Tisdagen den 5 december 2023 - klockan 23:44
Facebook
Vilka är vi?
Vi är ett glatt gäng från Klockareverkstadens dagcenter som vill visa världen hur det är att leva med ett funktionshinder.
Genom denna sida vill vi dela med oss utav våra tankar, idéer och intressen.

Detta är våran blogg!
Skicka insändare
Förstasidan
Artiklar
« Föreg. Nästa »


Skogsmaskiner


Stefan Hedberg 2014-01-28

skogsmaskin är en typ av specialiserat terränggående och motordrivet

fordon avsett för användning i skogsbruket och utvecklades ursprungligen ur vanliga jordbruksmaskiner med skogsmaskin avser man maskiner som går terräng och utför åtgärder drivning eller skogsvård moderna skogsmaskiner är ofta dieseldrivna maskiner med hög

frigångshöjd allhjulsdrift och kraftiga hydraulpumpar för både frigångshöjd, allhjulshöjd, allhjulsdrift och kraftiga hydraulpumpar för både

framdrivning och kraftöverföring till ramstyrning kran och kranspets.

 

Maskintyper

 

skördare

 

Skördare är en terränggående maskin som kvistar kvistar och apterar ett enskilt träd till enskilda stockar vid både slutavverkning och gallring.

De första skördarna kom i slutet av 1970-talet.

Skördare har sedan 1980 talet varit utrustade med aggregat som fortlöpande mäter trädstammens diameter och hur långt stammen har matats fram genom aggregatet.

Skördarens dator beräknar med hjälp av dessa sensorvärden apteringen och beräknar fram en optimal aptering. I aggregatet mäts stammens diameter antingen genom matarvalsarna, eller kvistknivarnas avstånd och längden mäts vanligen genom ett matarhjul.

 

Drivare

 

en drivare är en terränggående maskin som både fäller kvistar och apterar stammar och sedan även transporterar ut virket till avlägg i samma moment. Ponsse dual är en kombinationsmaskin som kan ställa om mellan skördning och skotning men är ingen drivare då den ej utför skördningen i samma moment. Fördelen med en drivare är att man får färre maskinflyttningar, minskad bränsleförbrukning och renare virke då det aldrig når marken.

Eftersom det är en kombinationsmaskin har de modeller som byggts som tex Valmet 801 Combi och Pinox 828 inte konkurrerat med skördare/skotare systemet.

 

Buntare

Buntare är en maskin som komprimerar GROT eller träddelar i terräng till lätthanterliga buntar av virke för energiändamål. Fördelen är i att man får lätthanterliga buntar som inte behöver ett ytterligare hanteringssystem logistiken till industrin.

 

Lunnare

en Lunnare är en skogsmaskin som helt eller delvis lunnar (drar och släpar) släpar ut virket från terrängen till en upparbetningsplats. Vanligen skiljer man på klämbankslunnare, griplunnare och stroplunnare, varvid den första har en kran och lastar i träd i en klämbank som sedan håller fast virket när den lunnar ut virket till upparbetningsplatsen. Lunnaren ingår vanligen i helstamsmetoden

tillsammans med fällare-läggare. Eftersom virket släpas på marken förorenas det av jord

 

Skotare

Skotaren är en ramstyrd och oftast 4 eller 6-hjulig skogsmaskin som driver ut rundvirket från avverkningen till bilväg. Den är försedd med en kran och grip som den själv lastar av och på virket till och från sin lastbärare. Lastbäraren, och traktordelen om det är en 6-hjulig skotare, är vanligen utrustad med boggie, som innebär att hjulen har en gemensam hjulupphängning i form utav en boggilåda, detta för att öka terrängframkomligheten och minska risken för att maskinen välter vid höga hinder som block och stubbar.

 

 

Stubbrytare

stubbrytaren är en skogsmaskin som tar upp stubbar ur marken och klyver dem två delar som sedan en skotare kan hämta och köra ut till vägen där en lastbil väntar på att hämta dem.

 

 

Metoder för avverkning av skog

 

Helstamsmetoden

Många länder avverkas och kvistas träden fortfarande manuellt med motorsåg. Den frilagda stammen, släpas lunnas, i ett stycke till avlägg vid bilväg. Vid avlägget sker eventuellt aptering till stockar eller så transporteras stammarna hela, men kvistade, direkt till industrin.

 

Metoden är sämre anpassad för gallringsingrepp än kortvirkesmetoden, men är effektiv vid grov dimensioner på träden.

 

Eftersom virket släpas på marken så förorenas det vilket skulle orsaka mätnigsvägran enligt virkesmätningsföreningens föreskrifter.

 

Kortvirkesmetoden

 

Kortvirkesmetoden bygger på långt driven förädling av skogen i fält. Skördaren, inte bara sågar ner och kvistar träden, utan kapar dem också till stockar som skotare transporterar, eller skotar, till avlägget. När skotaren är klar med att köra ut allt virke rapporterar denne in att virket nu ligger vid bilväg. Vid avlägget lastas virket vanligen på en specialiserad lastbil som med en monterad eller avställbar kran själv lastar på virket, alternativt genom en separatlastare som lastar virket på lastar eller dragbilar utan kran.

 

Fakta taget från Wikipedia

 

Stefan H


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Klockis TV

Klockradion

Anders

ANDREAS J

Anna

Emma

Jessica

Marcus

Stephan

Susanne
Vensin

Gäst

Våran Gästbok

Klockareverkstadens DC
Ansvarig utgivare:   Datorteket Klockareverkstaden Dagcenter/ Hässleholms kommun
Webmaster:   Datorteket Klockareverkstaden Dagcenter/ Hässleholms kommun
Redaktion:   Julia