Torsdagen den 28 september 2023 - klockan 09:40
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Centrum för sexuell hälsa läggs inte ned


Cajsa Carrén 2007-08-24

Centrum för sexuell hälsa i Malmö är räddat. Den 20 augusti tog Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd beslut om att skjuta till medel till årets slut samt att därefter permanenta verksamheten.

- Det skulle ha varit anmärkningsvärt om man inte tagit den rådande situationen med ökande fall av klamydia, syfilis och hiv på allvar, säger Åke Svensson, chef för hudkliniken vid UMAS.
Det var Åke Svensson som i våras motvilligt blev budbärare av beskedet att Centrum för Sexuell Hälsa skulle läggas ned. Verksamheten har funnits sedan 2003 och är ett tvärsektoriellt samarbete mellan Hudkliniken, Kvinnokliniken och Infektionskliniken på Universitetssjukhuset MAS samt Ungdomsmottagningarna inom Primärvården.
Projekt Sexuell Hälsa, som på uppdrag av Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt driver centret, har även Smittskydd Skåne samt Malmö stad som samarbetspartners. Mottagningen erbjuder gratis rådgivning, testning och behandling av sexuellt överförda sjukdomar, samt rådgivning av barnmorska och sexolog.
- Kliniken är uppbyggd för att stärka identiteten för sexuell hälsa, förklarade Åke Svensson i våras när hotet om nedläggning formulerades som en följd av sjukhusledningens besparingskrav.

Hivanslag från staten skjuts till

Nu skjuter Region Skåne till en knapp miljon från tidigare sparade statliga anslag för hiv/STI-prevention. Tidigare i år har Centrum för Sexuell hälsa fått en lika stor summa men den beräknade budgeten kräver tre miljoner.
- Det viktigaste är dock att man i beslutet tydligt uttalat att centret kommer att införlivas i ordinarie verksamhet, säger Leif Persson, projektledare.
- Sedan nedläggningshotet i mars har skutan svängt, mycket tack vare stor mediebevakning och protester från berörd personal och patienter, konstaterar han.
Leif Persson menar att att hotet om nedläggning var ett misstag från början med tanke på ökande antal fall av könssjukdomar och oönskade graviditeter i Malmö. Så även om han gläds åt beslutet är han i flera avseenden kritisk till hur frågan skötts från sjukhusledningens sida.

Läge på sjukhus lockar inte killar
Centrum för Sexuell Hälsas nuvarande lokaler i centrala Malmö ska efter årsskiftet användas till mödravård och verksamheten kommer därför att flytta in på UMAS sjukhusområde. (s) och (v) gjorde med anledning av detta en anteckning till beslutsprotokollet från Region Skånes HSN.
- Vi tror att främst unga killar kan dra sig för provtagning när denna är förlagd till sjukhusmiljö. Därför är det olyckligt att centret får flytta från stan där läget visat sig ha en positiv effekt, säger Ingrid Lennerwald (s), 2:e vice ordförande i HSN.
Även Leif Persson beklagar flytten eftersom han också anser att läget är bra för verksamheten.
- Men det kan vi acceptera, huvudsaken är att verksamheten fortsätter att vara samlad, säger han.

Många faktorer har bidragit till kursändringen
Åke Svensson tillägger att beslutet om att verksamheten pemanentas framför allt är positivt för patienterna, som även fortsättningsvis kan tas om hand på ett seriöst och adekvat sätt.
Han tror att många faktorer bidragit till det glädjande beskedet.
- Fakta brukar ha impact, och tur är väl det. Ett modernt samhälle måste hantera dessa frågor på ett klokt sätt. Sjukhusledningen ska närmast träffa klinik- och verksamhetschefer för att diskutera framtiden för centret.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun