     2009-06-07
Skamklippt     2009-06-01
Stort sparbeting     2009-05-19
Öppna landskap   Lännerström   2009-04-26
Sportlov     2009-02-19
När Buddha ramlade i ån   Nyström   2009-01-23
Vi är en Spetsskola!     2009-01-15
Thoren Business School slår rekord     2009-01-14
Studentträff efter 20 år   Övrelid   2009-01-10
Varning för friskolor     2008-12-09
Vasaelever om maten     2008-12-07
Vi gratulerar oss själva     2008-11-10
Den svarta torsdagen     2008-10-23
Esplanaden blir grönare     2008-09-22
Gävle satsar mindre på skolmaten     2008-08-26
Årets varmaste dag     2008-06-01
Gästrike-Hälsinge Nation     2008-05-27
Övervakningskameror i skolan?     2008-03-19
Det lyckligaste geniet     2008-02-25
Vår riksdagsman.     2008-02-08
Gävles bästa grundskola ?     2008-02-06
Klimatförändringar i Gävle?     2007-12-12
Facebook     2007-11-28
Bejublad jubileumsföreställning   Blix   2007-10-15
Prinsessan Madeleine besöker Vasaskolan     2007-10-15
Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen

Skicka insändare

DET HÄNDE IDAG

Tisdag 4/10
Sputnik 1 skjuts upp (04.10 1957)

Vasaskolans webbsida


GH


VA


Vasa Akademis hemsida

Gevaliensis
Ansvarig utgivare:   Arne Övrelid
Webmaster:   Arne Övrelid
Redaktion:   Albin, Lukas, Elina, Emma, Elin, Olle, Tove, Patrik, Daniel, Petter, Julia, Clara, Tilde, Lisa